Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Høreprøve ude hos patienterne

 

Med en lille testboks og et par høretelefoner kan enhver computer fremover bruges til at lave høreprøver. Det sparer både patienterne for transporttid, og personaleudgifter til audiologbetjening.
 

Hvert år udfører Høreklinikken på Odense Universitetshospital 4.500 - 5.000 høreprøver på patienter. Både unge og ældre, syge og raske skal indfinde sig på klinikken og med en knap tilkendegive over for audiologiassistenten uden for boksen, om den sendte lyd er blevet hørt i høretelefonen. Denne klassiske model kender de fleste fra sundhedsplejersken eller ørelægen.

I fremtiden kan der imidlertid både spares besvær for patienterne og personaletimer til bemanding, når en ny software udviklet på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital kan bringe høreprøven ud til patienterne, for eksempel hos egen læge eller på arbejdspladsen.

Jesper Schmidt, læge og ph.d. på Høreklinikken på Odense Universitetshospital, har udviklet den nye metode, som oven i købet giver færre fejl end de traditionelle høreprøver.

 

Resultaterne er i 2014 publiceret i to artikler om projektet med den nye metode til høreprøver:

- International Journal of Audiology
- Ear and Hearing
 

 

Hoereproeve_Klassisk_Jesper Schmidt OUH SDU  

Den traditionelle høreprøve - her demonstreret af læge, ph.d. Jesper Schmidt og audiologiassistent Cecilie Meier Bové, Høreklinikken på OUH.

Patienten sidder i en lydtæt boks og skal trykke på en knap, når han hører en lyd i høretelefonerne.
 

 

Hoereproeve_Ny Jesper Schmidt OUH SDU  

Den nye, brugerstyrede høreprøve, som udføres uden bistand fra personale.

Jesper Schmidt viser, hvordan patienten selv kan udføre prøven ved en almindelig computer i et almindeligt, roligt lokale. Supplerende skal computeren blot tilkobles en lille testboks og et sæt høretelefoner.

 


Klik rød eller blå
Ved den mobile høreprøve skal patienten holde øje med skærmen og klikke på den knap der lyser, når hver lyd høres - dvs. enten den røde eller den blå knap. Eventuelle gætterier bliver registreret af programmet, og får betydning for den næste lyd der sendes.

- Patienten skal svare efter hver lyd, og må gætte, hvis han ikke har hørt lyden, fortæller Jesper Schmidt.

- På den måde er der naturligvis risiko for at gætte forkert, men computeren anvender alle de rigtige og forkerte svar til at beregne, hvilket niveau næste lyd skal ligge på. Og til endelig at bestemme høretærsklen.


Ny hoereproeve _ Rød

Ny Høreprøve _ Blå

 

Gode og mere ensartede resultater
Den nye høreprøve er foreløbigt testet på over 200 musikere fra fem danske symfoniorkestre. Musikere er udsat for stor lydbelastning, og har derfor brug for hyppige høreprøver.

- Den nye høreprøve ser ud til at være mindre følsom for fejl, da resultaterne ikke beror på menneskelige skøn. Med den nye metode kan vi komme ned på en fejlmargin, der er lige så god, som hvis det altid var den samme, der lavede høreprøverne, siger Jesper Schmidt.

Resultaterne er så gode, at Jesper Schmidt nu vil gå videre med udviklingen af programmet bag.

- Det skal gøres mere brugervenligt, så alle kan betjene det.

- Tanken er, at vi på sigt kan stille udstyr op forskellige steder, hvor det er relevant, for eksempel på Onkologisk Afdeling, hvor mange patienter i kemoterapi skal have lavet høreprøver, siger han.

/Marianne Lie Becker

 

 

Den mobile høreprøve skal færdigudvikles

Udviklingen af den nye høreprøve er i gang, men det vil tage nogle år og en del forskningsmidler at få den klar til udbredelse.

Når høreprøven er færdigudviklet, vil den kunne bruges mange steder:

  • Hos egen læge
  • På forskellige hospitalsafdelinger
  • På arbejdspladser med megen støj
  • Til grupper, der skal testes jævnligt, for eksempel musikere.

 

 


Siden er sidst opdateret: 19-03-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring