Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Syddansk kraftcenter for patienter med diabetes i Odense

Jan Erik Henriksen
Steno Diabetes Centers direktør Jan Erik Henriksen
 
 
En stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden gør det muligt for Region Syddanmark at etablere et kraftcenter for behandling af og forskning diabetes. Målet med Steno Diabetes Center i Odense er at styrke diabetesindsatsen i hele Region Syddanmark ved at højne livskvaliteten for patienter diabetes og implementere tiltag, som understøtter at personer med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet. Et særligt indsatsområde bliver patienter med type 2-diabetes.

Novo Nordisk Fonden satser stort på behandling og forskning indenfor diabetes. Med i alt fem centre fordelt på landets regioner med fem forskellige fokusområder vil muligheden for at skabe bedre livskvalitet, forbygge og behandle diabetes patienter, være optimal.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) skal være drivkraften bag udviklingen af en ensartet, høj behandlingskvalitet indenfor Diabetes i hele Region Syddanmark og skal i tæt samarbejde med både Steno Partner, praksissektoren og kommuner arbejde målrettet med at udvikle og implementere datadrevne, praksisnære kvalitetsforbedringer.

De fem centre vil øge fokus på en sygdom, der med en effektiv behandling betyder, at patienten i langt højere grad end tidligere kan leve et normalt liv. Derfor byder direktør på Odense Universitetshospital (OUH) Kim Brixen Steno Diabetes Center i Odense (SDCO) velkommen.
 
- Novo Nordisk Fondens generøse bidrag til de fem centre betyder, at livskvaliteten for diabetes patienter vil stige væsentligt, og at vi vil blive bedre til at opspore den sygdom, der rammer alt for mange danskere. Vi markerer os allerede internationalt     både forskningsmæssigt og med behandling af type 2-diabetes patienter, og nu kan vi sætte yderligere turbo på den indsats, siger Kim Brixen.

Ny direktør netop ansat
Den mand, der skal bygge SDCO op for den syddanske region har som læge og leder på OUH arbejdet med diabetes siden 1989. Tidligere ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M, OUH, Jan Erik Henriksen har netop sagt ja til at køre det nye kraftcenter i stilling som direktør. Udover at få de mange kræfter, der arbejder med diabetes i hele regionen til at spille sammen tværsektorielt, skal han også sikre, at kvaliteten og resultatet af centrets arbejde harmonerer.

- Vores kerneaktiviteter bliver behandling og forebyggelse af senkomplikationer, klinisk forskning og så skal vi kompetenceudvikle de sundhedsprofessionelle. Det skal vi gøre på tværs af sektorer, og vi får nu muligheden for at forske og implementere denne forskning i den kliniske verden. Når vi har mulighed for at afprøve og dermed be- eller afkræfte teorier, så sker der noget i forhold til vores behandlingsmuligheder, påpeger direktør Jan Erik Henriksen.

Forskning og behandling i samme hus
Det nyetablerede Stenocenter får sæde i Odense med en tæt tilknytning til indsatserne rundt omkring i det øvrige Region Syddanmark. Placeringen af det regionale kraftcenter i Odense er tænkt ind i en behandlings- og videns synergi med Nyt OUH, der forventes at stå færdigt i 2022, og som bygges sammen med SDU. 

Det falder helt naturligt i forlængelse af målsætningerne for SDCO. De er at opnå en forbedring i forebyggelse og opsporing af diabetes, at personer med diabetes modtager behandling, der både er patientcentreret og evidensbaseret og så er det en klar målsætning, at patienten skal rustes til at kunne håndtere sin egen sygdom. Sidstnævnte er af gørende for, at patienten kan leve et så normalt liv som muligt med diabetes, med så få senkomplikationer som muligt. 

Senkomplikationerne må vige pladsen
Diabetes er en anden sygdom i dag, end da Jan Erik Henriksen tog imod patienter for knap 30 år siden. Det skyldes forskningens indflydelse på behandlingen af diabetespatienter.

- Da jeg var ung læge, kunne jeg ikke gå ud i venteværelset, uden at der sad en blind patient. I dag ser jeg stort set aldrig blinde patienter, og det skyldes, at langt færre udvikler senkomplikationer i dag end tidligere. Dels er vi blevet bedre til at screene patienterne og gribe ind med den rette behandling, og samtidig er patienterne blevet langt bedre rustet til at tage hånd om egen sygdom. Målet med det nye kraftcenter er, at denne forbedring af både livskvalitet og muligheden for at leve i længere tid med diabetes hele tiden rykker med ind i fremtiden i takt med de teknologiske muligheder, der byder sig, siger Jan Erik Henriksen.

Arbejde på tværs af sektorer og regionen
En betydelig del af indsatsen for målgruppen krydser grænsen mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Det kræver en koordination og et godt samarbejde på tværs, og udgangspunktet vil være det tværsektorielle samarbejde med udgangspunkt i den første sundhedsaftale i 2007 og frem til i dag. Et antal medarbejdere bliver dedikeret til at sikre fokus på dette arbejde, så indsatsen på regionens øvrige sygehusenheder bliver en integreret del af den udvikling, der kommer til at foregå på SDCO, samtidig med, at almen praksis og kommunerne fortsat kobles på det udviklende arbejde.
 
 

FAKTA

SDCO forventes at åbne 1. jan. 2018 med en langsom gradvis indfasning, indtil fløj opføres i forbindelse med byggeriet Nyt OUH.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er på 1.4 mia. kronerover en 10-årig periode til drifts- og byggeomkostninger.

Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab SDCO.

Omkring 70.000 syddanskere har diabetes, heraf har størstedelen type 2-diabetes.

Nyansat direktør, Jan Erik Henriksen, 1. januar 2017.

Formand for bestyrelsen i SDCO er koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.
 

Primære forskningsområder:

  • Årsager til og udvikling af Type 2-diabetes
  • Hjerte- og karkomplikationer
  • Interventionsstudier
  • Diabetesomsorg
  • Graviditet og diabetes 

 

MERE AT VIDE? 

Ledende overlæge Jan Erik Henriksen, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Jan Erik Henriksen
Direktør, Steno Diabetes Center i Odense
Jan.Erik.Henriksen@rsyd.dk

Mobil: 20332174

/Helle Fjord


 


Siden er sidst opdateret: 24-11-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring