Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forskning skal gøre en forskel


Kend din forsker

Lektor, ph.d. Jane Clemensen er netop konstitueret som centerleder for Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje (SFKS). Da hun sagde ja tak til ledelsesopgaven, accepterede hun samtidig et ambitiøst mål om at skabe fundament for mindst ti lektorater inden for de næste fem år.
 

Jane Clemensen_OUH-SDU  

Lektor Jane Clemensen, konstitueret centerleder for Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, er selv eksponent for den udvikling, der er sket inden for sygeplejeforskningen gennem de seneste 10 år.

Hendes første forskningsprojekt om hjemmebehandling af diabetiske fodsår er netop nu ved at blive implementeret i praksis i alle landets kommuner.


Jobbet som centerleder for Forskningscenter for Klinisk Sygepleje (SFKS) skal koordineres med opgaverne som lektor i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), hvor Jane Clemensen også er konstitueret forskningsleder for den sundhedsfaglige gruppe.

Sideløbende er hun dybt involveret i den nye kandidatuddannelse i klinisk sygepleje som ansvarlig for det sundhedsteknologiske modul.


Masser af tværfaglig sygeplejeforskning
Jane Clemensen ser optimistisk på det mål, hun har forpligtet sig til at nå på SFKS’s vegne.

- Allerede nu er en række dygtige sygeplejersker godt i gang med deres adjunktforløb, og flere er på vej. Desuden er jeg i fuld gang med at fasttømre en forskergruppe, som har det til fælles, at de alle arbejder med en klinisk problemstilling, der involverer en form for sundhedsteknologi.

- Gruppen har en sygeplejefaglig tyngde og en stærk tværfaglig profil, så vi sikrer synergi inden for feltet. Tværfaglighed er en nødvendighed, når vi ser på de samfundsmæssige udfordringer, vi har og kan forvente, tilføjer Jane Clemensen. 

Indtil videre består gruppen af syv forskere: En ingeniør, en cand.rer.soc., en fysioterapeut og tre sygeplejersker, der får selskab af endnu en til efteråret.


Sundhedsteknologi og brugerinddragelse
En form for sundhedsteknologisk løsning og en høj grad af participatory design går igen i de foreløbig syv ph.d.-projekter.

- Det ligger i participatory design, at løsningerne på en problemstilling skal findes gennem tæt dialog med samtlige berørte parter fra patienter og pårørende til klinikere, kommuner og praktiserende læger.

- En anden fællesnævner er, at de tager udgangspunkt i den kliniske praksis og relaterer sig direkte til patientbehandlingen, siger Jane Clemensen.


Forudsigelse og forebyggelse af knoglebrud
Jane Clemensen har lige nu blikket rettet skarpt mod forskergruppens store tværfaglige projekt om knogleskørhed, der undersøger mulighederne for at forudsige og forebygge knoglebrud samt forberede patienterne bedre til udskrivelse.

I projektet deltager professor Uffe Koch Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, en ingeniør, en fysioterapeut, en sygeplejerske og flere kliniske afdelinger. Medvejlederne tæller klinisk lektor, overlæge og ph.d. Pernille Hermann, Endokrinologisk Afdeling M, og professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling O, samt professor, praktiserende læge, ph.d. Jens Søndergaard fra almen praksis.

Forventningen er, at projektet både skaber konkrete resultater og tydeligt viser berettigelsen af tværfaglig videnskabelighed, når der skal findes brugbare resultater.


Erhvervslivet med, men teknologi må ikke styre
- Endnu en vigtig brik i tværfaglighedens puslespil er erhvervslivet, uddyber Jane Clemensen.

- Vi har altid relevante erhvervspartnere med. Det er deres opgave at lytte sig ind til de kliniske behov, for det må aldrig være teknikken eller virksomheder, der mener, at en bestemt teknologi er rasende smart, der sætter barren.


Projekterne skal virke i praksis
At skabe noget, folk vil og kan bruge, er drivkraften i Jane Clemensens forskning og ledelse.

- Det er blandt andet tilfældet med mit eget ph.d.-projekt fra 2006, diabetiske fodsår, nu implementeres i alle 98 danske kommuner. Det er virkelig en stor glæde at se, at den forskning, man har bedrevet, gør en forskel for rigtig mange mennesker.

Læs mere om Jane Clemensen
 

/Helene Dambo
 

 

 
Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje (SFKS)

Det nye forskningscenter er etableret i et samarbejde mellem sygehusene i Region Syddanmark samt Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning.

Forskningscentret bygger videre på det sygeplejefaglige forskningsmiljø, der siden 2005 er etableret i regi af Enheden for Sygeplejeforskning (ESF) på Syddansk Universitet.
 


 

 


Siden er sidst opdateret: 03-09-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring