Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Fremtidens lægekonsultationer skal gøres virtuelle

Et Sundere Fyn 2018 - virtuel kommunikation

 

Flere ældre og færre senge. Fremtidens sygehusvæsen bliver udfordret inden for de nærmeste år, hvor især den allerældste og mest sårbare del af befolkningen bliver betydelig større. Samtidig vil de nye supersygehuse mindske antallet af senge; på Nyt OUH med mindst 20 %. Ifølge projektet ”Hallo Doktor! Er du der?” bør nogle af udfordringerne løses gennem virtuelle konsultationer. Det vil de arbejde for, hvis de vinder millionen igennem Et Sundere Fyn 2018.

Virtuelle løsninger er allerede blevet en del af det moderne sygehusvæsen, og man har i stor stil brugt virtuelle konsultationer til at kommunikere med særlige patientgrupper såsom eksempelvis gravide.

Projektleder og professor, overlæge Karen Andersen-Ranberg, Geriatrisk afd., OUH, og Klinisk Institut, SDU, vil sammen med lektor Anette Grønning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU, anvende midler fra Et Sundere Fyn til at undersøge, om man kan anvende virtuel (audio-visuel) konsultation til ældre geriatriske patienter. Målgruppen er især svækkede og sårbare ældre patienter, som i særlig grad kan være udfordrede på at skulle ind på sygehuset til ambulante konsultationer med læger og andre sundhedsfaglige personer. Denne patientgruppe vil således kunne ydes en bedre service med uændret kvalitet.

Karen Andersen-Ranberg fortæller; - Vi vil med projektet undersøge ældres viden og parathed til at erstatte den traditionelle fysiske ansigt-til-ansigt samtale med en såkaldt audio-visuel konsultation via en tablet, som patienten, evt. med støtte af en pårørende, kan anvende i eget hjem.  Hun fortsætter – En virtuel konsultation kan ikke erstatte alle fysiske fremmøder, men i nogle tilfælde kan den, og kun i det omfang, at det giver mening for patienten og for os.

Projektet vil også belyse, hvordan sygehuspersonalet oplever de virtuelle konsultationer. 

Ældre og teknikken

Der er mange fordomme overfor ældres brug af IT. Nye tal fra Danmarks Statistik (2017) viser dog et andet billede, da over halvdelen af de 65-74-årige og ca. en tredjedel af de 75-89-årige bruger en bærbar computer til at gå på internettet. Og andelen er støt voksende. Indenfor en kort årrække vil der være endnu flere ældre digitale brugere.

Karen Andersen-Ranberg fortæller også, at projektet desuden vil kunne hjælpe de pårørende, som ofte ledsager den ældre patient til de fysiske lægekonsultationer. -En virtuel konsultation kan være en stor hjælp for den ældre patient, som kan sidde hjemme i sit vante trygge miljø sammen med sin ægtefælle eller anden pårørende. Og den pårørende behøver ikke bekymre sig om parkeringsplads på sygehuset, eller usikkerhed omkring tidsforbruget. For patienten vil der ikke være tidsforbrug til hverken transport med Flextrafik eller til ventetid i venteværelset, hvilket alt sammen kan føre til en uforholdsmæssig lang dag for måske blot 10 minutters samtale med lægen, sygeplejersken eller diætisten. Så fordelene ved en sådan virtuel konsultation er mange, for såvel den ældre patient, som for deres familie; pointerer Karen Andersen-Ranberg afslutningsvis.

Kort om Karen:

·       Lægelig embedseksamen 1983

·       Speciallæge i Intern medicin og Geriatri 1992

·       PhD afhandling: 100-årige i Danmark. En epidemiologisk undersøgelse af en dynamisk kohorte, SDU 2001

·       Spec.ansv. overlæge, Geriatrisk afd. OUH (2000-

·       Medlem af hovedbestyrelsen for European Geriatric Medicine Society (EuGMS) (2001-2008)

·       Lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU (2001-2017)

·       Klinisk Professor, Klinisk Institut, SDU (2017-)

·       Siden 2002 involveret i den Europæiske tværfaglige aldringsundersøgelse SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe). Har ansvar for sundhedsdelen (Health Area Coordinator)

·       Medlem af det faste lærerkollegium i European Academy of Medicine in Ageing (2015- )

 

Stem på ”Hallo Doktor! Er du der?” projektet ved at sende en sms til 1999 med ”Sundhed tele”.  Det koster almindelig SMS takst.

Se mere om projektet på TV2 Fyns hjemmeside.

 

FAKTA

I 2060 vil befolkningstallet i Danmark være over de 6 millioner. Ud af disse vil gruppen på de 60+ årige være over de 30 % ifølge Danmarks Statistik. Aldersgruppen 80+ årige vil øges med 160% i forhold til i dag.

Kilde: Danmarks Statistik - https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning#
  


 

 MERE AT VIDE? 

Finalist Et sundere Fyn 2018

Professor på SDU og overlæge, OUH Karen Andersen-Ranberg

 

Mail

 karen.andersen-ranberg@rsyd.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 23-04-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring