Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patientforløb

Forberedelse til konsultation

Ved nogle typer af konsultationer vil du sammen med indkaldelsesbrevet få et spørgeskema med spørgsmål om dine symptomer og de problemer, som du oplever i hverdagen.
Har du modtaget sådan et skema, bedes du udfylde det elektronisk eller medbringe det, når du møder i ambulatoriet.
Har du spørgsmål til din sygdom- eller dit behandlingsforløb, kan det være en god ide at skrive en huskeseddel, før du møder.

 

Samarbejde med pårørende

Dine pårørende er en vigtig ressource i din behandling. Den viden og støtte de kan bidrage med, er meget værdifuld for din behandling. Vi anbefaler derfor, at du tager en pårørende med, når du har en aftale i ambulatoriet.

Om sklerose og de 3 forskellige former for sklerose

Sygdommen viser sig forskelligt afhængigt af, hvilken type sklerose, du har. Der findes tre forskellige former for multipel sklerose. Attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv sklerose. De tre former kan vise sig forskelligt hos den enkelte, men er alligevel kendetegnet ved nogle særlige mønstre i sygdomsforløbet.

 

Forskning

Der foregår megen forskning og udvikling i afdelingen. Derfor kan du, afhængigt af dit sygdomsforløb, få tilbudt at deltage i studier eller forskning. Det er frivilligt, og du bestemmer selv, om du vil deltage. Du vil altid få udleveret materiale og deltage i en indledende samtale, inden du deltager i et eventuelt projekt.


Attakvis sklerose

Blandt patienter med sklerose i Danmark er det 59 %, der har diagnosen attakvis sklerose. Attakvis sklerose er kendetegnet ved såkaldte attaks.
Et attak er et sygdomsangreb, der kan vare i dage, uger og nogle gange måneder. I løbet af et attak kan du opleve nye symptomer eller forværring af allerede eksisterende symptomer. Efter et attak vil du opleve en forbedring, hvor dine sklerosesymptomer næsten eller helt forsvinder. Det er ofte i forbindelse med et attak, at man får mistanke om sklerose og går i gang med en udredning for eventuelt at få stillet en diagnose.

 

Primær progressiv sklerose
Primær progressiv sklerose udgør 7 % af patienter med sygdommen sklerose. Primær progressiv sklerose er kendetegnet ved at man gradvist bliver dårligere over tid. Der sker altså en mere glidende udvikling af sygdommen ved primær progressiv sklerose end ved attakvis sklerose.

Sekundær progressiv sklerose:
Efter en årrække vil de fleste med attakvis sklerose overgå til at have sekundær progressiv sklerose. 22 % af patienter med sklerose har sekundær progressiv sklerose.Det varierer meget fra person til person, hvornår man går fra den attakvise fase til den sekundære fase. I gennemsnit sker det for omkring 65 procent efter 15 år fra diagnosen på attakvis sklerose er stillet. Sekundær progressive sklerose er karakteriseret ved en stadig fremskridende forværring af funktionsniveauet. Man kan stadig opleve attakker ved sekundær progressive sklerose, men de bliver færre med tiden.

Medicinsk behandling
Sygehusets opgave er at diagnosticere, behandle og følge op på patienternes sygdomsforløb.
Det er på sygehuset, at patienterne får medicinsk behandling, der skal bremse udviklingen af sygdommen.
Der findes ikke medicinsk behandling til alle typer af sklerose. Der findes behandling til patienter med attakvis sklerose og i 2019 kom den første behandling til en delmængde af patienter med primær progressiv sklerose.
Ud over behandling, som skal bremse udviklingen af sygdommen, er der mange patienter med sklerose, der har gavn af medicinsk behandling rettet mod sygdommens symptomer og følgetilstande.
Klinikken giver også Baklofenpumpebehandling til patienter med svær spasticitet.
Anden ikke- medicinsk behandling og rehabilitering
Patienter med sklerose kan efter sygehuskontakt henvises til træning hos praktiserende fysioterapeut eller til tværfaglig udredning med afklaring af behov og rehabilitering på Sklerosehospitalerne, som tilbyder specialiseret rehabilitering til patienter med sklerose.
Kommunerne har ansvaret for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser for patienter med sklerose.


Siden er sidst opdateret: 02-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring