Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Undervisning Afdeling KBF og LKO-kurser

Blodprøvetagning
Der afholdes undervisning i venepunktur - kapillærprøvetagning - LKO Database Danmark - parallelkontroller for praksispersnale på følgende datoer:

  • Tirsdag den 17. august 2021
  • Tirsdag den 21. september 2021
  • Torsdag den 14. oktober 2021
  • Tirsdag den 23. november 2021
  • Torsdag den 9. december 2021

Deltagerne undervises både i teori og i det praktiske arbejde med henblik på at kunne udføre korrekt venepunktur og kapillærprøvetagning. Desuden introduceres deltagerne til LKO Database Danmark og vejledes i parallelkontroller. 
Der skal være minimum 2 personer tilmeldt, for at undervisningen gennemføres.

Ekg
Der afholdes undervisning i ekg den 3. hverdag i måneden
Deltagerne undervises i teori og i det praktiske arbejde med henblik på korrekt ekg-optagelse.
Da undervisningen er obligatorisk for udvalgte faggrupper på Afdeling KBF, tages der forbehold for aflysning/flytning af undervisningen.
 

Information - Blodprøvetagning og Ekg

Målgruppe for undervisning i blodprøvetagning og ekg-optagelse
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.

Sted
Undervisningen foregår på Afdeling KBF.

Tidspunkt
Kl. 09.00-12.00.

Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulenten via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!
 


LKO-kurser
Laboratoriekonsulentordningen afholder en række kurser rettet mod de praktiserende læger og deres personale.
Vi bestræber os på at lave et varieret udbud af kurser, som er relevante, og som gør dagligdagen lettere for læger og personale. Vi er altid lydhøre for ønsker om kurser, og I er velkomne til at kontakte os, hvis I har ønsker til kurser.

LKO-kurser annonceres i kalenderen på Sundhed.dk

For yderligere information vedrørende kurser i LKO-regi kan lægesekretær Gitte Nielsen kontaktes på
Telefon 65 41 13 19
E-mail: ode.kbf.lko@rsyd.dk 

 


 Undervisningsmateriale fra tidligere LKO-kurser

2020
4. februar LKO-kursusdag
Indstilling af mikroskoper
Lungefunktionsundersøgelse
Rationel diagnostik
Urindyrkning og resistens i almen praksis
Urinmikroskopi i almen praksis
Veneprøvetagning

2019
12. november LKO EKG1
Præcordial elektrodeplacering

2018
6. februar LKO-kurusdag 
Hjertestop

Unge hjertestopoverlevere - udredning og behandling
Hjerte-Lunge Redning (HLR) og brug af hjertestarter (AED)

Korrekt blodprøvetagning og laboratorieudstyr
Kapillærprøvetagning
Venepunktur

QuikRead go CRP
HemoCue Hb og Glucose skæve parallelkontroller

Laboratorier OUH, Odense
Analyserepertoire KIA

Hospitalobduktioner - AKP
EKG – elektrodeplacering KBF

22. maj LKO EKG2 Diagnostik
Tolkning af ekg

Fortolkning af ekg og diagnosticering af sygdom

 


 

 


Siden er sidst opdateret: 03-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring