Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

J - Lungemedicinsk Afdeling

Kontaktoplysninger

Lungemedicinsk Afdeling J, OUH, Odense Universitetshospital

Kløvervænget 2, Indgang 87-88
5000 Odense C
Telefon: 6541 2727

Patienter og pårørende kan kun sende sikker Digital Post.
Send sikker mail via: www.ouh.dk/odej

Om afdelingen

Lungemedicinsk Afdeling J er en medicinsk afdeling, der udreder og behandler alle kategorier af lungemedicinske sygdomme. Vi samarbejder med praktiserende læger, hjemkommuner samt en lang række afdelinger på sygehuset.


Afdelingen består af et sengeafsnit, en telemedicinsk enhed, en forskningsenhed samt et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, som står for udredning og behandling.

Tværfaglige teams
  • Astma og allergi (SCAN)
  • Center for udredning af lungeforandringer (CFL)
  • Interstitielle lungesygdomme (SCILS)
  • KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) (K-enheden)
  • Tuberkulose (T-enheden)


Udover udredning og behandling er der i Lungemedicinsk Afdeling J en stigende telemedicinsk og forskningsmæssig aktivitet inden for lungemedicinske sygdomme.

Afsnit og funktioner
  • Sengeafsnit J1, højhuset, Indgang 20, 6. sal. Tlf. 65 41 27 41
  • Telemedicinsk enhed, Indgang 87-88. Tlf.: 51 48 50 13
  • Forskningsenheden, Indgang 87, tlf. 65 41 16 61
  • Ambulatoriet JA, Indgang 87-88,Tlf. 65 41 27 27
  • Afdelingsledelsen, Indgang 87-88, 1. sal, telefon 21 43 87 06/30 56 68 86 (kl. 08-15)

 


Siden er sidst opdateret: 24-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring