Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Klinisk Farmakologi

Klinisk Farmakologi

Klinisk Farmakologi yder rådgivning og vejledning om alle forhold vedrørende anvendelse af lægemidler inden for alle områder af sundhedsvæsenet og er et lægeligt speciale, som på et videnskabeligt grundlag kombinerer medicinsk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Afsnittet Klinisk Farmakologi omfatter funktioner i relation til klinisk service, forskning og undervisning som en integreret enhed. Det er et udpræget tværfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lægemidler for den enkelte patient, for grupper af patienter og for samfundet.

Undervisningen er forskningsbaseret og omfatter prægraduat-undervisning af især medicin-, kiropraktor- og farmaceutstuderende, men også af naturvidenskabsstuderende (biomedicin, farmaceutisk kemi etc.). Den postgraduate undervisning indbefatter især læger under speciallægeuddannelse samt læger i øvrigt som et led i efteruddannelsen.

Eksterne opgaver:

Afsnittet Klinisk farmakologi varetager følgende områder

·     Lægemiddelinformationen, som giver patientorienteret rådgivning om lægemiddelspørgsmål til sundhedspersoner.

·     Lægemiddellaboratoriet som tilbyder analyse af lægemidler i blod og urin og tilhørende lægefaglig rådgivning

·     Vurdering af effekt og bivirkninger af lægemidler, herunder farmakoepidemiologiske og farmakoøkonomiske aspekter.

·     Rådgivning vedrørende lægemiddelforgiftninger.

·     Gennemførelse af kliniske afprøvninger.

·     Deltagelse i lægemiddelkomitéarbejde og rådgivning om regulatoriske forhold for lægemidler.

·     Lægemiddelkomiteen: Formandskab og klinisk farmakologiske rådgivningsfunktioner
.

·     Lægemiddelrådet for Region Syd: medlemsskab

·     HEKLA. Lægefaglig ledelse af Hospitalsenden for Kvalitetssikring af Lægemiddelanvendelsen på OUH.


Siden er sidst opdateret: 29-10-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring