Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

CIMT skal booste telemedicinsk behandling

 

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) blev indviet den 24. januar 2014. Centret bygger på et tæt samarbejde mellem OUH og SDU, der skal styrke telemedicinsk forskning og behandling gennem nationale og internationale projekter.
 
 


Sund Forskning marts 2014\CIMT\Claus Duedal Pedersen_2
 

 Sund Forskning marts 2014\CIMT\CIMT_Vignet

Chefkonsulent Claus Duedal Pedersen er en garvet herre i telemedicinsk sammenhæng.
I CIMT har han det overordnede ansvar for den teknologiske og innovative del af den tele- medicinske behandling.


 

- Centret er resultatet af en ledelsesmæssig beslutning om, at telemedicin skal prioriteres på lige fod med hospitalets øvrige behandlinger, siger chefkonsulent Claus Duedal Pedersen, der ud over sit engagement i CIMT er tilknyttet OUH’s Innovationsenhed.

- Vi har nu opbakning og ressourcer til at skabe evidens for effekten af telemedicinsk behandling på alle områder: det organisatoriske, det økonomiske, teknologiske og kliniske.

Læs mere på www.cimt.dk

Læs også:

  


Videotolkning brød isen
Telemedicinsk udstyr er et vidt begreb, der blev introduceret i sundhedsvæsenet for flere år siden. Claus Duedal Pedersen var med fra den spæde start, hvor videotolkning var banebrydende og gjorde det nemmere for borgere at få hjælp fra en tolk, uanset hvor de befandt sig geografisk.

- Løsningen byggede på de erfaringer, vi fik med alkoholbehandling via videosamtaler, og det var glade dage, hvor vi var tilfredse, hvis bare billeder og lyd gik glat igennem. 
 

Videopræsentation af teletolkning på OUH

Status på video/-telefolkning i Region Syddanmark
 
  Teletolkning - tolkning via videokonferenceTele-psykiatri - CIMT projektleder for 23 lande
Der er et kvantespring fra dengang og til i dag, hvor CIMT netop har sat et nyt stort europæisk skib i søen.

- 1. marts 2013 var startdatoen for projekt MasterMind, der kort fortalt handler om telemedicinske løsninger til behandling af depression, fortæller Claus Duedal Pedersen.

- CIMT står for projektledelsen og den videnskabelige dataindsamling i samarbejde med et nyt, regionalt telepsykiatrisk center, der ligger på OUH. Selve projektet afvikles frem til 2017 i et konsortium med deltagere fra 23 europæiske lande.

MasterMind-projektet - kort omtale
Projekt MasterMind - telepsykiatriRenewing Health - største teleforskningsprojekt i Europa
CIMT har flere større projektdele, som kræver særlig opmærksomhed. Netop nu afsluttes arbejdet med Renewing Health, det største telemedicinske forskningsprojekt i Europa. Her var flere end 7.000 patienter inkluderet i videnskabelige studier inden for diabetes, KOL og hjerteområdet.

Et andet projekt - om end i lidt mindre skala - kører i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, der driver Shared Care Portalen.

- Portalen er en fælles web-platform; et værktøj, hvor praktiserende læger, regionens hospitaler og kommuner deler information om foreløbig kroniske hjertepatienter, forklarer Claus Duedal Pedersen.

- Når projektet sættes i drift, forventer vi et styrket samarbejde på tværs af sektorerne, der på lidt længere sigt forventes at resultere i færre indlæggelser og samtidig vil fjerne lidt af presset på ambulatorierne.

- Det samme gælder et andet projekt, der har kommunerne som primære samarbejdspartnere, og inkluderer geriatriske pateinter, genoptræningsforløb og borgere med lungesygdommen KOL.

Renewing Health - læs mere  
Velfærds- og Sundhedsteknologier i Region Syddanmark

  

 Sund Forskning marts 2014\CIMT\5502436-kronprins-frederik-fejrer-ouhs-100-rs-dag2   Kronprins Frederik var frisk på en stepdans på de røde felter, da han i 2012 besøgte Odense Universitetshospital i anledning af hospitalets 100 års-jubilæum.

Træningsmåtten, der er udviklet af OUH, bruges til genoptræning af bl.a. KOL-patienter. I midten ser Claus Duedal Pedersen til, mens fysioterapeut Lisbeth Rosenbek Minet pacer. (Foto: CLAUS FISKER, 2012)

 
Ind under huden på uddannelsesinstitutionerne
- Telemedicinsk udvikling og forskning er et område i kraftig udvikling, understreger Claus Duedal Pedersen.

- Arbejdsområdet skal ind under huden på sundhedsvæsenets kommende medarbejdere allerede i studieforløbene. Derfor er et tæt samarbejde med University College Lillebælt (UCL) oplagt.

- Når vi taler om teknologi, er erhvervsakademierne også interessante partnere. Det kommer i særdeleshed til udtryk under vores årlige ’Innoevent’, hvor vi i en uge sætter omkring 600 studerende fra universitetet, UCL og erhvervsakademierne til at arbejde med udvalgte problemstillinger. Deres opgave er at levere gode idéer til løsning af fremtidens udfordringer på det sundhedsmæssige område.

- Og det har vist sig gang på gang, at blandt andet datamatikere og multimediedesignere tænker ud af boksen og kommer med brugbare projekter, som de arbejder videre med på OUH i et praktikforløb.


Attraktive tværfaglige arbejdspladser
Claus Duedal Pedersen tror på, at det brede, tværfaglige samarbejde er vejen frem. Også når det handler om at introducere sundhedsvæsenet som en attraktiv og bredspektret arbejdsplads, hvor der er behov for vidt forskellige mennesker og kompetencer.

- Det er vigtigt for os at formidle viden om, hvad vi kræver, og hvad vi tilbyder. De unge på erhvervsakademier og universiteter skal have indsigt i arbejdet med mennesker, mens sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige studerende skal læres op, så de får et indblik i alt det, teknologien også kan. Den konstellation er uvurderlig, når man arbejder med sundhedsteknologi.

/Helene Dambo 

 

Definitioner på telemedicin

Telemedicin kan kort beskrives som hel eller delvis behandling af patienter over afstande ved hjælp af teknologisk udstyr.

Udstyrets karakter spænder vidt; fra alkohol- og depressionsbehandling via computerbaserede dialogprogrammer over operationsrobotter til kontrol af lungekapacitet via netbaserede løsninger.

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 17-03-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring