Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ny viden og forbedret behandling med tværfagligt samarbejde om stofskiftesygdomme

 
Øjne Sundforskning nr 7
Udstående øjne er et af de synlige symptomer på Graves sygdom
 
 
 
Arbejdet i et fælles ambulatorium for patienter, der lider af øjenkomplikationer ved forhøjet stofskifte, har givet vigtig ny viden til gavn for patienterne.
 

Graves' sygdom er globalt den hyppigste form for øget stofskifte. Den rammer i et livsforløb mindst 2 % af alle kvinder og 0,5 % af alle mænd.  5-10 procent af patienterne får behandlingskrævende øjengener i form af hævelse af øjenomgivelserne, lysfølsomhed og øget tåreflåd. Der kan være smerter, udstående øjne og i mange tilfælde dobbeltsyn og påvirket synsstyrke med risiko for blindhed.
 

I det fælles ambulatorium på OUH møder patienterne specialister fra både Endokrinologisk Afdeling og Øjenafdelingen. Klinikken udreder og behandler patienter med øjengener forbundet med stofskiftesygdomme og forsker i både årsager til og konsekvenser af stofskiftesygdomme på tværs af specialerne.


Svær at diagnosticere og behandle
– Graves’ sygdom, med eller uden øjenkomplikationen, kan være svær at diagnosticere og behandle, specielt hos ældre. Der er sket forbløffende lidt de seneste 60 år, hvad angår forståelsen af sygdommenes baggrund og introduktion af nye behandlinger. Vores samarbejde har vist sig essentielt for at sikre, at vi giver den enkelte patient den optimale behandling, men også for at stimulere til nytænkning, siger Laszlo Hegedüs, professor og forskningsleder med speciale i stofskiftesygdomme.


Arbejdet bærer frugt
Han er en af initiativtagerne til det fælles ambulatorium, hvor det tværfaglige arbejde har givet vigtig ny viden om sygdommen på mange felter. Ambulatoriet og samarbejdet om Graves’ sygdom var det første af sin art i Danmark, da det åbnede. Og Laszlo Hegedüs er ikke i tvivl om, at arbejdet bærer frugt.


– Vi og det europæiske netværkssamarbejde, som vi er en del af, har kunnet påvise, at jo tidligere vi får stillet diagnosen og iværksat behandlingen, jo bedre effekt og færre bivirkninger. Vi ved meget mere om sygdommen nu, end vi gjorde for blot få år siden. Blandt andet har vi i befolkningsundersøgelser vist, at patienterne har nedsat livskvalitet, flere sygemeldinger, bliver pensioneret tidligt, har nedsat livsindkomst og betydeligt øget dødelighed. Vi arbejder professionelt og evidensbaseret med og får øget viden om hele paletten, lige fra sygdommenes årsagsmekanismer over de psykosociale konsekvenser og til de konkrete behandlingsmuligheder.


SDU og OUH med i front
Graves’ sygdom er en autoimmun sygdom, hvor kroppen reagerer mod sig selv. Og baggrunden for sygdommen er så kompleks, at den er svær at behandle effektivt. Over halvdelen af patienterne får tilbagefald efter medicinsk behandling, og de alternative behandlinger med operation eller radioaktivt jod kan medføre andre komplikationer og for lavt stofskifte.
Laszlo Hegedüs har arbejdet videnskabeligt med stofskiftesygdomme i snart 40 år og har publiceret 450 artikler om emnet. Han er en international kapacitet på området og har stået i spidsen for SDU og OUHs øgede og fokuserede indsats for patienter med stofskiftesygdomme, herunder Graves’ sygdom.


– De sidste fem år har vi i det omtalte samarbejde haft Terry Smith fra University of Michigan i USA tilknyttet som gæsteprofessor. Og vores afdeling er som den eneste i Danmark med i den europæiske organisation, der interesserer sig for øjenkomplikationerne ved Graves’ sygdom. Så vi er med i front på området, både hvad angår vores behandling af patienterne i ambulatoriet og vores forskning og videndeling på internationalt niveau.


Overblik over sygdommen
Laszlo Hegedüs har brugt en stor del af det seneste år på at videregive sin viden og kompetence på området i en artikel i ét af verdens førende lægevidenskabelige tidsskrifter, The New England Journal of Medicine. Sammen med førnævnte Terry Smith har han, efter invitation, skrevet en såkaldt oversigtsartikel over Graves’ sygdom, som samler den nyeste forskning til brug for fagfolk i hele verden. Her fylder den lokale forskning på SDU og OUH en stor del.


– Vi har formået at få løftet området ved at forene kræfterne fra flere afdelinger. Udviklingsarbejdet har gjort os klogere på alle aspekter ved sygdommen til gavn for patienterne. Det bliver bemærket internationalt, og det er en stor cadeau til både vores forskningsgruppe og SDU/OUH at være blevet udvalgt som dem, der bedst kan skrive en oversigtsartikel som den aktuelle i New England Journal of Medicine, siger Laszlo Hegedüs.
 

 

FAKTA

Artiklen i New England Journal of Medicine kan læses her: http://www.nejm.org.proxy1-bib.sdu.dk:2048/doi/full/10.1056/NEJMra1510030


I 2014 var Laszlo Hegedüs med til at afdække, hvordan patienter med Graves’ sygdom, får problemer med at passe deres arbejde. http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/stofskiftesygdomme


Om Graves’ sygdom
Graves' sygdom er den hyppigste årsag til højt stofskifte blandt yngre personer. Ved Graves' sygdom danner kroppen antistoffer (TRAb), som efterligner hormonet TSH, der normalt stimulerer produktionen af hormonerne T4 og T3. Dermed stiger mængden af disse hormoner i kroppen. Sygdommen er et eksempel på en såkaldt autoimmun sygdom, hvor årsagen til antistofdannelsen er ukendt.
Komplikationer som øjengener og udstående øjne er almindelige. Nedsat tolerance over for skarpt lys, smerter ’bag’ øjnene og dobbeltsyn samt nedsat syn kan også forekomme. Sygdommen har en stærk arvelig komponent og af miljøfaktorer, der øger risikoen, er rygning den væsentligste.
 


MERE AT VIDE? 

 

la

Laszlo Hegedüs
Klinisk professor, Dr. Med.
Medicinsk Endokrinologi
laszlo.hegedus@rsyd.dk
Telefon: 65413426
 

 

/Marianne Lie Becker


 


Siden er sidst opdateret: 11-11-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring