Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Millionpulje styrker de højt specialiserede funktioner

 
Sund Forskning marts 2014\Danske_Penge_Bjaelke

Region Syddanmarks Frontlinjepulje blev uddelt første gang februar 2014 til fire hospitalsprogrammer, der hver får 1,25 mio. kr. årligt i tre år.

Puljemidlerne gør det muligt for OUH at forøge antallet af de højtspecialiserede frontliniefunktioner, der trækker patienter til fra mange dele af landet.

Nye behandlingstilbud gør først og fremmest hospitalet attraktivt for patienterne. Men i det hele taget sætter de højtspecialiserede funktioner en positiv spiral i gang. De befordrer blandt andet medarbejdertilfredsheden, rekruttering af dygtige fagfolk samt flere forskningsaktiviteter, der igen munder ud i nye behandlingstilbud.

Højtspecialiserede funktioner er karakteriseret ved teknologiske procedurer eller særlige kompetencer, der resulterer i vellykket behandling af sjældne eller komplekse sygdomme.

Funktionerne stiller ekstraordinære krav til det faglige niveau, og det er ofte nødvendigt at flere afdelinger arbejder sammen om udfordringerne.


I front - og på tværs af flere afdelinger
Region Syddanmarks formål med Frontlinjepuljen er at medfinansiere multi-disciplinære "hospitalsprogrammer", der gør det muligt at udvikle nye højt specialiserede behandlingstilbud. Forskningsprogrammerne udgøres typisk af én højtspecialiseret funktion og nogle hospitalsafdelinger.

I hvert hospitalsprogram deltager minimum tre afdelinger, hvor den ene er vært for udviklingen og medvirker som programleder sammen med direktionen. De øvrige deltagende afdelinger bidrager med hver deres ekspertise.

Frontliniepuljen støtter således de multi-disciplinære programmer, mens tilsvarende initiativer, der udelukkende baseres på en enkelt afdeling, finansieres af afdelingerne selv.

Læs også:
Region Syddanmark opretter nye forskningspuljer
Sund Forskning november 2013
 

 


Modtagere af Frontlinjepuljen 2014

     

Poul Flemming Høilund-Carlsen 90x120
 

Professor, overlæge, dr.med. Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk Afdeling.
Hospitalsprogrammet "Molecular Imaging Odense".

Gennemføres i samarbejde med:  Afdelingen for Klinisk Patologi, Onkologisk Afdeling R, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Lungemedicinsk Afdeling J, Urologisk Afdeling L, Afdelingen for Molekylær Onkologi (SDU) samt Institut for Fysik og Kemi (SDU).

Formål: Programmet skal teste og implementere skanningsmetoderne PET/CT og PET/MRI i forhold til tre aggressive cancerformer med henblik på en tidligere og mere præcis diagnose og prognose.
 

     

Ole Mogensen.jpg
 

Professor, overlæge dr.med. Ole Mogensen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D.
Hospitalsprogrammet "Research on Surgical Robotics".

Gennemføres i samarbejde med:  Urologisk Afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling, Maersk KcKinney Møller Instituttet, SDU, og Center for Robotassisteret Kirurgi (RAK Centret)..

Formål: Programmet skal skabe udvikling og innovation inden for robotteknologi til operationsformål, billedanalyser og uddannelse.
 

     

Torben Kruse
 

Professor, lic. scient. Torben Kruse,
Klinisk Genetisk Afdeling.

Hospitalsprogrammet "Clinical Genomics".

Gennemføres i samarbejde med følgende ni afdelinger: Kirurgisk Afdeling A, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, H.C. Andersen Børnehospital, Hudafdeling I og Allergicentret, Afdelingen for Klinisk Patologi, Nuklearmedicinsk Afdeling, Onkologisk Afdeling R samt Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T.

Formål: Programmet skal styrke tværfaglige kompetencer inden for genetisk forskning med henblik på patientbehandling og rådgivning, laboratoriefærdigheder og databehandling. Programmet inkluderer desuden forskning i ikke-invasiv prænatal test for kromosomfejl.
 

     

Professor Åse Bengård Andersen 90x120
 

Professor, overlæge, dr.med. Åse Bengård Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling.
Hospitalsprogrammet "Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner".

Gennemføres i samarbejde med: Neurologisk Afdeling N og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Formål: Bevillingen skal sikre etablering af et videnscenter for vektorbårne infektioner, dvs. sygdomme der overføres via parasitter eller myg. Centret skal tilbyde undersøgelse for og behandling af bl.a. borrelia-infektioner.

     

 /Helene Dambo

 

 


Siden er sidst opdateret: 17-03-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring