Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Fødesteder på Fyn

OUH har to fødesteder; ét på Odense Universitetshospital og ét på Svendborg Sygehus. OUH er dét fødested i Region Syddanmark med flest fødsler - sammenlagt fødes der ca. 4.700 børn årligt på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

 

Fødeafsnittet på Odense Universitetshospital

Vi er et mellemstort fødeafsnit med ca. 10 fødsler i døgnet. På fødeafsnittet arbejder både jordemødre, social- og sundhedsassistenter, fødselslæger og sekretærer. Desuden har vi mulighed for at kalde narkoselæger og børnelæger til afsnittet døgnet rundt. På fødeafsnittet i Odense tager vi os både af ukomplicerede og komplicerede fødsler, og har bl.a. speciale i diabetes. I både Odense og Svendborg har vi også ansvar for uddannelse af jordemoderstuderende, der med en jordemoder bag sig varetager hele eller dele af fødslen.

 

Fødeafsnit på OUH

 

Fødeafsnittet på Svendborg Sygehus

Vi er et lille fødeafsnit med ca. 2 fødsler i døgnet. På fødeafsnittet arbejder jordemødre og fødselslæger. I Svendborg har vi ikke børneafdeling eller tilstedeværelse af børnelæger, men vi har mulighed for at tilkalde narkoselæger til afsnittet døgnet rundt. På fødeafsnittet i Svendborg tager vi os primært af ukomplicerede fødsler, og har bl.a. faste fødekar til vandfødsler på alle stuer. I både Odense og Svendborg har vi også ansvare for uddannelse af jordemoderstuderende, der med en jordemoder i ryggen varetager hele eller dele af fødslen.
 

fødeafsnit

 

Valg af fødested (Det frie sygehusvalg) 

I Danmark har kvnder ret til selv at bestemme, hvor de vil føde deres børn. Nogle vælger at føde på sygehuset, andre vælger at føde hjemme eller på fødeklinik. Du kan læse mere om hjemmefødsel her. Gennem din graviditet vil du tale med din konsultationsjordemoder om dit valg af fødested.

Hvis du vælger at føde på sygehus, giver Det frie sygehusvalg dig  desuden ret til selv at bestemme, på hvilket sygehus du ønsker at føde. Denne ret er dog begrænset af det enkelte fødesteds kapacitet ifht. andre fødende, ledige jordemødre mm., lige netop den dag hvor du skal føde.

Hvis du ikke udtrykker ønske om andet, og fødslen i øvrigt forventes at forløbe ukompliceret, vil du blive henvist til det fødested og den jordemoderkonsultation, du rent geografisk tilhører (se illustrationen herunder). Er der omvendt mistanke om, at din fødsel vil give komplikationer for dig eller barnet, vil du blive henvist til Odense Universitetshospital.

 

Fynske kommuner 2009

Kilde: Miljøministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen

 
Hvis du er bosiddende over den røde streg vil du som udgangspunkt blive henvist til fødsel på Odense Universitetshospital. Hvis du er bosiddende under den røde streg vil du blive henvist til fødsel på Svendborg Sygehus, medmindre der er forhold, som taler for, at fødslen skal foregå på specialafdeling. I dette tilfælde vil du blive henvist til Odense Universitetshospital. 

 


Siden er sidst opdateret: 14-08-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring