Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Udenlandske gæsteprofessorer skaber synergi

 
Bag om tallene

OUH og SDU ønsker at tilknytte mindst 37 adjungerede udenlandske professorer frem til 2017. Målet er mindst en på hver klinisk afdeling. Ideen er at skabe et større netværk for forskere, at øge læringshastigheden og at invitere til forskningssamarbejde.

I skrivende stund er syv adjungerede professorer fra udlandet knyttet til Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Og endnu ti er på vej, fortæller professor, overlæge, dr.med., Niels Marcussen, der er viceinstitutleder ved Klinisk Institut.

- Internationalt samarbejde er et af forskningsstrategiens syv indsatsområder, og i det spektrum spiller de adjungerede professorer en vigtig rolle, fortsætter Niels Marcussen.

- Gennem dem får vi mulighed for at diskutere forskning på et højt niveau, lige som vi får en fast tilknytning til anerkendte institutioner gennem de fælles projekter, der i sidste ende får indflydelse på patientbehandlingen.


Tilførsel af viden
Den sidst ankomne adjungerede professor er overlæge i akutmedicin samt lektor ved Lunds Universitet, Ulf Ekelund. Han har tidligere i et år forsket som post.doc. ved John Hopkins Hospital i Baltimore.

Ulf Ekelund tiltrådte i maj måned, og hans nærmeste samarbejdspartner på OUH er professor Annmarie Lassen, Fælles Akutmodtagelse (FAM).

- Ekelunds forskning og speciale inden for akutte patienter, hvor der er mistanke om hjerte-kar problemer, er vigtig for os i FAM.

- Det betyder, siger hun, at vi på baggrund af svenske kliniske forsøg og basisforskning får tilført en masse viden til vores egen forskning, der næsten udelukkende baserer sig på epidemiologiske data.

 

  Sund Forskning juni 2014. Bag om tallene - HeleneUlfEkelund_AnnemarieLassen_OUH-SDU

Gevinst for begge parter
- Samarbejdet er en gevinst med en uvurderlig synergieffekt, tilføjer Ulf Ekelund. Både personligt og fagligt får jeg del i al den viden, som FAM har på især det epidemiologiske felt.

- Synergien ligger i flere forskningsprogrammer, der ligner hinanden, lige som patientunderlaget også er sammenligneligt. På den måde får begge parter et endnu større grundlag at bygge videre på.


Formelle netværk mere forpligtende
Ulf Ekelund peger på, at Danmark er væsentligt mere aktiv end Sverige i forhold til at rekruttere adjungerede professorer til hospitalerne.

- Vi samarbejder selvfølgelig også med udenlandske forskere, men vi gør det ofte i uformelle netværk. Også på det område kan vi lære noget af OUH, fordi et formaliseret samarbejde binder parterne tættere og mere forpligtende sammen.

/Helene Dambo


 

Midler fra internationaliseringspulje
Region Syddanmarks internationaliseringspulje bidrager til, at OUH kan medfinansiere udlandsophold for ph.d.-studerende, forskere og klinikere samt til internationale forskeres ophold.

De udenlandske forskere er ulønnede, men får betalt udgifter ophold og transport.

I 2014 er puljen på 4 mio.kr, mens puljen i de følgende år er på 5 mio. kr.

Læs mere om Region Syddanmarks internationaliseringpulje

 

 


Siden er sidst opdateret: 16-06-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring