Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Knudestruma behandles nu ambulant


Nyt fra eliteforskningscentrene

Med lokal varmebehandling med laser kan omkring 40 patienter årligt undgå operation for godartede strumaknuder. Endnu flere undgår operation med en ny medicinsk behandling med radioaktivt jod i kombination med hormonindsprøjtning.
 

Laszlo_Hegedus_1600.jpg  

 

 

 

 

Leder af Thyroideaklinikken,
overlæge, dr. med. Laszlo Hegedüs
undersøger en patient for struma.Endokrinologisk Afdeling M på OUH har landsfunktion for behandlingen af visse sygdomme i skjoldbruskkirtlen.

Leder af Thyroideaklinikken, overlæge, dr. med. Laszlo Hegedüs, er én af afdelingens fem professorer, som alle er tilknyttet Endokrinologisk Eliteforskningscenter på OUH . Han forsker i struma og stofskifte; sygdomme, der i et livsforløb rammer mere end 10% af befolkningen.

- I afdelingen har vi gennem mange år udviklet en række behandlinger, som er enestående både nationalt og internationalt, fortæller Laszlo Hegedüs.

- Landvindinger tager tid, og nu har vores forskning blandt andet resulteret i, at vi kan tilbyde en meget forbedret behandling af forstørret, godartet knudestruma hos patienter med normalt stofskifte. Det gør vi ved hjælp af radioaktivt jod kombineret med en injektion af recombinant thyroideastimulerende hormon (rhTSH).
 Hormon gør jodbehandling mere effektiv
Injektionen med rhTSH-hormon gives et døgn forud for behandlingen med radioaktivt jod, hvilket forbedrer optagelsen af jodet med ca. 50%, forklarer Laszlo Hegedüs.

- Resultatet er en øget skrumpning af kirtlen i størrelsesordenen 35-50%. Vi ser mange patienter med knudestruma over 100 gram, hvilket er fire til fem gange normal størrelse eller mere. Med den nye behandling får vi så fin en respons, at mange patienter, som ellers kun kunne helbredes ved operation, nu kan tilbydes et medicinsk behandlingstilbud.

- For patienterne er fordelene til at tage at føle på, siger Laszlo Hegedüs.

- Det vigtige er for det første, at vi - uden at overskride de strålehygiejniske regler - kan give større mængder radioaktivitet uden indlæggelse og isolering af patienten .

- For det andet tilbyder vi patienten et valg mellem operation og evidensbaseret ambulant behandling med fine resultater til følge, hvilket jeg anser for særdeles betydningsfuldt.

-  Yderligere er konsekvensen den, at de få, der måtte skulle indlægges, har en betydeligt kortere indlæggelsestid.


Radioaktivt jod gennem 60 år
Laszlo Hegedüs peger på, at behandling af struma med radioaktivt jod gennem mere end 60 år er en kendt behandlingsmetode.

- Det, vi har opnået over en 10-års periode med intensiv klinisk forskning og talrige lodtrækningsundersøgelser, er data for effekt og bivirkninger. Det betyder, at vi har kunnet indføre det nye behandlingsprincip med baggrund i forskningsbaseret behandling. 

- Den væsentligt forbedrede skrumpning er blivende og bevirker, at vi kan tilbyde en ny patientgruppe ikke-kirurgisk behandling.

- Samtidig får en række patienter nu et alternativ. Interessant nok har det ført med sig, at patienter, som vi alligevel tilråder operation, nemmere kan acceptere dette på baggrund af en vores samtaler om det eksisterende alternativ.

Afdelingen har landsfuntion for udredning af patienter med stor struma i forhold til muligheden for at modtage den nye form for behandling.

I praksis foregår behandlingen i et tæt samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling, og kan i næsten alle tilfælde gennemføres ambulant.

Forud for den rutinemæssige brug af radioaktivt jod ligger mange års arbejde, som også har ført til tre ph.d.-grader og en disputats.

Talrige artikler, blandt andet to i det mest prestigiøse af alle endokrinologiske tidsskrifter, Endocrine Reviews, samt flere internationale lærebogskapitler er en yderligere bonus og tilfredsstillelse, vurderer Laszlo Hegedüs.

TH.: Undervisningseksempel på, hvordan en forstørret skjoldbruskkirtel kan svinde i størrelse under behandling med jod.

 
Jodbehandling_Thyroidea

/Helene Dambo
 

Om Endokrinologisk Eliteforskningscenter (EFE)
Endokrinologisk Afdeling M er eliteforskningscenter med det overordnede mål, at al endokrinologisk behandling baseres på forskning. Afdelingen - og centret - behandler og forsker i menneskets hormonproducerende kirtler, der sammen med nervesystemet kontrollerer funktionen af væv og organer.

Performance-kontrakter
Samtlige eliteforskningscentre på OUH har indgået såkaldte performance-kontrakter med direktionen på Odense Universitetshospital. Kontrakterne definerer centrenes mål om antallet af videnskabelige publikationer, antal ph.d.-forløb og formidling af resultaterne.

Endokrinologisk Eliteforskningscenter har i de senere år udgivet mere end 100 videnskabelige artikler og talrige lærebogskapitler årligt. I de seneste 20 år har to til fire ph.d.-studerende årligt erhvervet ph.d.-graden med hovedvejledning fra afdelingen. Aktuelt vejledes omkring 40 ph.d.-studerende herfra.


Læs mere om:

 

 


Siden er sidst opdateret: 06-02-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring