Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kendt Jordemoderordning (KJO)

Vores tilbud om Kendt Jordemoderordningen (KJO) varetages af én række  grupper bestående af hver tre jordemødre, der varetager omsorgen for 150-180 gravide/par pr. år. Jordemødrene tilbyder, at følge familien under graviditet, fødsel og den tidlige barsel. 

 

Hvad er en kendt jordemoder
I KJO tilstræbes, at den gravide og  familien i løbet af graviditeten udelukkende møder de  tre jordmødre, der er i ordninge. Målet er, at den gravide og partneren får et godt kendtskab til de tre jordemødre inden fødslen.Dette for at øge oplevelsen af ”kendthed” og dermed tryghed.

 

Foregår fødslen ambulant og familien udskrives direkte fra fødeafsnittet, tilbydes besøg i hjemmet efter ca. 12 timer. Derudover aftales et hjemmebesøg 48 – 72 timer efter fødslen, hvor der tilbydes en efterfødselssamtale, og fortaget hæl-blodprøve på barnet (PKU)

 

Hvis familien overflyttes til et barselafsnit, men forlader hospitalet indenfor 24 timer efter fødslen, tilbydes besøg i hjemmet efter ca. 12 timer. Derudover aftales et hjemmebesøg 48 – 72 timer efter fødslen, hvor der tilbydes en efterfødselssamtale, og fortaget hæl-blodprøve på barnet (PKU) 

 

Gravide der ønsker at føde hjemme tilknyttes som udgangspunkt en KJO ordning. Tilbuddet er nærmere beskrevet i pjecen ”Hjemmefødsel” - se link:

 

Hvem tilknyttes en KJO:

 

Middelfart:  Gravide, der er bosat i Middelfart Kommune og ønsker at føde på Odense Universitetshospital eller hjemme.

 

Odense

KJO i Sundhedshusene i Odense tilskrives raske gravide, der forventes at føde et rask barn til tiden i forbindelse med en normal fødsel. Disse gravide tilskrives tilfældig, således at de gravide, der tilskrives pr. måned har terminer, der fordeler sig jævnt.

 

KJO Nyt Liv (Sundhedshus Vest): tilbyder konsultation/undervisning i Sundhedshus Vest. Ordningen tilskrives gravide med behov for mere end det der tilbydes i basis-jordemodertilbuddet. De gravide tilknyttet denne ordning er som udgangspunkt bosiddende i Odense kommune 

 

Svendborg

KJO Svendborg tilbyder konsultation i Jordemoderhuset i Svendborg. Ordningen tilskrives raske gravide, der forventes at føde et rask barn til tiden i forbindelse med en normal fødsel. Disse gravide tilskrives tilfældig, således at de gravide, der tilskrives har terminer, der fordeler sig jævnt. Yderligere tilskrives gravide fra Svendborg, Langeland, Faaborg Midtfyn og Nyborg Kommune, der ønsker at føde hjemme.

 

KJO Nyt Liv tilbyder konsultation/undervisning  i Jordmoderhuset i Svendborg. Ordningen tilskrives gravide med behov for mere end det der tilbydes i basis-jordemodertilbuddet. De gravide tilknyttet denne ordning er som udgangspunkt bosiddende i Svendborg kommune.

 

 

Konsultation
Der tilbydes 5 -7 jordemoderkonsultationer. Tilbuddet vil blive sammensat efter den gravides/families behov.

 

Kontakt

Vagttelefonnummeret udleveres i forbindesle med første jordemoderkonsultation hos den "kendte jordemoder"

Ved henvisning til ambulant kontrol på Akutklinik for Svangre, Odense Universitetshospital, kan KJO kontaktes på vagttelefonen.

 

Fødsel
Når der er tegn på, at fødslen er gået i gang – i forbidelse med veer eller hvis vandet er gået – kontaktes KJO direkte til vagttelefonen.

 

Særlige situationer
Da fødsler er uforudsigelige, kan der forekomme situationer, hvor vagthavende kendte jordemoder allerede er kaldt eller af anden årsag ikke kan stå til rådighed. Det kan medføre, at en jordemoder på fødeafsnittet varetager hele eller dele af fødslen, eller et ambulant besøg.

Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt starks at besvare telefonopkald. Her er det vigtigt at forsøge igen, da vagthavende KJO-jordemoder kan stå ved en fødsel. I de tilfælde kan du kontakte en jordermoder på fødeafsnittet tlf. 65 41 23 43 eller 65 41 23 44, der vil formidle kontakt til vagthavende KJO-jordemoder.

  


Siden er sidst opdateret: 19-08-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring