Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indlæggelse i graviditeten

Enkelte gravide oplever at blive indlagt i kortere eller længere tid under graviditeten. Hvis det sker, vil du blive indlagt på vores Sengeafsnit for Graviditet og Barsel i Odense.
 

Gravid indlagt
 

Hvem indlægges på Sengeafsnit for Graviditet og Barsel?

På sengeafsnittet indlægges gravide samt første- eller flergangsfødende, hvor det pga. forhold i graviditeten eller under fødslen er nødvendigt at behandle eller observere kvinden og/eller barnet før og/eller efter fødslen. Derudover tilbydes nybagte familier, som har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, men som af andre årsager ikke er klar til at gå hjem, indlæggelse i op til 24 timer. I afsnittet genindlægges også de familier, hvor der opstår komplikationer efter udskrivelsen. Såfremt et barn har behov for indlæggelse på børneafdelingen efter fødslen indlægges både mor og barn så vidt det er muligt på vores børneafdeling H56.

 

Afsnittet

Afsnittet rummer 28 senge fordelt på enkelte 4-sengsstuer, en del 2-sengsstuer og enkelte 1-sengestuer. Er du indlagt i din graviditet, kan vi desværre ikke tilbyde overnatning til din partner. Er du indlagt efter fødslen, tilbydes overnatning til din partner eller anden pårørende, og I sover selvfølgelig sammen med jeres barn.

 

Besøgstider

Afsnittet har døgnåbent, men vi tilstræber at der er ro for de kommende og nybagte forældre og nyfødte børn. Besøg bedes derfor foregå i tidsrummet kl. 15.00-17.00 og kl. 19.00-20.00. For kommende og nybagte fædre samt søskende er der fri besøgstid.

Besøgende, der ikke har haft skoldkopper og som har været udsat for smitte, må ikke komme på besøg i afsnittet grundet smittefare.

 

Stuegang

I afsnittet afvikler vi lægekonsultationer efter behov. Har du fået lavet et indgreb under eller efter fødslen, får du en samtale med en læge i dagtid med henblik på at få opklaret spørgsmål og få lagt en plan. Vi tilstræber, at konsultationerne afvikles dagligt i tidsrummet fra kl. 9.15-13.00, således at du også har mulighed for at invitere en pårørende med. I weekenden varierer tidsrummet for konsultationer. Såfremt dit barn har behov for at blive undersøgt af en børnelæge, tilstræbes det, at det i hverdagene bliver inden kl. 15.00.

 

Ansatte

I afsnittet er der ansat ca. 65 medarbejdere, som varetager din/jeres behandling og pleje. Medarbejderne består af læger, sygeplejersker og jordemødre. Derudover er der ansat serviceassistenter og sygeplejesekretærer. Du vil også møde jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og lægestuderende.

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn samt overlæge Charlotte Mumm Ring.

Vores fælles kodeks i afsnittet er:

  • Patienten først
  • Højeste faglighed
  • Helhed og ansvar

 

 


Siden er sidst opdateret: 05-08-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring