Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

 

Adresse Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4,
5000 Odense C
Telefon 66 11 33 33, lokalnummer 2821, gennemvalg 65 41 28 21
Lægevagt i dagtid: 65 41 28 21
SKS-nummer 420251 - Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
4202517 - Ambulatorium
Lokationsnummer 5790002509223 Center for Trombose og Hæmostase. 
Læger med speciale
Praksiskonsulent Vakant
Behandlingsspektrum Vejledning om prøvetagning, forsendelse m.m. kan fås hos laboratoriekonsulenterne, telefon 65 41 41 69, der også hjælper med kvalitetssikring af lægernes analysevirksomhed. Se Laboratorievejledningen for Afdeling KBF.
Ambulanttilbud

Ambulatoriets åbningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.05-15.00
Onsdag kl. 07.05-17.00.
Tidsbestilling til belastningsprøvetagning på telefon 65 41 28 31

Autistiske patienter fra almen praksis:
Disse patienter henvises til Psykiatrisk Afdeling P's blodprøvetagningsambulatorium
Tidsbestilling på hverdage mellem kl. 09.30-10.30 på telefon 24 98 80 38

Særlige forhold

Prøvetagningsutensilier kan rekvireres på afdelingens depot, telefon 65 41 28 30.  


Center for Trombose og Hæmostase
Foretager forskellige typer af udredning, herunder:

  • Trombofiliudredning

  • Blødningsudredning.

  • Forekomst af fosfolipid antistoffer (lupus antikoagulans, Beta-2-GP1, anticardiolipin antistof). Sidstnævnte rekvireres på almindelig laboratoriehenvisning.

Der tilbydes rådgivning i forbindelse med abnorm blødnings- og trombosetendens, hvor der ønskes vejledning omkring laboratoriediagnostik og monitorering. Ved spørgsmål der primært vedrører antitrombotisk eller antikoagulationsbehandling anbefaler vi at kontakte behandlende afdeling.
 

Sporstoflaboratoriet
Udfører måling af spormetaller i biologisk materiale.
Som rutineproduktion analyserer vi for bly i blod og aluminium i plasma.

Telefon: 65 41 28 53 eller  51 42 64 39
Telefontid: Hverdage kl. 08.30-15.00
E-mail: ode.kbf.sporstoflab@rsyd.dk

Lægemiddelaboratoriet
Laboratoriet er ansvarligt for koncentrationsmåling af lægemidler i plasma.  For lægemidler, hvor den terapeutiske styring vejledes af plasmakoncentrationsmålinger, afgives der kommenterede svar med konkret vejledning om dosis eller lægemiddelinteraktioner.
Kontaktinformation: telefon 65 50 28 47 eller vagthavende læge, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Lægemiddelinformationen
Denne organisation tilbyder patientrelateret rådgivning i lægemiddelrelaterede spørgsmål, hvor problemstillingen ikke lader sig afklare ved opslag i Pro.medicin.dk.
Typiske emner er lægemidler til gravide og ammende, lægemiddelbivirkninger og lægemiddelinteraktioner. Kontakten skal foregå gennem patientens behandlende læge eller anden sundhedsfaglig person. Lægemiddelinformationen er bemandet mellem kl. 09.00 og 15.00. Kontaktinformation: telefon 20 22 88 55, e-mail li@rsyd.dk. 

 
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi's hjemmeside til  Almen praksis

 

 Forskning i klinisk biokemi  Forskning

 

Klinisk Farmakologi på SDU  Klinisk Farmakologi

 

 Senest fagligt revideret: 17-11-2020

 

Mere information:

Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 04-02-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring