Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indlæggelse i grønt team for et for tidlig født barn

For tidligt fødte børn, der fødes mellem 32. og 37. graviditetsuge, indlægges i grønt team. Børn, der fødes tidligere, indlægges i rødt team. Disse børn overflyttes til grønt team, når de er stabile og har behov for mindre overvågningBørnene i grønt team indlægges på observationsstuerne, hvis de har behov for støtte til vejrtrækningen eller overvågning af anden art.
Er barnet helt stabilt og kun har brug for apnøealarm, indlægges det på en mor/barn plads.


Mor vil blive medindlagt i grønt team på en mor/barn plads.
Barnets far kan, hvis der er plads på afdelingen, tilbydes medindlæggelse.
Mor er medindlagt i barnets indlæggelsesperiode. Der er mulighed for at tage hjem på besøg eller sove hjemme en nat, gå en tur eller andet. Dette aftales med personalet.

Præmature tvillinger i varmevugge

Barnet vil blive indlagt på observationsstuen, fordi det kan have behov for at

 • blive observeret i en åben eller lukket kuvøse
 • få støtte til vejrtrækningen med CPAP og/eller ilttilskud
 • blive overvåget med en saturationsmåler for at få målt puls (hjerteslag) samt iltindhold i blodet
 • få målt et blodtryk
 • få lagt et drop (væsketilskud i en blodåre)
 • få medicin i drop
 • blive observeret for forskellige komplikationer f.eks. infektion

 

Baby med saturationsmåler


Alle for tidligt fødte børn har behov for at

 • få lagt en sonde til mad (en tynd slange gennem næsen og ned i mavesækken)
 • lære at die / spise på flaske
 • få deres vejrtrækning overvåget, indtil de er svarende til cirka 34. graviditetsuge. Dette kan foregå ved hjælp af en saturationsmåler eller en apnøealarm.
 • holde varmen (kuvøse / varmevugge)
 • blive skærmet mod lys og lyde
 • ligge i krans (det giver tryghed og former hovedet)
 • få hjælp til at ligge godt (f.eks. ved hjælp af lejringsslange)
 • have tæt kontakt med mor og far
 • ligge hud mod hud med mor og far


Kontakt med barnet

 • Barnet vil så hurtigt som muligt blive lagt hud mod hud hos mor eller far, så ofte og så længe som muligt.
 • Det absolut bedste sted for et nyfødt barn at være er hos mor eller far.
 • Du/ I er med i den daglige pleje af barnet under vejledning af personalet, så I fremadrettet selv kan varetage vask, badning og pusling.
 • Barnet vil blive lagt til mors bryst, når det kan/vil, med eller uden CPAP, det skal selv søge og vise suttelyst.
 • Tro på din/ jeres egen fornemmelse af, hvad der er godt for dit/ jeres barn.

 

CPAP barn hud mod hud

 

 

Hvordan får barnet mad

 • Barnet får i starten mad efter skema og vægt og på faste tider.
 • Det kan være en langvarig proces for det for tidlig fødte barn at lære at die hos mor.
 • Kan barnet ikke komme til brystet og gerne vil sutte, tilbydes lidt mad ved siden af narresut med 1 ml sprøjte.
 • Vi henviser til Mælkevejen og uddybende beskrivelse af denne fås af plejepersonalet (pjece.)
 • Barnet bliver lagt til brystet for at snuse og slikke og får mad i sonden samtidig.
 • Barnet dier efter evne og får tilskud af udmalket modermælk eller modermælkserstatning i sonden.
 • Barnet følger en nærmere beskrevet Ammeplan (pjece.)
 • Hvis du ikke ønsker at amme, eller der ikke er modermælk nok, tilbydes barnet sutteflaske, når det er klar til dette, typisk omkring graviditetsuge 34.
 • Barnet kan også blive ammet eller spise på flaske, selvom det har behov for Optiflow.

Udmalkning

 • Alle mødre til for tidligt fødte børn, der ønsker at amme eller ønsker at give deres barn den udmalkede modermælk, bør starte udmalkning med brystpumpe indenfor 6 timer efter fødslen.
 • For at få mælk er det nødvendigt at stimulere mælkeproduktionen ved udmalkning.
 • Personalet vil vejlede dig og du får udleveret en pjece.

Blodprøver, undersøgelser m.m.

 • Der tages blodprøver/ blodsukker 2 timer efter indlæggelsen, dernæst efter lægens ordination.
 • Senere en gang om ugen = ugeprøver.
 • Nogle børn vil blive set af en øjenlæge samt få ultralydsskannet deres hoveder.

 

Barn med gulsot i bilibed

 

Gulsot

 • Mange for tidligt fødte børn får gulsot. Dette behandles med fototerapi (lys).
 • Gulsot måles ved hjælp af en blodprøve, lysgrænse beregnes efter et skema.
 • Lys gives via en ovenlyslampe som sættes over kuvøse eller varmevugge, eller via en Bilibed, som barnet ligger på.
 • Barnet skal ligge i lys 2 døgn, afbrudt af pusling og måltider. Enkelte børn kommer i lys flere gange.

Hvad foregår der ellers?

Blodprøver, undersøgelse m.m.

 • Alle børn får taget blodprøver 2 timer efter ankomst til afdelingen, samt efter ordination.
 • Barnet vil få taget en blodprøve ( PKU ) mellem 2. og 3. levedøgn.
 • Barnet vil få tilbudt sukkervand i munden i forbindelse med blodprøver eller undersøgelser. Det virker beroligende og let smertestillende.
 • Hørescreening tilbydes.
 • Barnet undersøges af børnelægen ved indlæggelsen, derefter en gang om ugen og / eller efter behov.
 • Alle børn vil få målt hovedomfang / længde mandag og blive vejet mandag og torsdag

Hygiejne

 • Du/ I vil få hjælp og vejledning efter behov. Barnet skal vaskes i ansigt og hudfolder dagligt.
 • Navlen tilses dagligt indtil navlestumpen falder af.
 • Første bad er så vidt muligt på 3. dagen, hvis barnet kan tåle det, ellers vaskes det i kuvøsen.
 • Når barnet er stabilt til at blive badet, foregår det to gange om ugen, gerne i forbindelse med vejning.

 

Svøb efter bad


Kontrol af trivsel

 • Barnet nøgenvejes mandag og torsdag.
 • Mandag måles også længde og hovedomfang.
 • Vægt, længde og hovedomfang bruges af lægen til at bedømme trivsel og evt. behov for tilskud af ekstra protein.
 • Proteinindholdet i modermælken analyseres 1 gang ugentligt hos de børn, der har behov for ekstra proteintilskud.
 • Hvis barnet ikke ammes, eller der ikke er modermælk nok, tilbydes barnet en speciel modermælkserstatning til for tidligt fødte børn.

Vitaminer/jern

 • Barnet får vitaminer fra 14. levedøgn, 1 gang dagligt.
 • Jerntilskud gives efter skema fra barnet er 4-6 uger.
 • Du/I vil få udleveret en vejledning.

Sundhedsplejersken

 • Sundhedsplejersken får automatisk besked om barnets fødsel, ca. efter 1 uge.
 • Ved lange forløb kan sundhedsplejersken besøge familien på H56 grønt team.
 • Ved udskrivelsen kan du selv kontakte sundhedsplejersken for at aftale besøg derhjemme.
 • Sundhedsplejersken kan deltage i udskrivningssamtalen.
 • Vi giver ikke informationer til sundhedsplejersken uden forældrenes skriftlige tilladelse.

 

Samtale melem far og sygeplejerske


Andre tilbud

 • Socialrådgiver kommer på afdelingen en gang om ugen.
 • Psykolog ( henvisning kræves)
 • Barselsgymnastik – se opslag.
 • Ergoterapeut ( henvisning kræves)
 • Fysioterapeut ( henvisning kræves)


Forberedelse til udskrivelse

 • I vil få tilbudt en udskrivningssamtale med en sygeplejerske
 • I vil få udleveret en pjecen: ”Nyfødte – med focus på for tidligt fødte
 • Evt. ambulant opfølgning vil blive aftalt

 


Siden er sidst opdateret: 23-11-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring