Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nøgletal for OUH

OUH Odense Universitetshospital   Svendborg Sygehus behandler patienter fra Fyn for en række almindelige sygdomme.

På universitetshospitalet i Odense behandles også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet  for komplicerede lidelser som f.eks.: hjerte-karsygdomme, kræft og replantationer af fingre, hænder m.v.

Andre områder, hvor OUH er førende, er fx allergi, vanskelige sår, diabetes, pædiatri, behandling af lidelser i spiserøret, infektionssygdomme samt gigt- og bindevævssygdomme.

Læger fra flere højtspecialiserede afdelinger arbejder ofte sammen om at behandle én patient, og tanken om at samle flere behandlinger under ét for at forstærke et behandlingstilbud har ført til flere centerdannelser, som har vakt opmærksomhed, nationalt og internationalt.
 


 

Behandlingskapacitet  
Antal normerede senge: 965
Antal behandlinger: Ca. 974.000 ambulante besøg,
heraf 107.000 akut ambulante
 

Ca. 94.500 udskrevne patienter med i alt ca. 315.000 sengedage.

Regionsfunktioner

Højt specialiserede funktioner

Landsfunktioner

294 ud af 314

412 ud af 652

16

 

Forskning

 
Odense og Svendborg (2021) 132 professorer
  82 adjungerede professorer
  109 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
 

264 ph.d.-studerende

   
Uddannelse

Omkring 2.500 studerende og elever på 29 forskellige uddannelser

 

Kliniske afdelinger

 

Patienttilfredshed (LUP Light Plus 2021)

 

 

42 kliniske afdelinger

 

78% af de akut indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

84% af de planlagt indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

87% af de  ambulante patienter er i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med besøgets forløb.

Økonomi  
Budget i 2021: 7,4 mia. kr.
   
Antal fuldtidsansatte maj 2021

9.273

Odense 8.222

Svendborg

Nyborg og Ærø

935

116

 

Antal ansatte (personer) maj 2021

 

Odense                                       

Svendborg

Nyborg og Ærø

 

 

 

 


11.111

9.792

1.180

139

De største personalegrupper (antal personer):


Sygeplejersker (3.611)                                        

Læger og tandlæger (1.828) 


Service- og rengøringsassistenter (1.754)

Lægesekretærer (1.107)

Bioanalytikere (714)

Øvrigt plejepersonale og radiografer (678)

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger (450)

Terapeuter (222)

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs (251)

Jordemødre (201)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 
   
   
   
   

 


Siden er sidst opdateret: 28-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring