Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forskning i proteomer - samarbejde for sundheden


Proteomer_Jesper-Røssel-Larsen-professor_SDU

Martin Røssel Larsen, professor MSO og forskningsleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, er medstifter og leder af Center for Klinisk Proteomforskning.


Translationel forskning er fremtidens slogan og synonymt med forskning, der giver mening både i universitetslaboratoriet og ude i det kliniske arbejde. OUH og SDUs fælles satsning på translationel forskning kræver åbenhed og ændringer i kultur og handlinger.

Når det nye Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet bygges fysisk sammen via Nyt SUND i løbet af de kommende år, giver det unikke muligheder for at samarbejde og nedbryde barrierer mellem grundforskning og anvendelsen af denne.

Målet er hurtigere og mere effektivt at kunne oversætte data til viden og føre den tilbage til konkret brug til gavn for menneskers sundhed.

Samarbejdet mellem basalforskere og kliniske forskere kræver en åben kultur, som sikrer, at der er kort vej fra basale laboratorier til klinisk praksis.


Center for Klinisk Proteomforskning
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet er gået forud for den fysiske sammenbygning, og har formaliseret en lang række samarbejder i centre og enheder på tværs af organisationerne.

Et eksempel er Center for Klinisk Proteomforskning, som siden 2011 har arbejdet på at forene proteinforskningen på Odense Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med den stærke proteinforskning på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Centret kombinerer universitetets internationalt anerkendte forskning i proteiner med biomedicinsk og klinisk forskning. Og arbejder på at udvikle avancerede målemetoder, der helt nøjagtigt kan bestemme proteinsammensætningen i vævs- eller blodprøver fra patienter.

Dermed kan forskerne skaffe ny viden om, hvordan cancer, diabetes og neurologiske sygdomme opstår og udvikler sig. Resultaterne kan anvendes til at identificere nye protein-kandidater til udvikling af lægemidler eller til tidlig identifikation og diagnose af livstruende sygdomme. 
 

Når forskellige forskningsmiljøer mødes

Lars Melholt RAsmussen professor SDU OUH

Lars Melholt Rasmussen, professor, overlæge og forskningsleder på Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH, har været med siden Center for Klinisk Proteomforskning blev dannet. Han er co-direktor i centret, og har efterhånden stiftet bekendtskab med alle de fordele og udfordringer, der kan være ved et samarbejde på tværs af faggrupper og organisationer.

- I udgangspunktet har vi forskelligt fokus og forskellige kulturer. Og vores forventninger til succes og udbytte var i begyndelsen af samarbejdet også forskelligt.

- Men vi har fået revideret vores holdninger og fundet ud af, at åbenhed over for anderledes måder at tænke forskning på, kan være særdeles givende.

 

Proteomer_Jesper-Røssel-Larsen-professor_SDU  

Martin Røssel Larsen, professor MSO og forskningsleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, er medstifter og leder af Center for Klinisk Proteomforskning.

Han ser den primære forskel på forskerne på universitetet og hospitalet således:

 - I de fleste tilfælde vil lægerne vil finde en markør for en sygdom, mens man på universitetet gerne vil forstå sygdommen på et molekylært niveau.

- Efter tre års samarbejde er de to forskningsmiljøer kommet tættere på hinanden, og kan i stadig højere grad trække på hinandens kompetencer.

- Det fungerer, når vi udnytter hinanden og vores forskellige kompetencer. Her er laboratoriefolkene essentielle, fordi de rent praktisk danner bro mellem klinikerne og akademikerne, siger Lars Melholt Rasmussen.


Proteinanalyser rammer bredt
Proteomcentret kan byde ind med assistance til stort set alle dele af lægevidenskaben. For med muligheden for at analysere mange proteiner på én gang, kan man finde frem til noget andet end det ventede.

- Det er meget sofistikerede analyser, vi laver, så der skal være et klart mål med projektet og prøvematerialet, understreger Martin Røssel Larsen.

- Vi ved ikke altid, hvad vi leder efter. Men når vi ser på en stor gruppe proteiner samtidig, er der større chance for, at vi rammer rigtigt, siger Lars Melholt Rasmussen.

/Marianne Lie Becker

 

 

Fakta om proteomforskning på Syddansk Universitet
Proteomik -  dvs. studiet af alle proteinerne i en organisme, en celle eller en vævstype - har en lang historie på Syddansk Universitet, hvor man var blandt pionererne på verdensplan.

Center for Klinisk Proteomforskning ledes af Martin Røssel Larsen, professor MSO og forskningsleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

Centrets forskning har allerede resulteret i en række artikler i videnskabelige tidsskrifter,og i øjeblikket er centret med i flere store projekter, der har hentet støttemidler i millionklassen.

Læs evt. mere om Center for Klinisk Proteomforskning - kun på engelsk.
 

 

 


Siden er sidst opdateret: 03-12-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring