Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilSund Forskning - nyhedsbrev fra OUH og SDUpilPsykisk sygdom kun marginalt mere udbredt blandt smertepatienter

Psykisk sygdom kun marginalt mere udbredt blandt smertepatienter

Sund Forskning nr 2 2018 - Psykisk sygdom

 

Psykiske lidelser ikke så udbredt blandt patienter med kroniske smerter, som man tidligere har antaget. Det viser et nyt registerstudie fra Smertecenter Syd på OUH.

 

Ca. 800.000 danskere lider af kroniske smerter – det er mellem hver fjerde og hver femte voksne, og en del af dem kommer til behandling på Smertecenter Syd på OUH.

Kroniske smerter påvirker humøret; det kan give søvnproblemer, man kan blive irritabel, det kan være svært at beholde sit job, eller man kan blive nervøs for at motionere og bruge sin krop. Mange af de samme symptomer gælder for patienter med depression eller andre psykiske lidelser, og derfor er symptomerne på kroniske smerter tit blevet forvekslet med psykiske problemer.

Tidligere studier har vist, at op mod 60% af smertepatienter også har en psykisk lidelse, men et nyt studie af blandt andre Henrik Bjarke Vægter fra Smertecenter Syd viser, at selvom forekomsten af psykiske sygdomme er højere blandt smertepatienter end blandt resten af befolkningen, så er overrepræsentationen slet ikke så markant, som de tidligere undersøgelser har peget på. Det har vist sig, at godt 17% af smertepatienterne har haft kontakt til psykiatrien inden for 10 år før deres henvisning til smertecenteret. Til sammenligning har knap 13% af befolkningen generelt psykiske lidelser.

Kamp mod stigmatisering

Denne udbredte misforståelse om sammenhængen mellem kroniske smerter og psykiske lidelser har ført til en vis stigmatisering af patienter med kroniske smerter, og nogle oplever mistro fra omgivelserne i forhold til, om deres smerter er reelle eller indbildte.

Henrik Bjarke Vægter håber, at de nye resultater kan hjælpe smertepatienterne til en større forståelse for deres sygdom: -Smertepatienterne oplever ofte, at andre – i nogle tilfælde også sundhedsvæsenet– tror, at smerterne sidder i hovedet. At de har smerter, fordi de er depressive. I virkeligheden er patienterne pressede og påvirkede på deres humør, fordi de har ondt, men de er ikke deprimerede. Det vil sige, at vi skal behandle smerterne, ikke en depression. Det sparer ressourcer, fordi vi undgår at overbehandle, og patienterne slipper for bivirkninger fra unødvendig medicin.

Forskning i brug

Misforståelsen skyldes sandsynligvis, at screeningen for psykiske lidelser tidligere er foregået via et spørgeskema, hvor en større andel af smertepatienter testes positiv for fx depression pga. de overlappende symptomer på smerter og psykiske lidelser.

På smertecenteret er de nye resultater allerede blevet en del af den tværfaglige vurdering og behandling. Inden mødet med behandleren skal smertepatienten bl.a. udfylde et spørgeskema til screening for psykiske lidelser, og svarene registreres i smerteregisteret PainData. Her er den nye viden fra studiet skrevet ind, så klinikeren får besked om at være ekstra opmærksom, hvis smertepatienten via screeningen testes positiv for en psykisk lidelse. Den nye viden er således tilgængelig direkte i værktøjet.

 

Næste skridt er et større valideringsstudie, der skal definere grænsen for, hvornår en smertepatient testes positiv i en screening for psykiske lidelser. Studiet skal inkludere 100 patienter og forventes færdigt i efteråret 2018. 

 

FAKTA

Studiet er gennemført som registerstudie, hvor forskerne har kigget på alle patientforløb siden smerteklinikken startede i 2003 (godt 7000 patienter) og sammenholdt dem med registreringer fra psykiatrien. Resultaterne blev derefter sammenlignet med en tilsvarende befolkningsgruppe fra Region Syddanmark for at se, om forekomsten af psykiske lidelser er større eller mindre i gruppen med kroniske smerter.

 

Forskningsgruppen bestod af ph.d. Henrik Bjarke Vægter, professor Elsebeth Stenager, MSc Stine Søndergård og lektor og ph.d. Annette Erlangsen.

Læs artiklen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28971547

 

 


 

 MERE AT VIDE? 
 

Sund Forskning nr. 2 2018 - Henrik Bjarke Vægter

Fysioterapeut, Postdoc og PhD på Anæstesiologisk-Intensiv afdeling, OUH, Henrik Bjarke Vægter

Mail: Henrik.Bjarke.Vaegter@rsyd.dk

 

 

 

 

 

 

/Kristine Djursaa Jensen

 

  


Siden er sidst opdateret: 05-04-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring