Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Henvisningsvejledning og henvisningsblanket

 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger/speciallæger, andre sygehusafdelinger, kliniske psykologer, fagforeninger samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ved henvisning kan man anvende en af de af sundhedsvæsenets anvendte formularer eller den pdf-henvisning, der ligger sammen med dette dokument.

 

Vi sender ikke journalkopi, med mindre der foreligger et samtykke fra patienten - undtaget er henvisning fra egen læge eller anden sygehusafdeling.

 

Henvisningen bør indeholde oplysninger om:

 • Patientdata navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer
   
 • Med hvilket formål undersøgelsen ønskes foretaget, for eksempel vurdering af årsagssammenhæng, forslag til behandling, rådgivning vedrørende arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdet
    
 • Angiv formodet diagnose og vigtigste symptomer
    
 • Hvilke arbejdsbelastninger, der formodes at være årsagen til patientens symptomer
      
 • Patientens arbejdsforhold (stilling, virksomhed)
   
 • Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, varigheden af dette, raskmeldt?)
    
 • Om lidelsen er anmeldt som en arbejdsskade
    
 • Eventuel igangsat undersøgelse af aktuelle lidelse/tilstand
    
 • Andre konkurrerende lidelse somatiske eller psykiske - andre belastninger  uden for arbejdslivet, som har betydning
   
 • Henviser, har henviser et ydernummer, skal det fremgå af henvisningen

 

Ovenstående skal fremgå af henvisningen for at patienten kan visiteres til udredning på AMK ellers returneres henvisningen og der imødeses ny henvisning.

 

 

OBS. Der skal IKKE sendes henvisning til projekter - Ludomani eller BED. Her skal patienten selv henvende sig telefonisk - se kontaktoplysninger under Afdelingens patientoplysninger/Ludomaniklinikken eller Klinik for BED.

 


Siden er sidst opdateret: 16-09-2020 af Odense Universitetshospital.
Mere information

PDF dokument henvisningsblanket

Tilgængelighedserklæring