Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilSund Forskning - nyhedsbrev fra OUH og SDUpilAt turde sætte spørgsmålstegn ved internationale anbefalinger

At turde sætte spørgsmålstegn ved internationale anbefalinger

pt

Billede: Bandim Health Project  

Professor Christine Stabell Benn stikker næsen frem og beder om mere fokus på opdatering af WHO’s anbefalinger for vitamintilskud i lavindkomstlande.
 

I en kommentar i tidsskriftet The Lancet har Christine Stabell Benn, professor i global sundhed ved OPEN, Odense Patient Exploratory Network, ved SDU og OUH, for nylig sat fart i en international debat om, hvordan sundhedsinterventioner interagerer og har forskellige effekter både over tid og på de to køn.
Med den sunde skepsis, der ifølge hendes selv er naturlig i det danske uddannelses- og forskningsmiljø, sætter hun spørgsmålstegn ved de dominerende antagelser i det internationale samarbejde på sundhedsområdet.

Behov for nærmere undersøgelser
Fra midten af 1980’erne har befolkningen i en række lavindkomstlande været plaget af A-vitaminmangel med en høj dødelighed og infektionsrisiko hos børn til følge. Derfor indførte WHO efter en række studier af effekten A-vitamintilskud til børn i 100 lande.
– Det er et stort og dyrt apparat at holde kørende. Og det er næsten umuligt at få lov at afprøve, om en sådan intervention virker, når den først er sat i værk, fortæller Christine Stabell Benn.
Men hun forsøger nu alligevel. For hun mener, at der er behov for at få undersøgt, om vitamintilskuddet i nogle tilfælde nærmere øger dødeligheden end forhindrer den, når det kombineres med vacciner.
– Studier viser, at A-vitamin hos en del børn i nogle lande mister sin effekt, når børnene samtidig vaccineret. Og dermed stiger dødeligheden for især piger, og særligt i Afrika. Der er behov for, at vi ser langt mere nuanceret på, hvor og hvordan vi giver vitaminer og vacciner. For sammen gør de meget mere, end det, de er beregnet til.

Kønnene skal behandles forskelligt
De sidste 15 år har Christine Stabell Benn været tilknyttet Statens Serum Institut og særligt Bandim Health Project, som med en demografisk overvågning af mere end 100.000 mennesker i det afrikanske, meget fattige land Guinea-Bissau, indsamler information om sundhed, sygdom, vaccinationer, amning og meget mere. I 2012 fik Christine Stabell Benn og Bandim Health Project sammen med partnere på danske sygehuse og universiteter i ind- og udland en af de eftertragtede grundforskningsbevillinger til at etablere Grundforskningscenter for Vitaminer og Vacciner, CVIVA. Centret undersøger netop, i hvilket omfang interventionsprogrammer med vacciner og vitaminer - ud over deres specifikke effekter på infektioner og mangeltilstande - også har uspecifikke effekter. Studier peger på, at den udbredte opfattelse af immunsystemet er for simpel; immunsystemet er et lærende system, der kan ’trænes’ mere generelt af vacciner og vitaminer, og træningen kan være forskellige for drenge og piger. Det kan i yderste konsekvens betyde, at man skal behandle de to køn forskelligt.
– Vacciner og vitaminer interagerer. Og det ændrer fuldstændig verdensbilledet og den måde, vi bør se på immunsystemet, mener Christine Stabell Benn.

Svært at trænge igennem
Sammen med kollegerne fra OPEN og Bandim Health Project har hun forsøgt at få lov til at teste de gældende sundhedsinterventioner, men er løbet mod den mur, der består i WHO-systemets tiltro til de tiltag, der allerede er sat i værk.
– Vi bliver upopulære, når vi udtrykker tvivl om de dogmer, der går på, at lidt er godt, og mere er endnu bedre - i dette tilfælde når det gælder vacciner og vitamintilskud.

Vacciner gør en forskel – også i Danmark
Mange års forskning baseret på data fra Guinea-Bissau har skabt værdifuld viden om kompleksiteten i immunsystemet og øget opmærksomheden på de sideeffekter, der af og til ses ved vacciner. Denne viden kan også bruges i Danmark, hvor Christine Stabell Benns forskergruppe har påvist, at børn, der følger det danske vaccinationsprogram og bliver vaccineret til tiden, generelt er mindre følsomme over for infektioner og sjældnere bliver indlagt, end de børn, der ikke bliver vaccineret.

Læs mere om arbejdet med vacciner i artiklen Rettidig MFR-vaccination beskytter børn mod andre infektioner og se Christina Stabell Benn fortælle om dansk forskning i vacciner i filmklippet

FAKTA


 

Professor Christine Stabell Benn forsker i sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlande og er afdelingschef for Bandim Health Projects danske afdeling på Statens Serum Institut. Siden 2013 har hun været tilknyttet SDU og OUH som professor i global sundhed i forskningsenheden OPEN, Odense Patient Exploratory Network, som er oprettet for at lette forskernes arbejde med at etablere kliniske kohorter og befolkningsundersøgelser og efterfølgende hjælpe med opfølgning i de landsdækkende registre.
Projektet består ud over den danske afdeling af en stor forskningsstation med flere end 150 ansatte i Guinea-Bissau ledet af antropolog og adjungeret professor ved SDU, Peter Aaby, som har været Christine Stabell Benns mentor og inspirationskilde gennem karrieren.
I Guinea-Bissau følges en befolkning på over hundrede tusinde med jævnlige husstandsbesøg, og derudover indsamles information på hospitaler og sundhedscentre. Data udgør grundlaget for en række studier med henblik på at forbedre sundheden i Guinea-Bissau og globalt. Der forskes specielt i programmer til gavn for børns sundhed, men folkene bag Bandim Health Project forsker også i tuberkulose, malaria og HIV/AIDS, diabetes og meget mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERE AT VIDE? 

 

Christina

ProfessorIChristineIStabellIBeen, OPEN, Klinisk Institut, SDU/OUH
Afdelingsleder, Bandim Health Project, Statens Serum Institut
Mail: CB@ssi.dk
Tlf: 3268 8354

 

 /Marianne Lie Becker

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 19-12-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring