Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilSteno Diabetes Center OdensepilNyhederpilDet psykologiske element i behandlingen af borgere med diabetes er utrolig vigtigt og kræver tværfagligt samarbejde

Det psykologiske element i behandlingen af borgere med diabetes er utrolig vigtigt og kræver tværfagligt samarbejde

Frans Pouwer

Frans Pouwer, professor i psykologi med speciale i diabetes, er pr. 1. november 2018 tilknyttet Forskningsenheden for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) i en kombinationsstilling mellem Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, hvor han har været ansat siden 1. januar 2017, og SDCO, hvor han nu er ansat 20 % af sin arbejdstid


Dårligt kontrolleret diabetes er en stor risikofaktor, når det gælder langsigtede komplikationer, såsom øjensygdomme, hjertesygdomme, nerve- og nyresygdomme. Derfor kan diabetes ikke overraskende have en negativ indflydelse på diabetespatienters følelsesmæssige trivsel.

- Ansættelsen af den internationalt anerkendte forsker Frans Pouwer betyder, at vi nu kan få vores ambition om at forske i samspillet mellem psykologi og somatisk sygdom - i vores tilfælde diabetes - ud fra et translationelt perspektiv indfriet, udtaler Centerdirektør Jan Erik Henriksen.

Alvorlige barrierer i behandlingen af diabetes

Omdrejningspunktet i Frans Pouwers forskning er psykologiske faktorer forbundet med såvel type 1-diabetes, type 2-diabetes, graviditetsdiabetes, som med mindre kendte former for diabetes. Nogle af disse faktorer kan være meget alvorlige barrierer i behandlingen af diabetes. Det kan f.eks. være depression, forstyrret søvn, forstyrrede spisevaner, frygt for selvinjektion og selvtest, frygt for hypoglykæmi, barrierer ved insulinbehandling, eller diabetes-distress.

- At leve med diabetes er en selvhjælpsopgave 24/7, der kan være meget krævende og kompleks. Vi er derfor enormt glade for, at en så stærk profil som Frans Pouwer, vil være med til at give forskningen et løft på diabetes- og psykologiområdet, siger Forskningsleder Kurt Højlund.

Var som ung hollandsk ph.d.-studerende i 1990'erne på diabeteskursus i Danmark

Som ung hollandsk ph.d.-studerende i slutningen af 1990’erne, var Frans Pouwer i Danmark for at blive undervist i diabetes for første gang på Steno Diabetes Center i Gentofte. Han er derfor utrolig glad for at være tilbage i Danmark og at være en del af SDCO, hvor der er så meget ekspertise inden for diabetesforskning til stede.

Ifølge Frans Pouwer er tværfagligt samarbejde ekstremt vigtigt i bestræbelserne på at øge kvaliteten af diabetesbehandlingen. Til trods for en effektiv diabetesbehandling, bliver psykologiske problemer ofte overset på en travl klinik, hvorfor psykologer er en værdifuld ressource.

- Vi bliver nødt til at samarbejde på tværs. Det er meget, meget vigtigt! Det er også det der gør det sjovt at forske, siger han.

Et bedre liv med diabetes

For Frans Pouwer, helt i tråd med SDCOs vision, er det ultimative mål at forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen og ikke mindst være med til at sikre, at mennesker med diabetes kan leve et optimalt liv med bedre livskvalitet.

- Resultater fra tidligere studier viser, at vi kan forbedre behandlingen af diabetes ved at bede diabetespatienter om at udfylde et spørgeskema om f.eks. deres velbefindende og depression som basis for samtale og derefter henvise til en psykolog, hvis der er behov for det. I fremtiden bør vi gøre disse lettere tilgængelige, afslutter han.

Om Frans Pouwer

  • 1993: Kandidatgrad i klinisk psykologi fra Utrecht Universitet, Holland
  • 1995: Indledte sin karriere i diabetesforskning på VU Medical Center Amsterdam
  • 2000: Ph.d.-grad fra VU Universitet, Amsterdam, Holland
  • 2011: Udnævnt til professor ved Institut for Medicinsk Psykologi på Tilburg Universitet, Holland
  • 2010-2014: Direktør for den 2-årige kandidatuddannelse i medicinsk psykologi ved Tilburg Universitet
  • Tidligere formand for forskningskonsortiet European Depression in Diabetes (EDID) og Psychosocial Aspects of Diabetes (PSAD)
  • Tidligere medlem af Scientific Advisory Board i den hollandske diabetes forskningsfond og det såkaldte DAWN2-studie

Siden er sidst opdateret: 15-01-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring