Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilSteno Diabetes Center OdensepilNyhederpilFire nye forskningsprojekter skal udøve patientnær diabetesforskning

Fire nye forskningsprojekter skal udøve patientnær diabetesforskning

Kollage af SDCO ph.d.-stipendiater 2021

Foto: Fra venstre Mads Bau, Sebastian Dinesen, Søren Gam og Ashok Ganesalingam

Årets første ph.d.-stipendier er blevet tildelt til fire lovende yngre forskere og deres forskningsprojekter, der alle opfylder Steno Diabetes Center Odenses (SDCO’s) betingelser for, at forskning skal være patientcentreret og skabe værdi for mennesker med diabetes eller dem i risiko for at få det


SDCO’s forskningsenhed uddeler hvert år op til seks 1-årige ph.d.-stipendier til klinisk forskning inden for diabetes. Ved dette års første ph.d.-runde modtog nedennævnte 4 kandidater et ph.d.-stipendium, der skal dække et års løn under deres 3-årige ph.d.-studie.
 

Ashok Ganeshalingam
Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Projekttitel:  Home-based Intervention with Semaglutide Treatment Of Neuroleptics-Related Prediabetes (HISTORI)

Projektets formål og kliniske relevans

Formålet med projektet er at undersøge om lægemidlet Semaglutid kan medføre et fald i langtidsblodsukker, vægt og kolesteroltal hos en række forsøgsdeltagere med skizofreni i anti-psykotisk behandling og dermed være medvirkende til at forhindre forekomsten af hjertekarsygdomme.

Personer med skizofreni har en højere dødelighedsprocent end den generelle befolkning, hvilket bl.a. skyldes behandlingen med anti-psykotisk medicin, der øger appetitten og derfor hos mange kan være årsag til overvægt og efterfølgende udvikling af præ-diabetes, der senere kan udvikle sig til reel diabetes. Et nyere dansk studie viser, at overdødeligheden hos mænd og kvinder med skizofreni primært skyldes type 2-diabetes og hjertekarsygdom.

Behandling af skizofreni er kompliceret, da personer med skizofreni kan have svært ved at fastholde den medicinske behandling grundet vægtøgningen og øvrige bivirkninger. Dette forskningsprojekt bygger derfor på en teori om, at Semaglutid’s positive virkning hos mennesker med skizofreni kan være med til at forbedre denne gruppe menneskers livslængde og livskvalitet.

Projektets design bliver løbende justeret i dialog med forsøgsdeltagerne og deres pårørende.

Læs mere om projektet her

 

Mads Bau Hansen
Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital

Projekttitel:  Depression, anxiety, stress and metabolic risk in women with recent gestational diabetes mellitus

Projektets formål og kliniske relevans

Formålet med projektet er at kortlægge sammenhængen mellem graviditetsdiabetes og den mentale sundhedstilstand hos kvinder, der netop har været igennem en graviditet med graviditetsdiabetes.
Graviditetsdiabetes rammer ca. 3% af alle gravide kvinder i Danmark og forekomsten er stigende. Graviditetsdiabetes kan have alvorlige følger for både mor og barn, herunder graviditets- og fødselskomplikationer og på længere sigt diabetes, fedme og hjerte-karsygdomme. Tillige viser flere studier en sammenhæng mellem graviditetsdiabetes og depression, angst og stress.

Projektet er en del af et nationalt studie (FACE-IT), der undersøger om livsstilsintervention, med fokus på sundhedsadfærd, kan reducere risikoen for at udvikle type 2-diabetes og øge livskvaliteten blandt forsøgsdeltagerne. Studiet bidrager med ny viden om sammenhængen mellem psykisk og fysisk sundhed og undersøger effekten af en tidlig indsats over for kvinder og familier, der er særligt udsat for at udvikle livstilsrelaterede sygdomme såsom graviditetsdiabetes, type 2-diabetes eller depression, angst og/eller stresslidelser.

Det er målet, at kvinder i højrisikogrupper fremover vil kunne modtage støtte på et tidligere tidspunkt og derved sænke risikoen for at udvikle enten en fysisk eller psykisk lidelse.

Kvinder med tidligere graviditetsdiabetes og deres partnere har deltaget i udviklingen af studiet. Repræsentanter for patientinddragelse har yderligere deltaget i udvælgelsen af resultatmål og spørgeskemaer, der bruges i undersøgelsen. Sidstnævnte deltager løbende i evaluering af studiet.

Læs mere om projektet her

 

Sebastian Dinesen
Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital

Projekttitel:  Deep-learning in diabetic eye screening: detection of sight-threatening proliferative diabetic retinopathy and prediction of long-term diabetic complications

Projektets formål og kliniske relevans

Formålet med projektet er at benytte en form for kunstig intelligens til at forbedre og automatisere måden man identificerer patienter med synstruende diabetisk nethindesygdom på, der bygger på erfaringsbaseret billedgenkendelse (deep-learning), hvor en computer lærer at genkende øjenfotos ved hjælp af et stort billedmateriale, som den beregner en algoritme ud fra.

Denne deep-learning baseret algoritme skal være med til at skelne mellem patienter, der har behov for behandlingskrævende diabetisk nethindesygdom, som kræver henvisning til øjenbehandling, så synstab kan forhindres, og patienter der ikke viser tegn på øjensygdom, men som fortsat skal tilbydes øjenscreening.

Implementeringen af denne øjenscreeningsmetode vil ikke alene medvirke til at identificere patienter i risikogruppen og dermed til at forhindre udviklingen af øjenkomplikationer og andre diabetiske senkomplikationer (f.eks. nyresvigt, nervebetændelse og hjerte-kar-sygdom), men vil også frigøre personalemæssige ressourcer, der med fordel kan benyttes andre steder i sundhedsvæsenet.

Læs mere om projektet her

 

Søren Gam
Endokrinologisk Afsnit (Diabetes og Hormonsygdomme), Sydvestjysk Sygehus

Projekttitel:  Zoledronic Acid for prevention of bone and muscle loss after BAriatric Surgery (ZABAS)

Projektets formål og kliniske relevans

Formålet med projektet er, at undersøge effekten af behandling med lægemidlet Zoledrynsyre i forbindelse med operation for svær overvægt. Hypotesen er, at Zoledrynsyre, der er et velkendt lægemiddel til behandling af knoglesygdomme, kan forebygge tab af knogle- og muskelmasse efter operationen.

Hvis Zoledronsyre kan forebygge den accelererede afkalkning af kroppens knogle- og muskelvæv, der ses efter en operation for overvægt, vil det have stor klinisk relevans for både patienter og behandlere, idet der i dag ikke findes nogen behandling med dokumenteret effekt på disse varige men.

Følgegruppen til Det Syddanske Overvægtsinitiativ på Sydvestjysk Sygehus, som består af patientrepræsentanter, er involveret i projektet og er blandt andet med til at sikre, at deltagerinformationen er let forståelig og at afviklingen af projektets elementer tilrettelægges bedst muligt for alle parter.

Læs mere om projektet her

 


Siden er sidst opdateret: 11-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring