Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) omfatter de lægelige specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi samt GCP-enheden, som vejleder og servicerer offentligt ansatte forskere i Region Syddanmark.

 

De to specialer er karakteriseret ved at være tværgående fag med en tæt kobling mellem forskning, udvikling, laboratorie-virksomhed og kliniske opgaver. Specialerne er i en rivende udvikling, og især området molekylær diagnostik er blevet tiltagende vigtigt for både patienten og lægen. Inden for begge specialer varetages kliniske opgaver såvel som en række undervisnings- og forskningsopgaver, herunder uddannelse af læger, forskere, bioanalytikere, biomedicinere og farmaceuter.

 

I varetagelsen af de kliniske opgaver servicerer KBF en bred vifte af aktører i det lokale, regionale og nationale sundhedsvæsen: 

·         Odense Universitetshospitals sengeafdelinger og ambulatorier

·         Andre sygehuse i Region Syddanmark, hvor KBF på visse områder har landsdelsfunktion

·         Almen- og speciallægepraksis i Region Syddanmark

·         Andre sygehuse og hospitaler i Danmark som landsfunktion

 

KBF har ca. 260 medarbejdere fordelt på professorer, overlæger, afdelingslæger, reservelæger, kemikere, humanbiologer, farmaceuter, bioanalytikere, laboranter, sekretærer og servicemedhjælpere.

 

Hovedparten af afdelingens personale er bioanalytikere, der også tager blodprøver på hospitalets patienter samt på ambulante patienter i afdelingens Ambulatorium. Moderne teknologi sikrer effektiv prøvehåndtering og pålidelige analyseresultater med hurtig svarafgivelse, ligesom der fortsat arbejdes med automatisering og brug af it-løsninger til klinisk beslutningsstøtte.

 

KBF's analyseproduktion er stigende og udgjorde i 2019 ca. 11 millioner analysesvar.

 

Afdeling KBF er en universitetsafdeling og har således et omfattende forsknings- og udviklingsafsnit, der især fokuserer på diabetes og hjertekarsygdomme med henblik på bedre sygdomsforståelse og tidligere diagnosticering samt mere effektiv behandling.

 

 

Ledende overlæge Mads Nybo

Ledende bioanalytiker Helle Weimar-Sørensen 

Sekretær for afd.-ledelsen Charlotte Buch tlf.: 6541 1956 


Siden er sidst opdateret: 18-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring