Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nyt OUH gør klar til udbud

I starten af maj er Nyt OUH klar til at tage endnu et afgørende skridt frem mod byggeriet af fremtidens universitetssygehus i Region Syddanmark.

Byggemodningen af Nyt OUH er i fuld gang. Letbanen og Nyt OUH bygges side om side, og mens Letbanen forventes at køre fra 2020, går der yderligere et par år, inden Nyt OUH er klar til det store rykind. Et rykind, der nu går ind i en planlægningsfase, så forberedelse  af den fremtidige drift og flytning passes ind i OUHs øvrige udviklingsarbejde og så både patienter og medarbejdere kommer godt og sikkert med over i de nye rammer.
På det nyligt afholdte ledelsesseminar skød man 14 tværgående planlægningsgrupper i gang – alle med formandskaber fra afdelingsledelseskredsen.  


Robust og optimeret projekt
I begyndelsen af maj sker der endnu et afgørende skridt, da Nyt OUH udbydes i såkaldte totalentrepriser. Det projektforslag, der er klar til at komme i udbud er robustgjort og optimeret, og administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen ser frem til, at projektet skal møde markedet.
- Vi er nu klar med et projekt, der forventes at kunne realiseres indenfor den økonomi, der er til rådighed. Der kan være mange usikkerheder i byggerier som dette, men vi ser nu frem til at møde  markedet og finde den totalentreprenør og samarbejdspartner, som skal tage projektet videre i processen, siger Niels Nørgaard Pedersen.
Optimeringen af projektet undervejs har tilført Nyt OUH  en robustgørelse af økonomien, og ambitionen om et godt, fleksibelt og fremtidssikret sygehus.


Gode input fra medarbejderne
Medarbejdere og ledere på OUH er i projektfasen kommet med bemærkninger og input til Nyt OUH. Bygningskroppen blev ændret undervejs, men alle funktioner er intakte.
Det optimerede forslag, som nu er klar til at møde markedet, har blandt andet resulteret i større sengestuer og en øget fleksibilitet, når der sker  fremtidige kliniske ændringer i takt med udviklingen. Det eksisterende OUH har ikke haft den fornødne fleksibilitet eller fremtidssikring, og derfor er det disse faktorer afgørende i det nye byggeri.
- Vi har fået gode input fra medarbejderne undervejs. Dem har vi taget med os i det optimerede projektforslag, der nu sendes i udbud. Vi skal stadig arbejde  en høj grad af fleksibilitet i NYT OUH-byggeriet, men det ændrer ikke ved kernen i vores arbejde med ”patienten først”. Optimeringen understøtter det behov vi har for organisatorisk at udvikle os fra det, vi kommer fra, til der hvor vi skal hen, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Næste skridt
Der bliver tre udbudsområder: Vidensaksen, behandlingsområdet og klyngerne. Kontrakterne forventes i hus i begyndelsen af 2018. Dernæst begynder den indledende fase af byggeriet, hvor totalentreprenøren i samarbejde med projektorganisationen optimerer byggeprojektet færdigt.
 Det kommende år vil afdelingernes bidrag og input derfor fortsat være vigtig.
- Vi har fortsat brug for at koble byggeprocessen med den viden, de vi har på OUH, så vi sikrer, at rammer og indhold spiller sammen på det nye OUH, og så vi danner udgangspunkt for det optimale patientforløb, siger Niels Nørgaard Pedersen.


Siden er sidst opdateret: 20-04-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring