Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ny teknologi til genoptræning og information på vej til hoftepatienter

Hoftefraktur
 

Det er ikke faldsensorer, kaldeapparater eller anden teknologi, der skal hjælpe ældre mennesker videre i livet efter et hoftenært brud. Det er derimod en ny metode til at klæde dem informationsmæssigt på, så de kan håndtere deres sygdom. Det viser en behovsafdækning i første fase af et ph.d.-projekt fra SDU, OUH og Patient@home.
 

Når ældre mennesker, som er vant til at klare sig selv, bliver ramt af et hoftenært brud på grund af osteoporose (knogleskørhed), svarer det til en form for livskrise udløst af en livstruende sygdom. De psykologiske konsekvenser og frygten for fremtiden er så alvorlige, at den ældre ikke formår at bearbejde og huske de mange informationer, som det sundhedsprofessionelle personale forsøger at formidle.


Patienterne efterspørger empati
Netop opdagelsen af, at de ældre hoftebrudspatienter havner i en livskrise, var med til at dreje et Patient@home projekt om telemedicin til patienter med hoftebrud. Projektleder Charlotte Myhre Jensen er ph.d.-studerende og udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Hun havde forventet, at patienterne ville efterspørge håndfast teknologi som en faldsensor, et kaldeapparat eller en hotline til sygehuset efter udskrivelsen. I stedet efterspørger patienterne empati og individualiseret viden til at kunne klare deres hverdag og rehabilitering efter hoftebruddet.
 

– Vi er dygtige til den kirurgiske behandling af denne patientgruppe. Men patienterne er kun indlagt få dage, og de er sårbare og slet ikke i stand til at rumme information, når personalet prøver at klæde dem på til genoptræning og deres fremtidige liv. De har fået et chok og har fået deres krops skrøbelighed helt ind på livet, siger Charlotte Myhre Jensen. 


Kortere indlæggelser presser formidlingen
– Patienterne giver udtryk for at være utrygge og siger, at de mangler information. Det er tankevækkende, for det er jo netop information, de sundhedsprofessionelle forsøger at formidle både mundtligt og skriftligt. Vi bliver derfor nødt til at tænke nyt i vidensformidlingen i fællesskab - både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, siger Charlotte Myhre Jensen.


Der er store negative helbredsmæssige konsekvenser, hvis ældre efter et hoftebrud ikke kommer i gang igen efter operationen. Der er mange følgesygdomme og overdødelighed i patientgruppen på grund af inaktivitet. Det har Charlotte Myhre Jensen afdækket i det første studie i hendes ph.d.-afhandling, som er publiceret i tidsskriftet International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

De systematiserede patientforløb med kort tids indlæggelse er også en stor udfordring for personalet, fordi der er så kort tid til at klæde patienterne på til deres fremtidige liv i eget hjem.


Slutbrugerne er med
Charlotte Myhre Jensen arbejder ud fra et princip om Participatory Design, det vil sige, at løsningen skal udvikles sammen med slutbrugerne.
– Det ’nye sort’ inden for sundhedsvæsenet er brugerinddragelse, og med mit design, er det mine brugere, der suverænt bestemmer, hvilken vej jeg skal gå. Det er også en lidt skræmmende måde at udøve forskning på, men det giver et fantastisk ejerskab hos de mennesker, der skal bruge vores løsning.


Løsningen, som forhåbentlig vil gøre det nemmere og mere trygt for patienterne at forstå og bruge de mange gode råd efter indlæggelsen, er en guide med video, tegninger og korte tekster samlet på OUH’s digitale platform Mit Forløb.


Patienten først
Odense Universitetshospital arbejder ud fra en vision, der hedder patienten først. De nye nationale kvalitetskrav lægger op til en mere værdibaseret styring af sundhedsvæsenet, hvor patientinddragelse og patienttilfredshed får større betydning for den kvalitet, de danske hospitaler bliver målt på.


Patienten først skal derfor være det gennemgående kvalitetskrav i både behandling og forskning.
Det arbejder man blandt andet med i CIMT, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.
Her er Jane Clemensen sundhedsvidenskabelig forskningsleder og står i spidsen for arbejdet med at udvikle design og løsninger, der involverer brugere, patienter og personale i behandlingen.


– Det er en kulturændring, vi er i gang med. Ikke bare ved at involvere og empower patienterne, det vil sige klæde dem på til at klare sig selv. Vi skal også klæde personalet på, så de kan støtte op om patienternes selvstændighed, siger hun.


Jane Clemensen fik i foråret Fyens Stiftstidendes Forskerpris for sit banebrydende og fremsynede arbejde.
 

 

FAKTA:
Læs mere om telemedicin til patienter med hoftebrud her: http://www.patientathome.dk/projekter/telemedicin-til-patienter-med-hoftebrud.aspxMERE AT VIDE? 

Jane

Charlotte Myhre Jensen
Ph.d. studerende ; Udviklingssygeplejerske
Charlotte.Myhre.Jensen@rsyd.dk - www.ouh.dk
Tlf. 30130216 
 


 

Patient@Home/Marianne Lie Becker


Siden er sidst opdateret: 30-05-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring