Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Praksiskonsulentordningen fejrer 30 års jubilæum

OUH Praksisnyt_nr 2_ Mogens Hørder og Per Grinsted

Per Grinsted (tv) og Mogens Hørder (th)

 

I 2019 er det 30 år siden, at samarbejdet mellem almen praksis og OUH blev igangsat. Det hele startede i 1980, hvor praksisudvalget på Fyn fik en henvendelse fra overlæge Mogens Hørder, Klinisk Kemisk Afdeling, daværende Odense Sygehus, om man ville stille en praktiserende læge til rådighed for rådgivning omkring de informationer, der blev udsendt fra afdelingen. Den direkte årsag var, at praktiserende læge Per Grinsted ret så klart havde udtalt, at informationer fra klinisk kemi var uforståelige for Almen Praksis. Den bredere baggrund var, at man i klinisk kemi havde fundet ud af, at almen praksis var deres suverænt største samarbejdspartner i sundhedsvæsenet. Per Grinsted blev valgt til jobbet og hermed startede et årelangt parløb mellem Per Grinsted og Mogens Hørder.

De to igansættere Per Grinsted (speciallæge i almen medicin) og Mogens Hørder (professor, SDU) fortæller nedenfor om processen og den første tid i samarbejdet mellem Almen Praksis og OUH.
 

-Vi havde fokus på 2 forhold. For det første ville vi bidrage til at sikre, at analyser udført i almen praksis havde samme kvalitet, som analyser udført i et centralt laboratorium, fortæller Per Grinsted og Mogens Hørder.

-Det førte til de første audits omkring kvaliteten og nytten af laboratoriearbejdet i almen praksis. Resultaterne påviste en ikke optimal kvalitet. Det var første gang, at vi i almen praksis blev kigget så grundigt i kortene. At disse audits var starten på indførelsen af kvalitetsvurdering og kvalitetssikring, var jeg slet ikke bevidst om i starten. Men det var - og er fortsat - det grundlag laboratoriefagene står på. Vi kunne nu vælge to udveje; enten at argumentere for at analysearbejdet i almen praksis skulle ophøre, eller at der skulle gøres noget for at forbedre kvaliteten. Vi valgte sammen det sidste, fortæller Per Grinsted. Mogens Hørder forsætter. -Vi lavede en ordning, således instruktionslaboranter fra klinisk kemi besøgte almen praksis som ”laboratoriekonsulenter”. Det var ikke prøvet før, men det blev hurtigt en stor succes. Ikke mindst fordi instruktionslaboranter er vant til at undervise og støtte ”nye” aktører dvs. her personalet i almen praksis, der udfører analyser.

Laboratorie Konsulent Ordningen (LKO) blev en realitet på baggrund heraf, hvilket de to iværksætter påpeger skyldes, at

-          Behovet var åbenbart

-          Tilliden var til stede i begge lejre

-          Gensidig læring og personlige kontakter var det centrale

-          Troværdigheden og god kvalitet var vigtig for os alle

-          Tiden var til det. Det politiske og ledelsesmæssige niveau støttede op om et øget samarbejde mellem almen praksis og sygehusafdelinger
 

-Det andet forhold, vi havde øje for, var at sørge for, at patienter kunne få taget prøver og aflevere prøvematerialer hos deres praktiserende læge og ikke skulle møde op i ambulatorier på sygehuset. Løsningen var etablering af en transportordning af biologisk materiale fra almen praksis til de relevante afdelinger ved hjælp af rutebiler og transport-postkasser opsat på rutebilsstanderne fortæller Mogens Hørder.

Ordningen blev i starten modtaget med megen skepsis på landets øvrige laboratorier. Den skepsis blev imødegået ved, at laboratorierne afprøvede forskellige forsendelsesformer og tider (vinter og sommer). Undersøgelserne viste, hvorledes prøvematerialet kunne sendes uden at tage skade.

 

I løbet af 1980erne udviklede man således skridt for skridt et samarbejde, som efterhånden blev en slags organisation. Og det sidste og afgørende led i modellen blev gennemført i 1989, hvor Per Grinsted blev ansat med titel af praksiskonsulent. Den første af de mange der siden er fulgt efter. Begrundelsen for ansættelsen var ret enkel -som Mogens Hørder udtrykte det på daværende tidspunkt; - Som det er nu, har vi ikke styr på, hvor og hvornår du er i afdelingen, så du skal have en fastansættelse og et kontor. Og således blev det.

Fra Praksiskonsulent for laboratorieafdelinger til Praksiskonsulenter for alle afdelinger

I 1989 så Per Grinsted og Mogens Hørder, at i virkeligheden var der behov for Praksiskonsulenter ved alle sygehusafdelinger på Fyn. 


Grundlaget var tilstede:

-          Modellen var udviklet og afprøvet over næsten 10 år i samarbejdet med laboratorieafdelingerne

-          Behovet var der

-          Viljen til samarbejde eksisterede

-          Ønsket om et bedre sammenhængende sundhedsvæsen var til stede fra det kliniske til det politiske niveau

 

Og samme år skrev Per Grinsted en artikel om de nye samarbejdsformer i Practicus.

 

Behovet for samarbejde er der stadigvæk ifølge de tidligere praksiskonsulenter

For at fremme udviklingen af hensigtsmæssige samarbejdsformer mellem primærsektoren og de enkelte afdelinger på Odense Sygehus, blev der i 1989 etableret flere samarbejdsudvalg med de enkelte afdelinger på Odense Sygehus.

 

Per Grinsted fortæller; -I de senere år er der i takt med den stigende specialisering sket en distancering mellem primærsektoren og sygehusene. Netop udviklingen forpligter lægerne til tættere dialog og samarbejde. For patienterne vil en bedre koordinering give større tryghed og mere ensartet tilbud om undersøgelser og behandling.

 

De arbejdsopgaver, som de enkelte samarbejdsudvalg på afdelingerne skal bestride, er mangeartede, bl.a.:

-          Udvikle hensigtsmæssige henvisnings- og svarformer

-          Udvikle koordinerede samarbejdsrelationer

-          Tilpasse sygehusafdelingerne til behovet i praksis

-          Kanalisere informationer om de berørte sygehusafdelinger ud til almen praksis

-          Forebygge og udrede misforståelser i det daglige samarbejde

Til de enkelte udvalg er knyttet afdelingens overlæger samt to repræsentanter for yngre læger. Primærsektoren repræsenteres af to praktiserende læger (valgt af praksisudvalget) og en heltidspraktiserende speciallæge (valgt af speciallægepraksisudvalget). Udvælgelsen sker efter interesseområde hos de praktiserende læger. Som koordinator og medlem af alle udvalgene har lægekredsforeningen valgt Per Grinsted.

Udvalgene holder fast to årlige møder med mulighed for flere arbejdsmøder efter fælles beslutning.

Udvalgene har tæt kontakt til sygehusadministrationen gennem den lægelige chef på Odense Universitetshospital, således beslutninger, der medfører økonomiske ressourcefordelinger, kan koordineres direkte med sygehusadministrationen.
 

Mogens Hørder og Per Grindsted fortæller; -Vi skal huske på, at konsekvenserne for almen praksis af LKO/PKO samarbejdet var:

-          LKO specialisterne, der kom fra sygehuse til almen praksis, stillede større krav om kvalitet på laboratorieområdet samt en kvalitetssikring, altså nyt og ekstra arbejde

-          PKO medførte en acceleration af udflyttede opgaver og pres på bestræbelserne på en effektivisering i patientforløbene samt større ansvar for almen praksis
 

- I forhold til sygehusene var vores motto:” Sund fornuft skaber forbedringer af sundhedsydelser” fortæller de to iværksættere.

Afslutningsvis fortæller Per Grinsted og Mogens Hørder; - Det er ved nærmere eftertanke ret så fantastisk, som dette projekt kunne få fodfæste. Det startede med skøre og løse ideer, men fordi vi fandt de rigtige nøglepersoner til jobbet som Praksiskonsulenter på det rigtige tidspunkt og turde udfordre det ledelsesmæssige og politiske niveau, lykkedes det. Ikke mindst den store opbakning som sygehusledelserne og det politiske niveau udviste, var grundlaget for væksten af PKO. Starten blev Fyn, derefter resten af landet og efterfølgende de Nordiske lande. Vores PKO landstræf i ”gamle dage” var stedet, hvor batterierne blev ladet op, og ideerne fik effektiv gødning.

Per Grinsted/Mogens Hørder/Lene Hinnerup Hartmeyer


Siden er sidst opdateret: 05-04-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring