Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Brænder for blødende mavesår

do
OUH er det eneste skandinaviske hospital, der forsker i effekten af Dopplerudstyr. Doppleren er det hvide rør, der er ca. 2,5 mm i diameter.

Forskere fra Syddansk Universitet, SDU, og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital, OUH, indgår i flere forskningsprojekter, der forgrener sig til centre i hele verden. Målet er at optimere og forbedre behandlingen af blødende mavesår, der især rammer den ældre del af befolkningen.

 

Gennem de sidste par år har Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme behandlet patienter ved hjælp af et apparatur, som kun fire andre centre i verden benytter sig af; to i USA, et i Hongkong og et i Tyskland. Det drejer sig om Dopplerudstyr, der kan måle, om der under et mavesår gemmer sig blodkar. Gør der det, er der risiko for, at mavesåret gnaver sig ind i karret med endnu en blødning til følge.
– Vi bruger Doppleren efter en kikkertoperation, som er den foretrukne metode til behandlingen. Men hos en ud af otte patienter bryder såret op igen. Sker det, femdobles risikoen for dødsfald, fortæller læge og postdoc Stig Borbjerg Laursen.

En tikkende bombe
Lægerne ved ikke, hos hvilke patienter den ekstra blødning opstår, og det er her, Doppleren har sin styrke.
– Den virker på samme måde som et ekkolod, når fiskere søger efter fisk i havet og via en skærm følger, om der er liv under over fladen. Ingen fisk efterlader blot en fin, lige streg på skærmen.
Sådan er det også med den nye teknik, der kan måle i en dybde af kun en millimeter gennem et tyndt rør på overfladen af mavesåret.
Finder lægerne et kar, der ligger som en tikkende bombe, brændes det med et varmelegeme på 280 grader hele vejen rundt i sårbunden. Efterfølgende kontrolmåles med Doppleren, der testes i forskningsøjemed rundt om i verden med OUH som det eneste skandinaviske hospital.
 Alle patienter med blødende mavesår og mistanke om muligt underliggende kar får tilbud om at være med i projektet, og hver anden patient får den ekstra behandling med Doppleren.

 

 sf
Udslaget fra Dopplerudstyret viser, at der under mavesåret ligger en pulsåre. Når det er tilfældet brænder lægerne med et varmelegeme hele vejen i sårbunden for at forhindre blødning.

 

Rør gennem lysken
Halvdelen af de blødende mavesår behandles med medicin, den anden halvdel med kikkertoperation. Men hos en ud af ti bløder det så kraftigt, at en kikkertoperation er nytteløs. I de tilfælde tager røntgenlægerne på OUH over – døgnet og året rundt - og indfører et lille plasticrør gennem lysken, fører det op gennem karrene til det blødende sted, hvor der lægges titaniumtråde inden i karret. Herved kan blødningen standses hos omkring 95 % af patienterne.
– Metoden - embolisering - er skånsom og medfører kun sjældent bivirkninger. Det er en stor fordel for patienterne, der er oppe i årene og for omkring halvdelens vedkommende også har en hjertesygdom, som vi skal tage højde for, siger Stig Borbjerg Laursen.
Afdelingen har i et tidligere projekt vist, at dødeligheden efter embolisering er lavere end efter en traditionel operation for blødende mavesår.

Data fra flere tusinde
Professor Ove B. Schaffalitzky de Muckadell understreger, at et forholdsvis lavt antal patienter ikke hindrer kontinuerlig forskning. Flere forskningsprojekter er sat i søen og skal føje ny viden til den eksisterende for at optimere behandlingen.
– Det seneste store projekt foregår i samarbejde med centre i USA, Skotland, England, New Zealand og Singapore. På den måde indhenter vi data fra flere tusinde patienter om året og kan dele viden til gavn for patienter verden over.

Tilførsel af blod og væske forud for operation
Siden 2004 er alle forløb for patienter, indlagt med blødende mavesår i Danmark, registreret som led i Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. I databasen findes dermed data på omkring 20.000 danske patientforløb.
– Sammenligner vi os med andre hospitaler, ligger OUH fornemt, fastslår Ove B. Schaffalitzky de Muckadell.
– Ud over adgang til nye behandlinger er en af årsagerne til de fine resultater også den behandling, der foregår på den Fælles AkutModtagelse, FAM, forud for indlæggelsen.
– Takket være samarbejdet med dem, modtager vi stabile patienter, der er velforsynede med blod og væske. Det handler nemlig ikke om at lukke det blødende sår hurtigst muligt. Overlevelsesraten stiger, når patienten er forberedt til det indgreb, vi skal udføre på vores afdeling.

Først med specialstuer
De gode resultater er ikke kommet ud af det blå. OUH indrettede for over 30 år siden som det første sygehus i landet specialstuer til patienter, der skulle observeres mavesår og risiko for blødning. Også i dag er særlige stuer til den type patienter et særsyn på danske hospitaler.
– Det indebærer, at de læger og sygeplejersker, der er tilknyttet stuerne, er særligt trænede i at fange alarmsignalerne for blødende mavesår, så vi hurtigt kan gribe ind. Det er vist i England, at dødeligheden blandt patienterne er lavere, hvis patienterne håndteres i et specialafsnit på en mavetarmafdeling, end hvis de ligger sammen med patenter med andre diagnoser i en generel akutmodtagelse, siger Ove B. Schaffalitzky de Muckadell.


FAKTA


Hvorfor mavesår?
Mavesår i mavesækken eller tolvfingertarmen fremkaldes hos omkring tre fjerdedele af befolkningen på grund af bivirkninger af smertestillende gigtmedicin og medicin, der indeholder Acetylsalicylsyre. Den sidste fjerdedel får mavesår på grund af bakterier i mavesækken, som de har pådraget sig i barndommen. Bakterierne medfører typisk først udvikling af mavesår senere i livet, hvor mavesækken bliver dårligere til at producere beskyttende faktorer. 

Hvert år tilbyder Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme et landsdækkende kursus for henholdsvis læger og sygeplejersker med henblik på at sprede viden om den nyeste forskning i behandling af blødende mavesår.


MERE AT VIDE? 

s

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, professor, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme
Mail:
sdm@rsyd.dk

m
Stig Borbjerg Laursen, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme
Mail: stig.laursen@rsyd.dk
Telefon: 30207859

 /Helene Dambo


Siden er sidst opdateret: 22-10-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring