Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Klinisk Genetisk Afdeling

Adresse Klinisk Genetisk Afdeling
OUH Odense
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C.
Telefon 6541 1725.
E-mail ouh.kga@ouh.regionsyddanmark.dk
SKS-nummer 4202509.
Lokationsnummer 57900001380458.
Afdelingsledelse
 • Konstitueret ledende overlæge Lotte Nylandsted Krogh.
 • Konstitueret ledende bioanalytiker Anja Birkholm Christoffersen.
Overlæger med speciale
 • Lotte Nylandsted Krogh.
 • Lilian Bomme Ousager.
Praksiskonsulent Michael Schmidt.
Behandlingsspektrum Klinisk Genetisk Afdeling beskæftiger sig med genetiske faktorers betydning for opståen af sygdomme, misdannelser og udviklingsforstyrrelser og omfatter diagnose, prognose, forebyggelse, registrering og eventuelt behandling af genetiske sygdomme.

 

Alle typer patienter med arvelige sygdomme hos dem selv, hos andre i familien eller mistanke herom

 • Genetisk rådgivning, ambulant.
 • DNA-analyser.
 • Kromosomanalyser.

Analyserepertoire. Hvis analysen ikke udføres lokalt, sendes prøven til et relevant laboratorium.

 

Den kliniske genetik er udpræget et tværgående fagområde, der betjener både sygehusafdelinger og den primære sundhedssektor med analyseresultater og analysefortolkninger samt lægelig rådgivning vedrørende genetiske spørgsmål. Desuden varetages den mere komplicerede genetiske rådgivning til sygdomsramte familier.

Ambulanttilbud

Ambulatorium på Sønderborg Sygehus cirka hver 6 uge.

 

Udredning i forbindelse med graviditet varetages i samarbejde med Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH Odense. Oplysninger om arvelig sygdom kan enten skrives på svangrepapirerne eller sendes med separat henvisning så tidligt som muligt i graviditeten. Ved enhver tvivl er telefonisk forespørgsel en mulighed.

Særlige forhold Henvisningskriterier til udredning for arvelig cancer:

Mamma- og ovariecancer

 • Mammacancer før 40 år.
 • Både mamma- og ovariecancer.
 • Bilateral mammacancer, især før 60 år.
 • To førstegradsslægtninge med mammacancer eller ovariecancer, og hvor mindst én mammacancer er diagnosticeret før 50 år.
 • Tre førstegradsslægtninge med mammacancer, helst over mindst to generationer, hvoraf mindst én er diagnosticeret mellem 50-60 år.
 • En mand med mammacancer.
 • Personer, i hvis familie der forekommer mutationer, der medfører øget risiko for mamma- og ovariecancer.

Kolorektal cancer

 • Familiær adenomatøs colonpolypose eller mistanke herom.
 • Kolorektal cancer før 50 år.
 • Synkron eller metakron kolorektal cancer.
 • Kolorektal cancer og anden HNPCC-relateret cancer.
 • To førstegradsslægtninge med kolorektal cancer.
 • To førstegradsslægtninge med kolorektal cancer eller anden HNPCC-relateret cancer, hvor én af de to slægtninge har haft synkron eller metakron kolorektal cancer eller anden HNPCC-relateret cancer.
 • Tre førstegradsslægtninge med kolorektal cancer, endometriecancer, tyndtarmscancer, urotelcellederiveret tumor eller kolonadenom, hvoraf mindst én er diagnosticeret før 50 år.
 • Tre førstegradsslægtninge med kolorektal cancer over mindst to generationer.
 • Personer, i hvis familie der forekommer mutationer, som medfører øget risiko for kolorektal cancer.
 • Person, der er behandlet for kolorektal cancer, hvor der ved immunhistokemisk analyse er påvist manglende ekspression af et eller flere af MMR-proteinerne i tumorvæv.
   

 Senest fagligt revideret: 21-01-2010


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring