Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Anoreksi-forskning med udfordringer


Der er stærke kræfter på spil, når forskere ønsker at dokumentere effekten af anoreksi-behandling


René Støvring og Alin Andries - anoreksiforskning

Det er svært at dokumentere behandlingseffekten videnskabeligt hos anoreksi-patienter. Det er dog lykkedes for overlæge, lektor og Ph.d.  Rene Støving (tv.) og Ph.d.-studerende Alin Andries, Ernæringsklinikken på OUH.
 

Cannabinol-projektet
Forsøget foregik over to gange fire uger med henholdsvis placebo og cannabinol i perioden 2008 - 2011.

Patienterne: 24 svært kroniske patienter med anorexia nervosa, der gennemsnitlig havde haft lidelsen i mere end 15 år.

Læs artiklen - bragt i The International Journal of Eating Disorders


Medicinsk forskning i forbindelse med anorexia nervosa er vanskelig, men stærkt påkrævet, hvis patienterne skal mere end blot overleve. Et skridt på vejen er et netop offentliggjort forsøg med cannabinol udført på OUH’s Ernæringsklinik.

Medicinske forsøg med anorektiske patienter er en vanskelig opgave. Årsagen er, at ambivalens er et af sygdommens karaktertræk. Patienterne, der for størstedelens vedkommende er unge kvinder, vil på den ene side gerne have hjælp.

På den anden side har de en iboende modstand over for, at behandlingens formål er en vægtøgning, forklarer overlæge, lektor og Ph.d. René Støving: 

- Der er således stærke kræfter på spil, som forklarer de meget få kontrollerede forsøg på verdensplan.


Høj troværdighed
- Vi mangler i høj grad et gennembrud i forskningen på det medicinske område - ud over undersøgelser af psykofarmaka, hvor der ikke er fundet evidens for virkningen. Men det er en udfordring. Når det lykkes at finde patienter, der ønsker at samarbejde, så er de til gengæld ikke repræsentative for alle patienter. Inkluderer vi bredere, ved vi på forhånd, at adskillige hopper fra.

Ph.d.-studerende Alin Andries og Rene Støving valgte en stærkt selekteret løsning til cannabinol-forskningsprojektet. 140 opfyldte inklusionskriteriet, 24 patienter blev udvalgt og alle gennemførte.

- Troværdigheden er dermed høj, siger Rene Støving. Til gengæld er den eksterne validitet lille, fordi vi ikke kan konkludere på alle anoreksipatienternes vegne.


Cannabis og berøringsangst
En anden barriere går på selve behandlingen med cannabinol, som udvindes af hashplanter. Stoffet har vist sig at have god effekt på appetitcentret hos cancer- og HIV-patienter.

-  Derfor er det oplagt at teste virkningen på vores patienter, forklarer Rene Støving. Men der er selvfølgelig en vis berøringsangst i forhold til at forske i et stof, som vi i samfundet tager afstand fra.

Han understreger, at cannabinol aldrig vil være et første valg. Behandlingen reserveres til de patienter, hvor alt andet er prøvet i årevis, og hvor konsekvensen af ikke at behandle lige frem kan koste liv.
 

Anoreksiforskning OUH - foto Heidi Lundsgaard
Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere om overlæge, lektor og Ph.d. René Støvrigs forskning100 gange lavere koncentration
De 24 forsøgspersoner fik over en periode på fire uger henholdsvis placebo og cannabinol, og ingen af dem oplevede på noget tidspunkt en såkaldt normal hashvirkning.

- Man bliver ikke skæv, forklarer René Støving, fordi koncentrationen er 100 gange lavere end hvis en person ryger en joint. Det betyder, at vi arbejder med en fredelig bivirkningsprofil.

- Til gengæld er effekten beskeden, selv om vi ser en tendens til at patienterne tager lidt mere på end de ellers ville gøre. På baggrund af den korte forsøgsperiode konkluderer forskerne, at behandlingen kan redde liv og gøre de kroniske patienters liv tåleligt, hvis de fortsætter med behandlingen så længe de lever.

René Støving og Alin Andries ville gerne have gennemført forsøget over en længere periode.

- Al forskning er et økonomisk spørgsmål, og det klart, at de foreløbige resultater kalder på et længerevarende studie. Vi forestiller os, at effekten vil slå bedre igennem over en længere periode.

/Helene Dambo

 
 

Anoreksi stagnerer - bulimi i vækst
Hyppigheden af anoreksitilfælde er ikke stigende, hvilket kan hænge sammen med løbende ændring af vægtgrænser (BMI og anbefalet vægt).

Til gengæld stiger antallet af patienter med bulimi (ædeflip og opkastninger) samt andre spiseforstyrrelser som ortoreksi (patienten er tvangspræget optaget af at spise sundt).
 

 

 


Siden er sidst opdateret: 27-11-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring