Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Professorat udløser tid til forskning i hjertesygdomme

Kend din forsker

Professor, overlæge Jacob Eifer Møller, dr. med. og ph.d., Hjertemedicinsk Afdeling B, er udnævnt til professor 1. oktober 2014. Med titlen følger muligheden for at intensivere forskningen i livstruende hjertesvigt og hjerteklapsygdomme.

Jacob Eifer Møller har i en årrække forsket i hjertesygdomme først på Rigshospitalet og siden på OUH, hvor han blev ansat som overlæge i 2013. Udnævnelsen til professor sikrer ham tid til at forske i sine to hjertebørn: Avanceret hæmodynamik og akut hjertesvigt.


Forhøjet blodtryk i lungerne kan føre til hjertesvigt
- Forskningen i hæmodynamik er det, jeg arbejder mest med lige nu, siger Jacob Eifer Møller.

- Projekterne fokuserer på, hvordan hjertet reagerer på belastninger. Vi har en del patienter, der lider af åndenød på grund af forhøjet blodtryk i lungerne, hvilket ofte skyldes hjertesvigt.

- Skal vi behandle hjertesvigt optimalt, må vi først kende lungens blodtryk, og den mest nøjagtige måde at undersøge det på er ved at lægge et kateter ud i lungekredsløbet via en blodåre i halsen.

- Indgrebet er imidlertid ikke uden risiko, og derfor bruger vi i klinikken ultralydsscanning som metode til at måle blodtrykket. Scanningen er dog forbundet med en vis usikkerhed i forhold til målingens resultat.

 
JacobEiferMoller_Professor_OUH-SDU_2014

 
Ultralydsscanning, mens hjertet belastes

- De patienter, der indgår i forskningsprojektet har en forsnævring af hjerteklappen ud til hovedpulsåren og utæthed ved klappen mellem venstre pumpe- og forkammer, forklarer Jacob Eifer Møller.

- Det, vi gør, er, at lægge kateteret og ultralydsscanne hjertet samtidig med, at patienterne i liggende stilling cykler og derved belaster hjertet. På den måde får vi indblik i forskellige scanningsmetoder og lungekredsløbets opførsel. Målet er at blive klogere på, hvordan vi i fremtiden opnår en retvisende blodtryksmåling i lungen ved hjælp af ultralydsscanning alene.


Pumpe kan overtage hjertets pumpefunktion
Jacob Eifer Møller er leder af styregruppen for en tværregional lodtrækningsundersøgelse af effekten af en såkaldt Impella-hjertepumpe.

- Den ene gruppe patienter får indført pumpen, der overtager pumpefunktionen og samtidig bringer blod ud i kredsløbet for at aflaste hjertet og forbedre blodforsyningen. Den anden gruppe modtager den behandling, som er normal procedure i dag, og som bl.a. består af en ballonudvidelse og medicin, der skal understøtte kredsløbet.

Det spørgsmål, som forskergruppen ønsker svar på, er om Impella-pumpen kan bedre overlevelsen for patienter med shock på grund af blodprop i hjertet.

Impella-hjertepunme_hjertesvigt_Jacob-Eifer-Møller-professor_OUH-SDU_2014  

Den avancerede Impella-pumpe kan mere end den ballonpumpe, der har været anvendt i mange år til at støtte kredsløbet.

Ballonpumpen kan aflaste hjertet, men ikke pumpe blod rundt i kroppen, som Impella-pumpen kan.


Sammen står vi stærkere
- Jeg har flere visioner for mit professorat, fortæller Jacob Eifer Møller, før han haster videre til en samtale med pårørende til en patient.

- En af visionerne handler om et endnu tættere samarbejde med Region Sjælland, Rigshospitalet og to hjerteprofessorer om fælles projekter i forhold til patienter med svær akut hjertesvigt og patienter, der er genoplivet efter hjertestop.

- Det vil betyde, at vi til sammen har et potentielt patientunderlag på næsten tre millioner mennesker i de tre regioner, fastslår Jacob Eifer Møller, - og jo flere vi er, jo klogere bliver vi. Det har vi brug for med en patientgruppe, som i mange tilfælde er mere end alvorligt syge.

 /Helene Dambo


 

 

Professor Jacob Eifer Møller, dr. med. og ph.d. blev speciallæge i kardiologi i 2007, og har forsket i hjertesygdomme på Rigshospitalet, indtil han blev overlæge på OUH i 2013.

Han blev udnævnt til professor ved SDU/OUH i oktober 2014.

 

 


Siden er sidst opdateret: 03-12-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring