Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kikkertoperation ved lungekræft giver færre smerter og bedre livskvalitet end åben operation

SF juni 16

 

Forskning fra OUH og SDU viser i det første store studie, at kikkertkirurgi for tidlige stadier af lungekræft er bedre end åben kirurgi.


Adskillige mindre studier har tidligere antydet det. Men for første gang har forskere gennemført et stort lodtrækningsstudiestudie for at teste, om kikkertoperationer for lungekræft er bedre end åben kirurgi.
 

Studiet er gennemført på OUH som en del af læge Morten Bendixens ph.d-studium inden for lungekirurgi, hvor fire kirurger udførte lige mange åbne operationer og operationer med kikkert. De måtte ikke gå stuegang hos de patienter, de selv havde opereret. Og patienterne vidste først efter udskrivelse fra hospitalet, hvilken metode de var blevet opereret med. Alt sammen for at gøre de to metoder så sammenlignelige som muligt og for at sikre, at hverken kirurgens eller patientens forudfattede mening kunne spille en rolle ved vurderingen af resultaterne. I alt 206 patienter var med i studiet.


– Resultatet er entydigt. Patienter opereret med kikkert oplever i de første 52 uger efter operationen signifikant færre smerter og en bedre livskvalitet end de, der gennemgik åben kirurgi, fortæller Peter Licht, klinisk professor i hjerte-lunge-karkirurgi.
 

Bevis bag behandlingen
Han og kollegerne på afdelingen følte, at der var et stort behov for endelig at få klarlagt, om kikkertkirurgi er bedre end åben kirurgi ved operation af tidlige stadier af lungekræft. Mange kirurger er overbevist om, at kikkertoperation er bedre, mens flertallet har været tilbageholdende med metoden. Internationalt gennemføres fortsat langt hovedparten af operationerne som åben kirurgi.

– Her i Danmark udfører vi allerede 60 procent af operationerne med kikkert, hvor det på verdensplan kun er 10-15 procent. Man har ud fra talrige undersøgelser antaget, at kikkertoperation var det bedste, men disse studier har oftest store metodeproblemer, og ingen har tidligere anvendt lodtækning.


-Vi mener beslutningen bør baseres på højere evidens - det var grunden til, at vi gennemførte undersøgelsen. Og vi har et etisk ansvar for at teste de metoder, vi bruger, så vi sikrer patienterne den bedste behandling.
 

Kikkert som standard
Studiet bør ifølge Peter Licht inspirere kirurger verden over til at gøre kikkertoperationer til standardbehandling. Men i mange lande er lungekræftkirurgien langt mere decentral end i Danmark, så det er sværere at ændre praksis.


– Første skridt er dog en holdningsændring, og den burde komme efter resultatet af dette studie, mener Peter Licht.

OUH og SDU har stærke traditioner for forskning i lungekræft. I 16 år har Dansk Lungecancer Register haft til huse i Odense, og her samles alle nationale data om lungekræft til brug for forskningen.  Og de gode erfaringer med kikkertoperationer tiltrækker hvert år mange kirurger fra hele Europa, der vil lære mere om teknikkerne.


Nye metoder styrker holdånden
Ud over færre gener for patienterne har overgangen til kikkertkirurgi medført ændringer i arbejdsfordelingen på operationsstuen. Hvor sygeplejerskerne før og i andre sammenhænge måske fungerer som assistenter for kirurgerne under selve operationen, har de en central rolle ved kikkertoperationer, som kræver specialviden.
 

– Vi oplever et fantastisk godt teamarbejde under operationerne. Sygeplejerskerne er supergode til at se fremad og spotte udfordringerne, før de opstår., mener Peter Licht.

Erfaringerne med teamarbejdet tager afdelingen også med, når de underviser internationale kolleger. De har længe opfordret dem til at tage deres sygeplejersker med. Og sygeplejerskerne selv er som noget nyt kommet med i det europæiske selskab for kirurgi på lige fod med lægerne.


FAKTA
Kun 20 procent af alle tilfælde af lungekræft kan opereres. Desværre opdages sygdommen oftest først, når den er så fremskreden, at operation ikke nytter. Kirurgerne opererer kun, hvis de mener at kunne fjerne al kræften. På OUH udføres hvert år omkring 325 operationer for lungekræft. Patienter, som ikke kan opereres, behandles med kemoterapi, strålebehandling eller en kombination af kemo og stråler.

Studiet er en del af Morten Bendixens ph.d.-afhandling, som blev forsvaret i 2015. Han er i dag ansat på Aarhus Universitetshospital som afdelingslæge.

Studiet er netop publiceret i tidsskriftet The Lancet Oncology:
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2816%2900173-X/abstract 

MERE AT VIDE? 

SF juni 16

Klinisk professor Peter B. Licht
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, OUH og Syddansk Universitet
Peter.Licht@rsyd.dk
Tlf. +45 6541 1831


 

/Marianne Lie Becker

 


Siden er sidst opdateret: 23-06-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring