Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forskningen er OUHs lejrbål

Forskningslederne samlet til seminar for at drøfte forskningslederens rolle og sikre, at forskningen på afdelingerne får de bedste vilkår

Oplæg på forskningsseminar

- Kunsten er at kombinere god økonomi med gode ideer. Forskning er i sin natur innovativ og nytænkende. Der er rigtig mange eksempler på, at forskning forbedrer økonomien, giver god innovationsledelse og i sidste ende en god driftsledelse, sagde direktør Henrik Villadsen.


Inspirator, integrator, innovator og idealist – det er de kvaliteter, der skal til for at blive en god forskningsleder – og så skal forskningslederen og afdelingsledelsen køre tæt parløb.

Men en forskningsleder skal også være god til at skaffe ressourcer, have økonomisk sans, være en god personaleleder og være fagligt kvalificeret på højeste niveau. Forskningslederen skal have nysgerrigheden i behold og være et udpræget konkurrencemenneske. Og endelig skal forskningslederen være god til at balancere i et komplekst miljø med krav fra regionen, direktion, afdelingsledelse og universitet.

 Henrik Villadsen lagde ikke skjul på, at der er fuld fart på forskningen på OUH og fremhævede en række resultater der allerede er opnået – heriblandt Eliteforskningscentrene, internationaliseringen, forskningen i de højt specialiserede funktioner og det øgede samarbejde med SDU og Region syddanmark.

 – Det går rigtig, rigtig godt med forskningen på OUH. Vi er gode til, operationelt, at omsætte ideer til handling. Det handler om at stille hinanden nogle opgaver, få et resultat ud af det, som så igen kan omsættes til praksis, sagde direktør Henrik Villadsen.

 Økonomi og forskningssamarbejde
Kunsten er at kombinere god økonomi med gode ideer. Forskning er i sin natur innovativ og nytænkende. Der er rigtig mange eksempler på, at forskning forbedrer økonomien, giver god innovationsledelse og i sidste ende en god driftsledelse, sagde direktør Henrik Villadsen.

 Han understregede, at god forskningsledelse er mere end godt håndværk. Forskningen kan netop bidrage til læring og til bestemte idealer, som adskiller en vidensorganisation fra en driftsvirksomhed.

Det at forske er en del af det at være kliniker på OUH – man kan ikke frasige sig forskningsdelen. – Sat helt på spidsen, forskerne skal arbejde for menneskeheden – derefter for OUH og Klinisk institut. Forskning er helt afgørende for, at vi kan skabe kvalitet for patienterne, sagde direktør Henrik Villadsen.

 I sit oplæg lagde Henrik Villadsen derudover vægt på vigtigheden af et stærkt forskningssamarbejde med både de jyske og sjællandske sygehuse.

 Den gode forskningsleder
– I mit hoved er god forskningsledelse først og fremmest strategisk lederskab, som sikrer retning og kvalitet i forskningen. Men der skal også være en god sammenhæng mellem forskningen og patientbehandlingen, sagde institutleder Kim Brixen, Klinisk Institut.

 Han pointerede vigtigheden af, at afdelingerne har en klart formuleret forskningsstrategi, at der skal være en tæt kontakt og dialog mellem afdelingsledelsen og forskningsledelsen om denne. Forskningslederne skal være meget opmærksomme på også at udvikle sig som gode personale- og projektledere. Samtidig skal der være fokus på sammenhængende karriere- og uddannelsesplanlægning og en god balance mellem junior- og seniorforskere.

 – Det er vigtigt, at afdelingerne gør sig klart, hvilket ambitionsniveau man har aktuelt og ønsker at have i fremtiden, sagde Kim Brixen.

Ledelsesstrukturen skal understøtte forskningslederen
Professor og forskningsleder Søren Overgaard talte bl.a. om, at ledelsesstrukturen skal understøtte forskningslederen. Det er en forudsætning, at forskningslederen har styr på sit ansvarsområde, budget, ansøgninger og daglig drift, men ledelsesstrukturen, rollefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem afdelingsledelse, direktion og universitet skal også være på plads og understøtte forskningslederens arbejde.

 – Det er vigtigt at have en fælles forståelse af dette og det afgørende i at akademisere vores arbejde. Det er i sidste ende sammenhængskraften i ledelsesstrukturen, der skaber de traditioner, værdier og resultater, som vi ønsker og forventer af forskningen, sagde Søren Overgaard.

 Det regionale perspektiv
– Vi skal også huske på vores ”baghave”, og at vi selv bliver stærkere af at arbejde sammen med stærke partnere, sagde Henrik Villadsen, og hentydede til forskningssamarbejdet med de øvrige sygehuse i regionen. Og her var Institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning, professor Kirsten Ohm Kyvik klar i mælet:

– Her i regionen bliver der udøvet forskningsledelse af medarbejdere, som kun har en begrænset del af deres tid til opgaven, som brænder for opgaven. Det lykkedes rigtig godt at balancere hensynet til patienter, embedsmænd, politikere, direktioner og institutledere, og ikke mindst forskerne selv, sagde Kirsten Ohm Kyvik afslutningsvis.

Fremtiden vil byde på et styrket forskningssamarbejde mellem OUH og de regionale hospitaler. Det er også regionens ambition og en fremhævet del af regionens forskningspolitik.

Oplæg på forskningsseminar

Institutleder ved Klinisk Institut Kim Brixen satte forskningsledelsen ind i et universitetsperspektiv.

– I mit hoved er god forskningsledelse først og fremmest strategisk lederskab, som sikrer retning og kvalitet i forskningen. Men der skal også være en god sammenhæng mellem forskningen og patientbehandlingen, sagde institutleder Kim Brixen, Klinisk Institut.

 oplæg på forskningsseminar

Professor og forskningsleder Søren Overgaard talte bl.a. om, at ledelsesstrukturen skal understøtte forskningslederen. Det er en forudsætning, at forskningslederen har styr på sit ansvarsområde, budget, ansøgninger og daglig drift, men ledelsesstrukturen, rollefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem afdelingsledelse, direktion og universitet skal også være på plads og understøtte forskningslederens arbejde.

oplæg på seminar

 Institutleder for Regional Sundhedsforskning, Kirsten Ohm Kyvik, satte forskningslederens arbejde og udfordringer ind i en regional ramme.

– Her i regionen bliver der udøvet forskningsledelse af medarbejdere, som kun har en begrænset del af deres tid til opgaven, som brænder for opgaven. Det lykkedes rigtig godt at balancere hensynet til patienter, embedsmænd, politikere, direktioner og institutledere og ikke mindst forskerne selv, sagde Kirsten Ohm Kyvik.

gruppebillede forkskning

Undervejs drøftede forskerne, hvad der er de største udfordringer i forskningsledelsesopgaven, hvad der skal til for at klæde forskningslederen bedst muligt på, og hvordan man sikrer et bedst muligt samarbejde mellem afdelingsledelsen og forskningsledelsen.

gruppebillede forskning

I tilbagemeldingen fra grupperne gik det igen, at det er afgørende at få skabt en forskningskultur, hvor der er anerkendelse og forståelse for forskningsaktiviteten på de enkelte afdelinger, at der er et godt samarbejde mellem forskningsledelsen og afdelingsledelsen, og at forskerne har råderum og bliver bistået af en akademisk medarbejder i forhold til økonomistyring og søgning af fondsmidler.

Af kommunikationskonsulent Tanja Erendal

 


Siden er sidst opdateret: 16-01-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring