Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Akutkohorten - et bredt fundament for forskning


Bag om tallene

240.000 kontakter pr. år på fem sygehuses akutafdelinger i Region Syddanmark og en population på 1,2 millioner mennesker kaster voldsomme mængder af data af sig.  

Professor og overlæge Annmarie Touborg Lassen, Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital, har taget initiativ til et forskningssamarbejde med de fire øvrige syddanske akutafdelinger i Svendborg, Aabenraa, Esbjerg og Kolding.

Data registreres i regionens elektroniske registreringssystem, der nu også er rygraden i en fælles forskningsdatabase.

Forskning i akutmedicin var indtil for få år siden et forholdsvis forsømt område. 

  Professor Annmarie Touborg Lassen

Det blev der rådet bod på, da Trygfonden bevilgede penge til tre professorater på henholdsvis Syddansk, Århus og Københavns Universitet.


Viden skal ud til flest mulige
I Odense er det professor og overlæge Annmarie Touborg Lassen, der har ansvaret for forskningen, og hun var ikke i tvivl om, hvordan hun ville gribe opgaven an.
- Jeg har det sådan, at viden skal deles, fortæller hun. Der er ingen grund til, at vi hver især bygger siloer op og gemmer os bag tykke mure, hvor alle parter skal bruge ressourcer på at skaffe viden, som er nødvendig for os alle sammen. Viden skal ud og leve blandt så mange som muligt, fordi viden udløser mere af slagsen, siger hun.


Data giver nye muligheder
En af måderne var at knytte de fem akutmodtagelser sammen i forskningsøjemed via en database, der kobler elektronisk registrerede oplysninger fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, Sygehus Lillebælt i Kolding samt Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Projektet kaldes også Syddansk Akutkohorte.

- Vi tilstræber at udrede og behandle vores patienter ud fra en evidensbaseret viden, og det er også målet, når det handler om akutte patienter, fastslår Annmarie Touborg Lassen.

- Og så store mængder systematiske data giver os nye muligheder for at forske i både det, vi kalder almindelige problemer, og i patienter, der er ramt af mere sjældne sygdom eller lidelser, som kræver højt specialiseret bistand fra andre dele af hospitalet.


Målet er en hurtig og korrekt diagnose
- De fem sygehuse registrerer oplysninger om hver eneste patient, der kommer ind ad døren hver dag - uanset om de kommer via egen læge, vagtlæge eller med ambulance. For OUH’s vedkommende alene er det ca. 340 mennesker pr. døgn året rundt.

- Alle de oplysninger skal til sammen både på kort og langt sigt gøre os bedre til at give patienten en korrekt diagnose på så kort tid som muligt. Det gør vi selvfølgelig også i dag. Men de erfaringer vi har gjort - både praktisk og i forhold til forskningsprojekterne - fortæller os, at vi altid kan blive bedre og justere her og der i forhold til den behandling, vi sætter ind akut, siger hun og fortsætter:

- Vi skal styre mod det mål, at vi har det rigtige team parat i det øjeblik, patienten bliver kørt ind på båren. Og en af vejene mod målet er forskning i dataene fra kohorten.   FAM Odense Universitetshospital


Data-manager sikrer kvaliteten
Ét er at koble data fra fem sygehuse, et andet er at vide i hvilken grad data afspejler de samme procedurer og tiltag i akutafdelingerne. Det arbejde kræver teknisk indsigt fra en, der kan holde styr på den store mængde information. 

- Sammen søgte vi og fik penge fra Det Regionale Forskningsråd, så vi kunne ansætte en data-manager, og han er blevet en uvurderlig arbejdskraft i vores arbejde, konkluderer Annmarie Touborg Lassen.

- Det er utrolig vigtigt, at forsyningen af data er af samme kvalitet. Derfor har vi på de fem modtagelser samme system, hvor personalet på skærme og monitorer kan se, hvem der kommer ind ad døren hvornår, hvem der har tilset vedkommende, og hvor han eller hun skal videre hen. Fra første øjeblik råder vi over endnu en kontakt, og hver nat indløber der samlede oplysninger for den pågældende dag, der overføres til forskningsserveren.


Evidens og atter evidens
- Årsagen til at vi har gavn af alle de oplysninger, er, at det fineste vi kan levere til patienten er evidensbaseret håndtering og behandling, der er baseret på en diagnose. Forud for alle diagnoser er der taget både et, to og tyve skridt, som vi kan forske i, så vi bliver endnu mere systematiske, når vi møder patienterne i akutmodtagelserne. Diagnosen står jo desværre ikke at læse i panden på mennesket på båren, forklarer Annmarie Touborg Lassen.


Viden om data rykker
- Egentlig troede mine kolleger og jeg, at det, der ville rykke var, at vi fik et samlet datasæt, så vi hele tiden kan få adgang til nyeste data, siger Annmarie Touborg Lassen.

- Det viser sig imidlertid, at værdien ligger i, at vi har fået et bedre overblik og større viden om muligheder og begrænsninger inden for det vidtforgrenede datagrundlag. Hvilke data dur, og hvilke gør ikke. Det er helt vildt værdifuldt.

/Helene Dambo

 

Nye adjungerede professorer
Annmarie Touborg Larsens forskningsenhed har i 2013 tilknyttet to udenlandske adjungerede professorer til enheden, og begge ser store muligheder i samarbejdet om den omfattende kohorte:

  • Forskningsleder Nathan Shapiro, MD, fra Harvard Emergency Department på Beth Israel Deaconess Medical Center
  • Akutmedicinsk overlæge Ulf Ekelund, Universitetet i Skåne.

Forskningsenheden i Akutmedicin har pt. otte ph.d.-studerende i gang med projekter, der involverer forskellige samarbejdspartnere inden for Syddansk Universitets områdeInspireret af landets ældste akutdatabase
Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital har siden 1972 udviklet systemer, der beskriver årsager til ulykker hos de ca. 50.000 patienter, der årligt registreres og behandles i OUH’s skadestue.

Databasen er den ældste akutdatabase i Danmark. Den rummer oplysninger om ulykkesmekanismer og -steder, og dataene er koblet på CPR-numre og tidsniveau. Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker.

Denne database har været en væsentlig inspirationskilde for Syddansk Akutkohorte, der inkluderer flere patienter, men som ikke råder over så detaljerede beskrivelse om den enkelte patient, som tilfældet er for ulykkesanalysegruppens.
 


Siden er sidst opdateret: 30-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring