Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patienter screenes for alkoholmisbrug

Vinflaske
 

Alkohol smitter i lighed med for fed kost, manglende motion og rygning af på helbredet.  Forskningsprojektet RESCueH - et samarbejde mellem Region Syddanmark, SDU og OUH – sætter fokus på alkohol. Et delprojekt tager pulsen på forbruget hos patienter på tre hospitalsafdelinger.
 

På Afdelingen for Medicinske Mave-tarm-sygdomme, Neurologisk- og Ortopædkirurgisk Afdeling har plejepersonalet fået en ny opgave. De skal levere data til en undersøgelse, som skal klarlægge, hvad der er samfundsøkonomisk mest rentabelt; at sætte en KRAM-medarbejder fra alkoholambulatorierne i forbindelse med de patienter, der enten er afhængige af alkohol eller er i risiko for at blive det, eller at lade afdelingernes personale tale med patienterne om deres forbrug.

– Vi ved, at 20-25 procent af de indlagte patienter har et overforbrug af alkohol, og derfor skal vi tage snakken med dem og motivere dem til at gå i behandling, hvis der er tale om et misbrug. Men vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvordan vi løser opgaven bedst muligt – også økonomisk, nu hvor alkoholbehandlingen ligger i kommunalt regi, fortæller programdirektør Anette Søgaard.

Berøringsangst over for emnet
Ét er det økonomiske, et andet er, at det viser sig, det er svært for personalet på hospitalsafdelingerne at drøfte emnet alkohol med patienterne. Personalet giver udtryk for, at det er langt vanskelige at tale om alkohol end om kost, motionsvaner og rygning.
– Hvor berøringsangsten stammer fra, kan vi kun gisne om. Men det kan handle om, at personalet nødigt vil ’løfte pegefingeren’, og at patienterne ikke skal føle sig set som ’manden på bænken’. Men det er i øvrigt ikke ’manden på bænken’ og hans fæller, der fylder i alkoholambulatoriernes venteværelser længere. Det er alle os andre.
Efter Anette Søgaards opfattelse - begrundet i tilfredshedsundersøgelser på OUH - efterspørger patienterne netop, at personalet rådgiver om, hvordan de selv kan gøre noget godt for deres helbred, og i det felt spiller alkohol en betydelig rolle.

Fremgangsmåden afgøres af resultaterne
Plejepersonalet på afdelingerne er generelt mest stemt for, at det skal være personale fra alkoholambulatorierne, der tager snakken om alkohol. Og det kan der også være fordele ved, da de er vant til at arbejde med behandlingskrævende borgere. Omvendt mener Anette Søgaard, at det er naturligt for hospitalets plejepersonale at flette emnet ind i samtalen sammen med alle andre emner, der spiller ind på helbredet.
– Men nu skal vi følge patienterne - med anonymiserede data - over de kommende år og se på hyppigheden af genindlæggelser og reoperationer. Først derefter kan vi evaluere effekten af samtalerne og vurdere, om alkoholambulatoriets medarbejdere eller hospitalets plejepersonale, er bedst til at tage fat om problemet, siger Anette Søgaard.

..........

Sådan gør de på Ortopædkirurgisk Afdeling

På Ortopædkirurgisk Afdeling er projektsygeplejerske Annie Gam-Pedersen ansvarlig for screening af de patienter, der eventuelt skal deltage i projektet med opfølgende samtaler om deres alkoholforbrug.
– Jeg oplever generelt, at patienterne er positive, og de få, der svarer nej, gør det hovedsageligt, fordi de ikke ønsker at udlevere deres cpr-nummer. Der kan også være enkelte, der skal have hjælp til at udfylde spørgeskemaet af helbredsmæssige årsager.

Hver dag tæller Annie Gam-Pedersen scoren på skemaerne. De, der scorer flere end otte point, placeres i en særlig ’postkasse’, som tømmes på udvalgte dage af en KRAM-medarbejder fra Alkoholambulatoriet.
– Derefter er dennes opgave at kontakte patienterne og få en kort samtale om alkoholbehandling eller en snak om, hvad det betyder at være i farezonen. Derefter anonymiseres alle data, og patienterne skal selvfølgelig give samtykke til at deltage, siger Annie Gam-Pedersen.
Set-uppet for screeningen på Neurologisk Afdeling og Afdelingen for Mavetarmsygdomme er anderledes. Her er det ikke én sygeplejerske, men flere blandt plejepersonalet, der udleverer spørgeskemaer til patienterne.

FAKTA


 Mere om REScueH her: www.kortlink.dk/gt4x

MERE AT VIDE? 

Anette Søgaard
Programdirektør for RESCueH
Anette Søgaard
Det Sundhedsfaglige Fakultet, SDU
ansnielsen@health.sdu.dk
Tlf.: 2913 5825
 
Annie Gram Projektsygeplejerske
Annie Gam-Pedersen,
Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH
annie.gam-pedersen@rsyd.dk
Tlf.: 2346 4201

 /Helene Dambo


Siden er sidst opdateret: 28-05-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring