Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Enestående center for rehabilitering og palliation

 

 

videncenter

Videnscentret opfordrer landets kommuner og hospitaler landet over til at byde ind med forslag til rehabiliteringsprojekter.

Professor Ann-Dorthe Zwisler står i spidsen for den kliniske forskning og udvikling i det nye nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Centret er på Finansloven og skal landet over søsætte projekter , der skal komme mindst 700 patienter til gavn  årligt.
 

Der er masser at tage fat på for Ann-Dorthe Zwisler – en af de to professorer, der har ansvaret for at drive forsknings- og udviklingsprojekter, der samler viden om rehabilitering og palliation efter cancer og andre livstruende sygdomme. Arbejdet skal gennemføres i det nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation ved OUH og SDU.

Centret er på Finansloven og er et af de få steder i verden, der udøver klinisk forskning på de to felter som led i en national økonomisk prioriteret strategi. Region Syddanmark og Syddansk Universitet bærer det driftsmæssige ansvar, men projekterne skal køre i hele landet på tværs af regioner og kommuner.

Dallund skal transformeres
Ann-Dorthe Zwisler flyttede ind på OUH den 1. marts med sin nye professortitel og en stor portion viden om rehabilitering.
- Vi har fine kvalitative studier fra udlandet og fra Danmark, der blandt andet bygger på erfaringer fra RehabiliteringsCenter Dallund, som Kræftens Bekæmpelse overdrog til Region Syddanmark i 2012. Det, vi mangler, er hårde tal på, at de også gør en forskel sygdomsmæssigt og samfundsøkonomisk, fortæller Ann-Dorthe Zwisler.

RehabiliteringsCenter Dallund har gjort en positiv forskel for flere end 8000 kræftpatienter, men det ligger i den politiske aftale, at centret skal transformeres til noget mere moderne, der kan imødekomme behovet hos så mange patienter som muligt.  På baggrund af de gode erfaringer fra Dallund har videnscentret bl.a. fået til opgave at udvikle internatophold i handicapvenlige omgivelser på det tidligere Ringe Sygehus.

Centret skal virke i hele landet
Det nationale videnscenter har forpligtet sig til at forske i rehabiliterings- og palliative indsatser i hele landet. Det ligger i den politiske aftale i Finansloven, at forskningsprojekterne som et minimum hvert år skal komme 700 patienter til gode. 

- Projekterne vil dels blive initieret fra centeret, dels via gode idéer fra hele landet. Vi opfordrer hermed landets kommuner og hospitaler til at byde ind med forslag. Der foregår rigtig mange kvalificerede aktiviteter rundt omkring, hvor centeret vil være en naturlig samarbejdspartner. Hensigten er jo at brede viden så langt ud som muligt, så det kan komme flest mulig til gavn, siger Ann-Dorthe Zwisler.

Det højeste formål
Selve behandlingen for en livstruende sygdom er det primære. Det er den, der skal sikre, at patienten overlever og bliver udskrevet med den bedst mulige prognose og det højst mulige funktionsniveau.
- Men ude på den anden side følger rehabiliteringen, der skal medvirke til, at patienterne kommer tilbage til hverdagslivet på bedst mulige niveau både fysisk, psykisk og socialt. Hensigten er, at de så vidt muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og i det hele taget får et så tilfredsstillende liv som muligt med alt, hvad det indebærer, forklarer Ann-Dorthe Zwisler.

Patient- og praksisnært
Rehabilitering er et klinisk forskningsfelt, og derfor tager det udgangspunkt i patienten. Altså skal videnscentret sikre, at forskningen bliver både patient- og praksisnær.
- Derudover er det også berettiget at arbejde med præhabilitering, fordi vi ved, at der er stor gevinst at hente, hvis rehabilitering tænkes ind som del af selve behandlingen og gerne fra starten. Tager vi for eksempel cancerpatienter, ved vi, at vi får det største udbytte, når vi starter i det øjeblik, patienterne begynder i kemobehandling. De klarer sig bedre, de er mindre deprimerede og har mindre brug for medicin, og det er lige præcist der, vi gerne skal hen.

Vægt på fire overskrifter
Øverst på dagsordenen for Enhed for Klinisk forskning står fire højt prioriterede områder inden for rehabilitering; nemlig behovsvurdering og visitering, arbejdsfastholdelse, rehabilitering til patienter med særlige behov og rehabilitering med fokus på ældre. På alle punkter er kommunerne væsentlige samarbejds- og sparringspartnere. Det er dem, der ifølge lovgivningen skal tilbyde borgerne rehabilitering. I det felt er det blandt andet videnscentrets opgave er at sørge for, at alle får samme kvalificerede evidensbaserede tilbud.

FAKTA


 Det nationale Center for Rehabilitering og Palliation er et center på to fødder. Enhed for klinisk Forskning og Udvikling ledes af professor Ann-Dorthe Zwisler og er koblet til Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Den anden del er Enhed for Dokumentation og Formidling, tidligere Palliativt Videnscenter, under Syddansk Universitet og med adresse i København. Enheden ledes af professor Helle Timm.
Centeret refererer til en rådgivende styregruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammensat af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. 

MERE AT VIDE? 
 

 Portræt

Professor, overlæge, ph.d. Ann-Dorthe Zwisler, det nationale Center for Rehabilitering og Palliation, Enhed for klinisk Forskning og Udvikling
Mail: ann.dorthe.olsen.zwisler@rsyd.dk Telefon: 2367 128
 

 /Helene Dambo

 


Siden er sidst opdateret: 30-03-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring