Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

En onkologisk tsunami

 

Nyt fra Eliteforskningscentrene
 

I USA gør de det; i England og Frankrig gør de det også, og har gjort det i flere år: Forsket i ældre og kræft. Danmark har med Eliteforskningscenter AgeCare fået sit første forskningscenter med midler og mandskab til at forske i den bølge af kræft, som følger af et stigende antal ældre medborgere.

- Vi taler faktisk om en onkologisk tsunami, fastslår dr.med. og professor Jørn Herrstedt, der er forskningsleder i Eliteforskningscenter AgeCare - Academy of Geriatric Cancer Research ved OUH og SDU. 

- Vi kalkulerer med, at vi vil se 30% flere kræfttilfælde inden for de kommende tyve år, og at næsten hele stigningen vil ske blandt de +65-årige. Det ser ud til, at kræfttilfældene stilner af ved 85-års alderen, og hvorfor dét gør sig gældende, bliver også en del af vores forskningsområde. 

 
Klik på figuren!

Befolkningsmæssig-udfordring_Kaare Cristensen

Fra alderspyramide til alderskrukke
- store befolkningsgrupper bliver stadigt ældre.

Kilde: Christensen K et al. ,Lancet 2009;374(9696):1196-1208

 


På høje tid at udforske den geriatriske onkologi
- Det er på høje tid, at vi i Danmark tager fat på forskning i relation til alder og kræft, fortsætter Jørn Herrstedt.

- Nu har vi i hvert fald et center her i landet, selv om det ikke er meget sammenlignet med f.eks. Frankrig, der har omkring 30 onko-geriatriske centre. 

- Også i USA og England er der stor opmærksomhed på emnet, og på flere kongresser og i rapporter er det slået fast, at der er et stort behov for at identificere det research-gap, der er en kendsgerning inden for geriatrisk onkologi.


Lavere biologisk alder
Fakta er, at levealderen stiger, samtidig med at den ældre del af befolkningen har det væsentligt bedre end dem, der nåede en høj alder for år tilbage.

- I dag har de sunde ældre ofte en lavere biologisk alder end dåbsattestens data fortæller. En del af dem kan tåle og få glæde af nøjagtig de samme behandlinger, som vi tilbyder de yngre.

- Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan tilbyde dem den bedste behandling. Både de ældre, der kan tåle en behandling, og dem der vil få en bedre livskvalitet med palliativ behandling.
 

Jensen og Hansen ...
Vejen til målet går gennem forskningsprojekter, der blandt andet tager udgangspunkt i patienternes tilstand, når de indlægges med en ny- eller genopstået kræftsygdom.

- Vi kan undersøge fru Jensen og konstatere, at hun er i god stand og skal behandles, som om hun er 60 og ikke 80, siger Jørn Herrstedt .

- Hr. Hansen viser sig derimod at have det rigtig skidt, og have andre sygdomme ud over sin kræftsygdom. Behandler vi ham medicinsk, vil han sandsynligvis få flere gener end glæder, og vores bedste tilbud vil være at hjælpe ham gennem den sidste tid med palliativ behandling.


- og mellemgruppen
Langt de fleste ældre ligger mellem at være superfriske og meget dårlige.

- Vi arbejder derfor ud fra i alt fire behandlingskategorier, fortsætter Jørn Herrstedt.

- Nogle ældre vil kunne tåle samme behandling som deres yngre medpatienter, hvis de forinden har fået stabiliseret deres sygdomme i f.eks. hjerte og lunger.

- Og nogle patienter kan vi mildne deres kræftsygdom for med en anden og mildere kemoterapi end den, der normalt har bedst effekt.

 

Professor, dr.med. Jørn Herrstedt er leder af Eliteforskningscenter AgeCare, som blev etableret efter en skarp udvælgelsesproces i november 2014.

71 forskere fra ind- og udland har forpligtet sig til at bidrage til projekter i Eliteforskningscenter AgeCare.

 

Age Care - ved udnævnelsen

I alt 4 eliteforskningscentre
ved OUH og SDU

  Sund Forskning april 2014\AgeCare\Jørn Herrstedt_


Konkrete projekter igangsat
Et af de ph.d.-projekter, der er på vej, fokuserer dels på gynækologiske patienter, og dels på urologiske patienter med kræft i prostata og nyre ved henholdsvis nyopstået og genopstået kræft.

- Vi vil afprøve, om vi med en geriatrisk screening kan få et bedre billede af, hvilke patienter der kan få glæde af behandlingerne. Det er hypotesen, at metoden er mere effektiv og giver os flere oplysninger om patienten, end vi får via standardvurderingen i Onkologisk Afdeling R.

- Ud over screeningen tager vi blodprøver, hvor vi undersøger for eventuelle aldersrelaterede biomarkører, der kan forudsige noget om effekten af og bivirkningerne ved behandling.


Formidling - et afgørende kodeord
Som eliteforskningscenter skal AgeCare levere 85 internationale publikationer inden for de kommende fem år. Og formidlingsdelen har høj prioritet.

- Vi skal ud og fortælle om vores arbejde og projekter, og det gør vi også i artikler og på kongresser, fortæller Jørn Herrstedt.

- Blandt andet deltager vi på SIOG-kongressen (International Society of Geriatric Oncology) i Lissabon i år, og på MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), der foregår næste år i København.

- Derudover skal vi også have vores hjemmeside op at stå, og det er planen, at den åbner 1. maj 2014.

- I november har  mine kolleger og jeg fået fornøjelsen af at levere artikler om kræft og ældre til et nummer af magasinet BestPractice Onkologi. Det kommer ud til praktiserende læger og andre, der arbejder med kræftbehandling og -sygdomme.

- Vi skal ud over rampen, og vi er på vej, bekræfter forskningslederen.

/Helene Dambo

 
 

Syv forskningspakker
AgeCare har forpligtet sig til at arbejde med i alt syv forskningspakker.

To pakker handler om supportive care; alt det, som kræftpatienter har brug for ud over selve behandlingen rettet mod kræftsygdommen. Det kan være alt fra samtaler med psykolog og præst til undersøgelser af fysioterapeut, læge eller sygeplejerske.

De øvrige fem forskningspakker undersøger epidemiologi, kræftbiologi, kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling.

 

 


Siden er sidst opdateret: 29-04-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring