Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

OPEN hjælper forskere med dyrebare data

Frysehus

Nedfrosne blodprøver med dyrebare data bliver opbevaret i OPENs biobank i OUHs frysehus .

Forskningsnetværket OPEN - Odense Patient data Explorative Network - runder i år projekt nummer 200 og har på få år vokset sig stærkt og populært.


I 2008 blev OPEN etableret som en del af OUHs forskningsstrategi, og i 2012 blev dette cementeret, da OPEN modtog endnu en femårig bevilling fra OUHs forskningsråd med håb og forventning om, at centeret i 2017 kunne optage 20 forskningsprojekter om året.
Men udviklingen er løbet langt stærkere, idet mange flere forskere end ventet har set muligheder i at benytte sig af centrets ekspertise og faciliteter som støtte til egne forskningsprojekter. Så mange, at OPEN allerede i år runder projekt nummer 200, og alene i 2015 har optaget 70 nye projekter.

Hjælper i gang
OPEN er en foranderlig størrelse, der udvikler sig i takt med efterspørgslen og tilbyder stadig flere services. 
– De fleste forskere har glæde af vores internetbaserede database til kliniske forsøg. Vi tilbyder at hjælpe dem i gang med at bruge databasen, hvor de kan randomisere deres patienter, registrere kliniske data og blandt andet blodprøvesvar. Systemet kan også benyttes til udsendelse af elektroniske spørgeskemaer samt give et samlet overblik over de inkluderede patienter, fortæller Janni Brødbæk, forskningssekretær i OPEN og en af de første personer, man møder, når man kontakter OPEN.
Hun er med til at tage projekter ind og sørger undervejs for, at alle regler og retningslinjer bliver overholdt.

OPEN står for åbenhed
OPEN er ikke bare data i form af tal og bogstaver samlet elektronisk på en server. Det er også en biobank med 400.000 fysiske blod- og vævsprøver, der er frosset ned til minus 80 grader i OUHs frysehus og sirligt katalogiseret til de enkelte projekter.
Alle projekter i OPEN er synlige for andre forskere via OPENs hjemmeside. Her kan man finde oplysninger om forskningsprotokollen, samt hvilke typer data og prøvematerialer, der indsamles.
– Det er ikke tilfældigt, at OPEN hedder OPEN. Tanken er, at vi kan udnytte den kæmpe fordel det er, at forskerne kan dele data, f.eks. i genetiske befolkningsundersøgelser, hvor man skal bruge data fra mange patienter. Men også for at yngre forskere og studerende kan komme i gang med at forske uden selv at skulle samle alt ind. De skal kunne trække på vores data, mener Torben Barington, professor i klinisk immunologi og daglig leder af OPEN.

Ressource med potentiale
Torben Barington er stolt over, at OPEN så hurtigt har udviklet sig til en vigtig ressource med et enormt potentiale.
– Vores vision er at fortsætte væksten, indtil alle de forskere ved Klinisk Institut og OUH, der har interesse i at bruge os, gør det. Samtidig skal vi holde vores høje serviceniveau med korte svartider. Og vi vil gerne udbrede den service til endnu flere ved at samarbejde med andre sygehuse, både i og uden for Region Syddanmark, siger Torben Barington.

Projekt nummer 200
På listen over projekter i OPEN står lige nu 196 navne, men nummer 200 kommer helt sikkert ind inden årsskiftet. De igangværende projekter spænder vidt, fra store registerundersøgelser til mindre samlinger af blodprøver til senere brug. OPEN optager såvel internationale multicenterstudier, som mindre prægraduate projekter. Kriteriet for optagelse er, at der skal være tale om forskning som fører til videnskabelige publikationer.


FAKTA

Deling af data og biologisk materiale:
Når en forsker henvender sig til OPEN med interesse for allerede eksisterende data eller biologiske materiale opbevaret i OPEN, kontaktes den forsker, som er projektansvarlig på det konkrete OPEN projekt. Deling af data eller biologisk materiale kan kun ske efter tilsagn fra den projektansvarlige og efter indhentelse af de korrekte godkendelser. Hvilke godkendelser, der er tale om, afhænger af projektets natur og modtageren. Som udgangspunkt vil der altid være behov for en datatilsynsgodkendelse af videregivelse eller overdragelse af data herunder biologisk materiale. Desuden skal det sikres, at det modtagende projekt også har de fornødne godkendelser.

Tre eksempler på projekter i OPEN:
Elderly
: Et internationalt forskningsprojekt under RESCUeH forskningsprogrammet. Ved hjælp af data og hårprøver fra 1.000 patienter udvikles og afprøves et adfærdsterapeutisk behandlingsprogram til mennesker, over 60 år med et alkoholmisbrug. OPEN hjælper med databasestruktur til indsamling og opbevaring af data, bl.a. spørgeskemaer omkring livskvalitet og abstinenser. Projektet er ledet af Professor i psykiatri Kjeld Andersen og Direktør Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU, Odense. http://open.rsyd.dk/OpenProjects/da/openProject.jsp?openNo=47

Biomarkers in sepsis: 1.800 prøveglas fra 276 patienter indlagt med formodet sepsis på Akut Medicinsk Afdeling i 2009 og FAM i 2014. Lagret i OPENs biobank til senere forsøg. Projektet er ledet af professor Court Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH. http://open.rsyd.dk/OpenProjects/da/openProject.jsp?openNo=58

AMFAST - Assessment of Myocardial Fibrosis: Indsamling af data fra patienter med forkalket hjerteklap (aortastenose), som ikke oplever symptombedring efter operation.
Projektet ledes af ph.d.-studerende Rasmus Carter-Storch, http://open.rsyd.dk/OpenProjects/da/openProject.jsp?openNo=70


MERE AT VIDE? 

Open logo

Forskningssekretær Janni Brødbæk
OPEN Odense Patient data Explorative Network
open@rsyd.dk  - www.sdu.dk/ki/open
Tlf. +45 2916 6730

 /Marianne Lie Becker


Siden er sidst opdateret: 04-11-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring