Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Månedens videnskabelige publikation

 

Sjælden teknologi til skånsom undersøgelse af
hjertets blodforsyning

Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH fik i august 2013 i samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B publiceret en forskningsartikel i det anerkendte fagtidsskrift ”European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”. Den 3. publicerede artikel i verden om netop denne specielle undersøgelse.

Artiklen omfatter studier på 44 ambulante patienter med mistænkte forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Patienterne gennemgik forskellige klassiske undersøgelser, og som noget nyt også både CT- og PET-skanning af hjertet. Artiklen konkluderer, at en kombineret PET/CT-undersøgelse af hjertet giver grundlag for en mere præcis diagnose, og at resultaterne er bedre når undersøgelserne udføres som én sammenhængende undersøgelse.


  

Hjerte CT PET Hjerte Hjerte - PET CT
CT : Anatomi PET : Funktion PET/CT: Anatomi & funktion

 

Skånsom undersøgelse – bedre diagnostik

- Kombinerede PET/CT-undersøgelser af hjertet bruges mange steder, men vi er blandt de få i verden, der undersøger patienter med netop denne metode, fortæller overlæge Anders Thomassen, PET & Cyklotronenheden i Nuklearmedicinsk Afdeling. Han er førsteforfatter på artiklen.

Metoden benytter radioaktivt vand som sporstoffet (”Ilt-15-vand” - kemisk betegnelse 15O-vand), som forskerne har lært at bruge af Turku Universitetshospital i Finland. Metoden benyttes også i Holland og Japan.

- Fordelen ved dette sporstof er, at vi kan måle præcist hvor meget blod der kommer ud i hjertet, dvs. hvor stor blodgennemstrømning der er i hvert gram af hjertets muskulatur pr. minut. Stoffet er meget effektivt, og samtidig skånsomt mod patienten da stråledosis er lav. Til gengæld har vi undervejs måttet udvikle vores eget specialapparatur til undersøgelserne, og lære at analysere de data vi fik. Udviklingen af undersøgelsen har stået på siden 2009.

Se hvad undersøgelsen kan vise

- Med artiklen har vi fået dokumenteret, at undersøgelsen virker og giver valide resultater. Selvom patienterne skal ligge stille op til 30 – 40 minutter i scanneren, er det en stor fordel at vi kan undersøge patienten uden at føre et kateter ind i blodbanen med de ricisi, det medfører.

- De patienter, vi undersøger, er jo kun mistænkt for at være syge, og får lavet undersøgelsen for at be- eller afkræfte hjertesygdom. Vores scannerkapacitet er begrænset, og hovedparten af undersøgelserne foregår som led i forskning. Men vi bruger undersøgelsen på nogle få patienter om året, når vi mener undersøgelsen afdækker hjertets blodgennemstrømning bedre end en myocardiescintigrafi.

 

Èn af mange hjerteundersøgelser
- Vi har en palet af undersøgelsesmetoder, som vi bruger efter helt faste retningslinjer, fortæller overlæge Axel.Diederichsen, Hjertemedicinsk Afdeling B. Forskellige slags scanninger samt myokardiescintigrafi og koronararteriografi. Hver metode viser nogle forskellige strukturer og processer i hjertet.

Mere om billeddiagnostiske undersøgelser af hjertet

- Men det er jo ikke ufarligt at føre et kateter op til hjertet gennem lysken. Nogle få procent får faktisk en blodansamling i lysken eller meget sjældent en blodprop i hjertet eller hjernen, fordi fedt eller kalk river sig løs i blodkarret under proceduren. Derfor er vi meget interesseret i metoder, der giver mindst mulig risiko for patienten.


Hjerte- og nuclearmedicinere i tæt samarbejde
To dage om ugen sidder hjertelægerne på Nuklearmedicinsk Afdeling og analyserer scanningsbilleder – dog ikke billeder fra PET-undersøgelsen. Den kræver særlig software, og udføres typisk af nuklearmedicinere.

- Det særlige ved den kombinerede PET/CT-scanning er, at vi i samme undersøgelse både kan se, om der er forsnævringer i kranspulsåren OG få at vide hvilken betydning forsnævringerne har. Påvirker de hjertets blodforsyning? Hvilke og hvor store områder er ramt? Hvis der er flere forsnævringer, hvilken af dem giver så patienten brystkramper?

- Der sker en voldsom udvikling inden for undersøgelsesapparatur. Vi har netop fået en ny CT-scanner til hjerteundersøgelser, som giver færre stråler. Den er ultraavanceret, men om 7 år er den måske forældet, slutter Axel.Diederichsen.

 /Lene Galsgaard


Se forløbet af den PET/CT-undersøgelse artiklens patienter gennemgik.

 

 


Siden er sidst opdateret: 30-10-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring