Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilNyhederpilHar du lyst til at få indflydelse på forskningen på OUH?

Har du lyst til at få indflydelse på forskningen på OUH?

Vi ønsker at blive klogere på, hvad man som patienter og pårørende ønsker, der skal forskes i.

Siden september 2016 har der været patienter og pårørende med i OUHs Forskningsråd, Ph.d.- og Prægraduatudvalg. Sammen med de faglige medlemmer er de med til at vurdere hvilke projekter, der skal have penge og dermed, hvad der skal forskes i.


Vi er interesserede i at:

• blive klogere på, hvad I ønsker, der skal forskes i

• styrke kommunikationen og samarbejdet mellem jer og forskere for at sikre relevant forskning for og med patienter

• nytænke strategiske løsninger ud fra jeres perspektiv


Der er nu ledige pladser i OUHs Ph.d.-stipendieudvalg og Prægraduatudvalg.
Du kan sende en ansøgning, hvis du har været i kontakt med sygehusvæsenet inden for de seneste 5 år som enten patient eller pårørende og kan:

• tænke ud over egne erfaringer og repræsentere en bredere patientgruppe

• tale, lytte og samarbejde med forskellige personer og faggrupper

• afsætte tid til deltagelse i møder, hvor strategiske overvejelser om forskningen og udmøntning af forskningsmidler drøftes. Møderne afholdes i dagtiden

• afsætte tid til forberedelse og gennemlæsning af forskningsansøgninger og øvrigt materiale

• læse og forstå engelsk. De fleste møder afholdes på dansk, men der kan være møder, der foregår på engelsk. Noget materiale, primært ansøgninger, kan være på engelsk


Du kan læse mere om de forskellige råd og udvalg på OUH på vores hjemmeside www.ouh.dk under Forskning – Råd og udvalg.


Økonomi

Deltagelse er frivillig. Transportudgifter refunderes.


Om din deltagelse som patient/pårørende

• Det er frivilligt for dig at deltage

• Du deltager i det omfang, du har overskud til. Du kan når som helst melde afbud eller helt melde dig ud, og kan til enhver tid trække dit tilsagn om deltagelse tilbage

• Deltagelse er ikke en del af din eller din pårørendes behandling og har derfor ingen indflydelse herpå

• Din udpegning gælder for en 2-3 årig periode med mulighed for genudpegning


Har du lyst til at bidrage med ideer og konstruktive forslag til forskningen, samt have en indflydelse på hvad der skal forskes i på OUH, så send os en motiveret ansøgning på ouh.kfiu.forskning@rsyd.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Ansøgning patient- og pårørenderepræsentant”.


Du bedes i din ansøgning angive hvilket udvalg, du ansøger om at blive patient- og pårørenderepræsentant i.


Ansøgningsfrist mandag d. 11.6.2018 kl 12:00 – samtaler forventes afholdt fredag d. 22.6. 2018.


Hvis du har spørgsmål vedr. proces mv., kan du kontakte konsulent Lasse Borre på lasse.borre@rsyd.dk. Hvis du har spørgsmål vedr. det at være patient- og pårørenderepræsentant, kan du kontakte patient- og pårørenderepræsentant Henrik Nürnberg på hen@outforce.dk. 


Siden er sidst opdateret: 08-06-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring