Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Flere ældre får lungekræft

Foto kræft
 

Til venstre: Patienten har en tumor i højre lunge og modtager strålebehandling. Stråledosis er stærkest tæt på tumor. Til højre ses bestrålingen, mens apparatet drejer 180-200 grader omkring patienten.

 
I dag skal kræftlægerne tage udgangspunkt i den biologiske alder i stedet for tallene på dåbsattesten. For tidligere antagelser om, at ældre patienter dårligere tåler kræftbehandling end yngre skal revurderes, mener forskere på SDU og OUH’s Eliteforskningscenter AgeCare.

Mens levealderen stiger, knokler forskerne på landets eneste onkogeriatriske center, OUH’s Eliteforskningscenter AgeCare, for at afdække effekten af de behandlingsformer, den ældre befolkningsgruppe får tilbudt. Et af centrets vitale arbejdsfelter er klinisk onkologi og behandling af lungekræft, der i mange tilfælde er uhelbredelig, og hvor behandling i bedste fald kun kan give ekstra leveår.

Halvdelen af dem, der rammes af lungekræft, er 70 år og derover. Det er der flere grunde til. Blandt andet indebærer et langt liv i sig selv en højere risiko for at få kræft, og desuden har mange i den aldersgruppe en fortid som storrygere.

Ældre er lige så forskellige som yngre
– Tidligere behandlede vi kun sjældent patienter over 70 med kemoterapi, fordi antagelsen var, at de ikke kunne tåle medicinen. I dag vurderer vi, at omkring halvdelen af de 70-75 årige tåler samme behandling som de yngre, mens det gælder for en fjerdedel af de 80-85 årige. Kunsten er at finde de rigtige, siger professor, overlæge Olfred Hansen, Onkologisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU.

Han har sammen med en forskningsgruppe netop udgivet en artikel, der dels konkluderer, at lungekræft blandt ældre hænger tæt sammen med rygning, dels at disse patienter vil have gavn af skræddersyet behandling. Gruppen bygger konklusionen på en undersøgelse af lungekræft hos danske ældre, der fik diagnosen i årene 1980-2012.

– Ældre er lige så forskellige individer som yngre. Nogle kan tåle samme behandling, som hvis de var 50, mens andre kan tåle mindre.
 

Tiden slider på organerne
Svaret på, hvad patienten bedst tåler, kan blandt andet findes gennem en geriatrisk udredning af den fysiske og almene sundhedstilstand. Udredningen tilbydes nu til de patienter, der indstilles til stereotaktisk strålebehandling af mindre svulster. En ultrapræcis behandling, der kan have en lige så gavnlig effekt som en operation, men ikke er lige så hård.

 

Livskvalitet med og uden behandling
Den ældre generation er i dag velinformeret og stiller derfor relevante spørgsmål om og krav til behandlingen. De vil frem for alt overleve sygdommen og sætter alt ind på at blive behandlet – også selv om det kan få en negativ indflydelse på livskvaliteten den sidste tid.

– Lungekræft findes i forskellige former og stadier, og den halvdel, der ikke kan helbredes på grund af spredning til vitale organer eller hjernen, skal vi blive bedre til at informere om konsekvenserne og om muligheden for palliativ behandling, siger Olfred Hansen.
Den problematik er overskriften i et kommende forskningsprojekt i regi af AgeCare og i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

FAKTA OM LUNGEKRÆFT

Småcellet: 15 procent får lungekræft af den småcellede type. Ud af 1000 patienter er det kun en til to, der aldrig har røget tobak. Behandles med kemoterapi og strålebehandling, hvis kræften findes på et tidligt tidspunkt. Chancen for at blive helbredt er mellem 20-25 procent. Den ringe overlevelse skyldes metastaser, som ikke kan ses på scanninger.

Flercellet: De resterende 85 procent af patienterne får den flercellede type, der ses i forskellige stadier. Nogle kan opereres afhængig af deres lungefunktionsniveau. Alternativt gives stereotaktisk strålebehandling.

Lungekræft hos yngre stammer primært fra mutation i celler, der udvikler sig til kræft. Kræftformen ses også hos dem, der begyndte at ryge som store børn. De har en høj risiko for at få lungekræft som 35-40 årige.

   
FAKTA

Professor Olfred Hansen og en forskergruppe har netop publiceret artiklen Trends in lung cancer in elderly in Denmark 1980-2012. Af den fremgår det, at omkring halvdelen af lungekræftdiagnoserne blev givet til personer på 70 år eller mere. For mænd og kvinder ældre end 75 år er forekomsten stigende, og for de 80-84 årige er antallet fordoblet siden 1980. 
 

MERE AT VIDE? 

Olfred

Professor, overlæge og ph.d. Olfred Hansen, Onkologisk Afdeling
Olfred.hansen@rsyd.dk
Tlf.: 2424 1588
 

 

 /Helene Dambo


Siden er sidst opdateret: 20-04-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring