Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

 

Adresser

NYBORG
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation og Forskningsklinik, REHPA
Vestergade 17
5800 Nyborg

 

AALBORG
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

 

AARHUS
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
DEFACTUM
P.P. Ørums Gade 11, bygning 1b
8000 Aarhus C

 

HOLBÆK
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Holbæk Sygehus
Forskningens Hus
Sofievej 13 – indgang E1
4300 Holbæk

 

KØBENHAVN
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon Forskningsklinik 3057 1059
Videncenter 2181 1011
E-mail Forskningsklinik rehpa.ophold@rsyd.dk
Videncenter rehpa@rsyd.dk
SKS-nummer 420247
Lokationsnummer 5790002406584
Overlæger Overlæge, centerchef Ann-Dorthe Olsen Zwisler
Overlæge, klinisk konsulent Lene Jarlbæk
Teamet i klinikken udgøres af følgende fagpersoner Læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeuter, socialrådgiver, diætist, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistenter, sekretær samt faste eksterne samarbejdspartnere præst, sexolog og massører m.fl.
Hvad kan REHPA tilbyde?

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation kortlægger, forsker i, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation.
REHPA er til stede i alle Danmarks regioner.

Forskningsklinikken på Nyborg Sygehus varetager forskellige behovsvurderede, gruppebaserede rehabiliteringsforløb for patienter med livstruende sygdomme primært inden for kræft, hjerte og lungesygdomme med dertil hørende klinisk udvikling og forskning. På REHPA er fokus funktion, aktivitet og lindring rettet mod patientens livskvalitet.

Et indsatsområde er pallierende rehabilitering rettet mod patienter med kronisk eller udbredt kræftsygdom.   

For aktuelle hold og henvisning se http://www.rehpa.dk/borger/REHPA-forloeb

Hvem kan henvises til forløb på REHPA?

Henvisningskriterier kan variere alt efter målgruppe.

Til rehabiliteringsforløb for mennesker med diverse kræftdiagnoser er følgende gældende: 

  • Patienten har eller har haft kræft.
  • Patienten har rehabiliteringsbehov på grund af problemer forårsaget af sygdom og/eller behandling.
  • Patienten kan deltage aktivt i hele ugeforløbet samt opfølgningsdage, hvilket omfatter oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet.
  • Er patienten i et behandlingsforløb målrettet sygdommen, skal det i samråd med patienten vurderes, om behandlingen hindrer deltagelse i REHPA-forløbets aktiviteter. Evt. behandling er således ikke en absolut forhindring for deltagelse.
  • Patienten skal være selvhjulpen, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp eller akut lægelig assistance.
  • Patienten er selv ansvarlig for medicinering under opholdet. REHPA udleverer ikke medicin.
  • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPA's vidensopsamling via spørgeskemaer, interview mv.
  • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.

Vær opmærksom på, at henvisning tidligst kan sendes 4 måneder før den ønskede uge. Dvs. søger man forløb med start i juni, må henvisning ikke sendes før februar.
Vær opmærksom på, at der er forskellige rehabiliteringsforløb – se de aktuelle på
http://www.rehpa.dk/borger/REHPA-forloeb

Hvem kan henvise?

Patienten kan henvises af egen læge eller behandlende læge.
REHPA modtager patienter fra hele landet.

Til udvalgte rehabiliteringsforløb foregår rekruttering efter fastlagt randomisering, og der kan derfor ikke stiles ansøgninger til disse.

Hvordan henvise? Lægehenvisning på blanketten "Sygehushenvisning" med oplysning om Ydernr. eller SKS-kode – find henvisningstekster her https://www.rehpa.dk/professionelle/rehpa-forskningsklinik/laegehenvisning-til-forskningsklinik/
Hvad skal der ske efter henvisning? Henvisningen vurderes sammen med patientens ansøgning på et visitationsmøde ca. 1½ måned før hvert ophold.
REHPA har plads til 20 deltagere på hvert hold, og patienter kan lejlighedsvis opleve at få afslag på et rehabiliteringsforløb.
Hvis henvisningen er dateret mere end 4 måneder før det ønskede ophold, afvises den.

 

Mere information

www.rehpa.dk


Siden er sidst opdateret: 10-12-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring