Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilForskningsmidler og fundraisingpilUdvekslingspuljen, Rigshospitalet og OUH Odense Universitetshospital

Udvekslingspuljen, Rigshospitalet og OUH Odense Universitetshospital

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. maj 2016, kl. 12.00

 

RH og OUH samarbejder om en række fælles patientforløb på det højt specialiserede område. Bevillinger fra denne pulje er målrettet de specialer, hvor patienter går på tværs af de to hospitaler samt specialer, hvor et tættere samarbejde om patientforløb er på vej.

 

Hvad kan der søges til

Der er ikke defineret snævre rammer for, hvilke aktiviteter der kan søges om støtte til, så længe ansøgeren er inden for målgruppen af specialer med fælles patientforløb.

Der kan være tale om støtte til udveksling af medarbejdere mellem hospitalerne med henblik på f.eks. specialistuddannelse eller træning.

Transportudgifter og eventuelle udgifter til vikarer/frikøb/personale kan indgå.

Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en medfinansiering af et konkret projekt.

 

Der lægges ved vurdering af ansøgningerne særligt vægt på:

  • Partnerskab i projektet mellem deltagere fra OUH og RH og perspektiver for samarbejdet på tværs.
  • Værdi for patientbehandling og fælles forløb – aktuelt og/eller på sigt.
  • Kvalitet i projektet: Projektet skal være fagligt velfunderet, relevant og have en realistisk plan for gennemførelse.

 

Varighed

Udvekslingsforløb – eventuelt som en del af et fælles forskningsprojekt - kan max. have en varighed på 3 måneder.

 

Hvem kan søge

Puljen kan søges af alle grupper af sundhedsfagligt personale, som er ansat på en afdeling på OUH eller RH, hvor der mellem de to enheder er indgået en formaliseret samarbejdsaftale eller en anden aftale om fælles patientforløb.

 

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet, hvoraf det skal fremgå:

  • Hvem samarbejdet omfatter og beskrivelse af aktiviteten
  • Organiseringen – plan for gennemførelse
  • Budget – beløb der ansøges om, og hvilke udgifter det skal dække
  • Dokumentation for ledelsesopbakning (underskriftsbilaget i efond)

 

Ansøgning skal ske elektronisk via efond.

Ansøgningsskemaet findes på www.forskningspuljer-rh.dk eller www.efond.dk/ouh

 

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. maj 2016, kl. 12.00

 

Bedømmelse

De indkomne ansøgninger vurderes af direktionerne på RH og OUH.

 

Formelle personalemæssige rammer

Der udfærdiges en udlånsaftale som et tillæg til gældende ansættelsesbrev.

 

Kontaktperson for både OUH og RH:

Forskningskoordinator Anne Vigsø, Rigshospitalet

e-mail: anne.vigsoe@regionh.dk, tlf. 3545 6431


Siden er sidst opdateret: 13-01-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring