Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Tre OUH/SDU-projekter blev kastet for løverne

Læs hovedartikel om den telemedicinske konference
 

Telemedicinsk hjemmeophold for præmature børn: Ph.d.-studerende Kristina Garne Holm:
En telemedicinsk løsning i form af en app gør det muligt at sende forældre på hjemmeophold med deres for tidligt fødte barn. Det sparer indlæggelsestid, samtidig med at forældrene kan være i eget hjem. Familien er fortsat formelt indlagt på H.C. Andersen Børnehospital og skal møde til vigtige kontroller. Kommunikationen foregår via app’en, der er integreret i barnets elektroniske patientjournal på Neonatalafdelingen. Udstyret giver mulighed for chat og videoopkald, og forældrene indtaster oplysninger som fx kost og vægt.

Vision: At gøre det muligt at foretage videoopkald mellem den kommunale sundhedsplejerske og Neonatalafdelingen, hvilke vil kunne spare sundhedsplejersken for transport til sygehus eller familiens hjem. Af tekniske grunde er det ikke realistisk i dag.

Læs mere om projektet her

Kommentarer fra panelet:
”Kan man spare 19 dage på en indlæggelse med et for tidligt født barn, så kan vi ikke være bekendt ikke ag gøre det. Og det er relativt let at implementere,” mente Jens Winther Jensen.

Susanne Duus gav projektet et ’wild card’, fordi det i hendes optik endnu er for umodent. ”Vi skal stå på helt sikker grund, før vi ruller ud landsdækkende til en sårbar patientgruppe, og der skal mere evaluering til.” 

 


Virtuelle konsultationer til kontrol og behandling af diabetes: Post.doc. Claudia Cangemi:

Antallet af ambulante besøg på Endokrinologisk Afdeling, OUH, forventes at stige fra 45.000 i 2013 til 60.000 i 2020. På den baggrund har afdelingen iværksat et telemedicinsk projekt, der konkret omfatter en erstatning af fremmøde med videokonsultation. Via en app er det muligt at kontakte personalet og booke konsultation med en speciallæge via video. Derudover giver teknologien mulighed for at få feedback på blodprøver via e-boks. Ligeledes modtager patienterne sms forud for planlagt blodprøvetagning.

Målet er at give patienterne et bedre liv for færre midler, og Claudia Cangemi forventer, at afdelingen kan omlægge 20.000 konsultationer til det virtuelle ambulatorium pr. år.

Kommentarer fra panelet:
”Det handler om timing,” understregede Nanna Skovgaard. ”Virtuelle konsultationer har stor værdi ikke mindst fordi, alle de nye sygehus ikke kan rumme den stigende efterspørgsel.”

”Et ambitiøst projekt, men det må bare ikke føre til et øget behov,” supplerede Susanne Duus, og pegede på, hun som repræsentant for Finansministeriet først ”kan slå søm i”, når modellen er bredt ud.

Erik Jylling erklærede, at han var ”forelsket i projektet” og stillede spørgsmålet: ”Men kan det betyde, at patienterne bliver så forelskede, at de vil have en konsultation hver dag, selv om de rent faktisk kun skulle have en undersøgelse, når en given faktor udløser det?”

 


Livsstilsmodificerende Digital Interaktiv Vejlednings Applikation – LIVA: Speciallæge Carl Brandt, Forskningsenheden for Almen Praksis

Formålet er at give borgere med kronisk livsstilsbetingede sygdomme en sundhedsvejleder i en digital platform, der er skræddersyet til at gennemføre og fastholde livsstilsændringer.

Målgruppen er diabetikere, hjertepatienter, KOL-patienter og svært overvægtige, der har brug for vejledning for at bremse progressionen i deres sygdomsforløb. Indtil nu har 140.000 borgere benyttet sig af løsningen siden 2003, hvor projektet blev lanceret. Det er siden ændret i takt med nye digitale muligheder og tilpasset brugerønsker.

Via en app udarbejdes skræddersyede planer af en personlig sundhedsvejleder, og patienten indberetter selv væsentlige data. Vejlederen motiverer via video og tekst og sender løbende motiverende information.

Patienten kan desuden indgå i virtuelle fællesskaber med patienter i samme situation.

Kommentarer fra panelet:
”Det projekt vælger jeg - også fordi det er svært,” sagde Nanna Skovgaard og fremhævede projektet som interessant, fordi det er tilrettelagt i almen praksis. Og selve tanken om at arbejde med begrebet familielæge anno 2020 er et felt, der skal findes en løsning på. ”

Tekst: Helene Dambo
Fotos: Stig Vognæs


Siden er sidst opdateret: 10-10-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring