Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Jordemoderkonsultation

I jordemoderkonsultationen vil din jordemoder tale med dig om generel sundhed og trivsel, graviditetsforløb, og det kommende barn og forældreskab. Her kan eksempelvis indgå emner som:
 

  • Den fysiske, psykiske og sociale situation, f.eks. kost, motion, alkohol, levevis,  økonomi og netværk
  • Evt. graviditetsgener.
  • Dine tanker om graviditet, fødsel, amning og jeres nye livssituation.
     

Derudover vil konsultationerne også indeholde en helbredsundersøgelse, hvor du får målt dit blodtryk og din vægt, samt undersøgt din urin for protein og sukker. Jordemoderen undersøger også barnets vækst og hvordan det ligger i livmoderen, samt dets bevægemønster og evt. plukkeveer.

 

Vi betragter graviditet og fødsel som en sund og naturlig del af livet, og det er vores mål at du og din partner kommer styrkede igennem denne helt særlige periode i livet. De fleste graviditeter forløber uden væsentlige komplikationer, og følger du vores tilbud om jordemoderkonsultationer, har vi mulighed for at opspore evt. komplikationer i tide og kan henvise dig til ydeligere undersøgelser eller vurdering på hospitalet.

 

Din konsultationsjordemoder

Vi tilstræber forløb ved én fast jordemoder på én bestemt ugedag i løbet af hele graviditeten, da det er vores erfaring, at det giver det bedste udgangspunkt for en god kontakt og ensartethed i undersøgelserne. Du vil dog kunne møde afløsere i tilfælde af sygdom, ferie og lignende. Vi kan heller ikke garantere, at det er din jordemoder i graviditeten, som også bliver din jordemoder under fødslen, da dette bl.a. afhænger af om jordemoderen har vagt på det pågældende tidspunkt. Alle vores konsultationer har desuden tilknyttet jordemoderstuderende som varetager dele af eller hele konsultationen.

 

Hvor

Du tildeles jordemoderkonsultation på baggrund af din bopæl og din besvarelse af det oplysningsskemae, som du bliver tilsendt efter at din læge har sendt dine svangrepapirer til os.

For gravide med tilknytning til Odense Universitetshospital har vi jordemoderkonsultationer i de tre sundhedshuse i Odense (Nord, Syd og Vest), samt enkelte specialkonsultationer på OUH, og i de omkringliggende kommuner: 
Middelfart (beliggende i Middelfart), Nordfyn (beliggende i Bogense), Assens (beliggende i Assens), Kerteminde (beliggende i Kerteminde). Du finder adresserne på de enkelte jordemoderkonsultationer i menuen til venstre.

For gravide med tilknytning til Svendborg Sygehus har vi jordemoderkonsultationer i jordemoderhuset i Svendborg, samt enkelte specialkonsultationer på OUH, og i de omkringliggende kommuner: Faaborg-Midtfyn (dækker Nr. Lyndelse, Faaborg og Ringe), Langeland (beliggende i Rudkøbing), Nyborg (beliggende i Nyborg) og Ærø (beliggende i Ærøskøbing). Du finder adresserne på de enkelte jordemoderkonsultationer i menuen til venstre.

 

Hvornår

Når der er tale om en normal graviditet, tilbyder vi jordemoderkonsultationer i følgende graviditetsuger:
 

Førstegangsfødende Flergangsfødende
Uge 13-15 Uge 13-15
Uge 21+ (ved behov) Uge 29+
Uge 29+ Uge 37+
Uge 36+ Uge 40+
Uge 38+  
Uge 40+  


Det er vores mål, at give dig et tilbud, der er tilpasset dine behov, og der kan både være sociale, psykiske eller fysiske årsager til, at nogle gravide har et større behov for jordemoderkontakt, end de ovenfor skitserede konsultationer. Derfor kan vi ved behov tilbyde ekstra konsultationer med din jordemoder, hvis det skønnes fagligt nødvendigt.

 

Forberedelse

Ved hver konsultation tager jordemoderen udgangspunkt i din individuelle, aktuelle situation. For hver uge findes dog også emner, som din jordemoder ønsker at drøfte med dig. Til disse emner findes forskelligt informationsmateriale som du finder på hjemmesiden eller i Gravid-forløbet i appen Mit Sygehus (mit.rsyd.dk).

Det er vores ønske at give dig en så individuel konsultation som muligt. Hvis du på forhånd har læst materialet, vil det ofte gøre samtalen bedre, og der vil være mere tid til at gå i detaljer. Nedenfor kan du se hvilke emner, der kan tages op og finde frem til hvad du på forhånd kan læse:

 

Uge 13-15 Uge 21 Uge 29 Uge 35-37 Uge 39-40


Graviditeten indtil nu. Fysiske og psykiske forandringer.

Din dagligdag – arbejds- og familie situation.

Livsstil – kost, rygning, alkohol og motion.

Sex og samliv mens du er gravid.

Erfaringer fra tidligere fødsler.

Individuel plan: Fødested, jordemoderkonsultation, fødsels og forældreforberedelse m.v.


Din trivsel - at mærke liv, plukkeveer m.v.

Amning – forestillinger, viden og praktisk håndtering.


Siden sidst. Trivsel og evt. belastning.

Forestilling og fødslen og den første tid med barnet.

Barselstilbud/ ambulant fødsel  - hvad indebærer det for dig ?


Din og barnets trivsel

Tegn på begyndende fødsel?


Jeres aktuelle situation og de videre undersøgelser

Information vedrørende yderligere undersøgelser ved graviditet efter termin.

 

Fødsels-og forældreforberedelse

Ønsker du information vedrørende tilbud om fødsels- og forældreforberedelse brug da hjemmeside: www.ouh.dk/wm513406


 


Siden er sidst opdateret: 16-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring