Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Stressklinik

Stressbehandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og indeholder undervisning om stress, ændring af tanke- og handlemønstre, stress-reducerende teknikker/strategier, og hjemmeopgaver i forhold til arbejdet.

Behandlingen foregår i stressgrupper med maksimalt ni deltagere. Et forløb varer tre måneder, hvor stressgruppen mødes otte gange under ledelse af vores psykologer samt en opfølgning efter  tre måneder. Grupperne mødes ugentligt fire gange og derefter hver 14. dag - tre timer hver gang på en fast ugedag i tidsrummet 9.00-16.00.

Vi tilbyder behandling til patienter, som er udsat for stressbelastninger i arbejdet, såsom for stor arbejdsmængde samt belastende organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Patienten skal i behandlingen være motiveret for at arbejde med egne temaer som for eksempel præstation, kontrol, relationer og ansvarlighed.  Problemstillinger vedrørende samarbejdsvanskeligheder, mobning eller chikane er uden for tilbuddets målgruppe. Patienten skal desuden være i arbejde og udvise alvorlige tegn på arbejdsrelateret stress.

Patienten henvises til arbejdspsykologisk undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, og indkaldes til psykologundersøgelse af de arbejdsmæssige belastninger og patientens tilstand med efterfølgende rådgivning. Psykologen vurderer ved undersøgelsen, om patienten kan have gavn af efterfølgende stressbehandling. 


Link Stressforløb

Siden er sidst opdateret: 08-01-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring