Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

GCP-enheden

I 2003 blev GCP-enheden ved Odense Universitetshospital oprettet for at vejlede og servicere offentligt ansatte forskere i Region Syddanmark med og ved Syddansk Universitet i efterlevelse af GCP (Good Clinical Practice).

GCP-enheden er et af Region Syddanmarks tilbud om professionel støtte i forskningsprocessen. Endvidere varetager GCP-enheden pharma-koordinatorfunktionen for Region Syddanmark i netværket Trial Nation

For yderligere oplysninger om GCP-enhedens organisation m.m. henvises til GCP-enheden ved Odense Universitetshospital.

For yderligere information om lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, GCP og GCP-enhedens vejledende materiale, henvises til den fælles hjemmeside for de tre offentlige GCP-enheder i Danmark (Link).

Hvad kan GCP-enheden tilbyde:

GCP-enheden tilbyder vejledning og kvalitetskontrol fra planlægning til afslutning af forskerinitierede lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr.

I forsøg med deltagelse af Region Syddanmark eller det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, ydes for hvert projekt 100 timers gratis vejledning/monitorering. Herefter faktureres forskeren kr. 700,- per time. Der udarbejdes kontrakt mellem parterne.

Vi tilbyder:

  • Lovpligtig monitorering og audit

  • Vejledning om udarbejdelse af forsøgsprotokoller og andre forsøgsrelaterede dokumenter, myndighedsansøgninger, relevant lovgivning m.m.

  • GCP-kurser (såvel regionale som lokalt tilpassede kurser)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 29-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring