Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Flere unge behandles med antidepressiv medicin


Månedens forskningspublikation


Ny forskning viser, at forbruget af antidepressiv medicin til danske børn og unge steg betragteligt mellem 1995 og 2011. Den gode nyhed er, at toppen tilsyneladende er nået. 

En dansk-islandsk forskergruppe har ungersøgt brugen af forskellige former for SSRI-medicin (Selektiv Serotonin Reuptake Inhibitor) blandt børn og unge i Danmark. Stofferne øger mængden af signalstoffet serotonin i nervecellernes mellemrum. Det er serotonin-systemet, som blandt andet styrer stemningslejet.

- Vores undersøgelse baserer sig på den nationale receptdatabases oplysninger, fortæller overlæge Per Damkier, Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) på Odense Universitetshospital.

- Vi har undersøgt udskrivningen af antidepressiv medicin til 23.547 børn og unge mellem fem og sytten år i årene 1995 til 2011.

- I aldersgruppen fem til elleve år fik kun et fåtal af børnene behandling, så dem kan vi stort set se bort fra. Til gengæld kan vi konstatere en markant stigning i forbruget  af antidepressiv medicin til de tolv til syttenårige.

- Frem til tretten års alderen fik flere drenge end piger antidepressiv medicin.  Derefter ændres billedet markant, og pigerne dominerer billedet.

- Heldigvis knækker kurven hen over 2010-11. Hvorvidt det er et tegn på en generel og blivende tendens, er endnu for tidligt at sige noget om.

Læs artiklen fra 4. februar 2014, Eur Child Adolesc Psychiatry.
 

Sund Forskning marts 2014\Depri-unge\Boisen-depressionsmedicin2


De bagvedliggende årsager er ukendte
Forskningsresultaterne udgør den hidtil største nationale undersøgelse af en veldefineret populations brug af antidepressive medikamenter.

- Årsagerne til forbruget og stigningen er dog ikke inkluderet i undersøgelsen. Og det er der flere grunde til, fortæller professor Jesper Hallas, Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Den nationale receptdatabase indeholder ikke oplysninger om baggrunden for at udskrive medicinen. Om det f.eks. skyldes flere reelle sygdomstilfælde, eller om det øgede forbrug i perioden kan relateres til stigende opmærksomhed generelt i forhold til at regulere børns psykiske adfærd.

- Myndighederne tillader dog kun ordination af antidepressiv medicin til personer under 18 år ved depression og tvangsprægede handlingsmønstre som OCD (Obsessive-Compulsive Disorder).


Halvdelen fik medicin i op til et år
Undersøgelsen viser, at halvdelen af de danske børn og unge kun fik antidepressiv medicin i et års tid eller mindre.

- Den tidsbegrænsede medicinering kan skyldes at diagnosen har været usikker, for hverken depression eller eksempelvis OCD forsvinder typisk i løbet af et år, siger Per Damkier.

- Den kortvarige behandling kan også skyldes manglende effekt, eller at familien har vurderet bivirkningerne til at være for mange
 


Sund Forskning marts 2014Depri-ungeDamkier og Hallas
  Overlæge Per Dam- kier (tv.) og profes- sor Jesper Hallas, Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmako- logi (KBF), har sam- men med farmaceut Anton Pottegård og professor Helga Zoëga fra Island kortlagt børn og unges forbrug af SSRI-medicin 1995 til 2011.


Forbrugsmønster følger anbefalingerne
Per Damkier forklarer, at der er sket en vældig udvikling i forhold til diagnoser i de 16 år undersøgelsen dækker. Derfor har forskergruppen også set på Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer.

- Når vi kigger på de enkelte præparater, så afspejler det danske forbrugsmønster i rimeligt omfang udmeldingerne om, hvad man bør bruge til de forskellige tilstande over tid, siger han.


Det danske forbrug er moderat
Undersøgelsen viser, at det danske forbrug af antidepressiv medicin til unge ligger i den moderate del eller lidt under, sammenlignet med andre lande.

- Tyskland og Frankrig ligger lidt højere på skalaen, fortæller Jesper Hallas.

- Det islandske forbrug er fire til fem gange højere end i Danmark over samme periode. Det samme gør sig i øvrigt gældende i forhold til antallet af ADHD-diagnoser. En del af de børn, der er i behandling for ADHD, får samtidig antidepressive midler, og det kan måske forklare, hvorfor Island ligger så højt.

/Helene Dambo
Temafoto: Lene Galsgaard

 


Siden er sidst opdateret: 19-03-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring